System sterowania ogrzewaniem eq-3 MAX! - najczęściej zadawane pytania

System sterowania ogrzewaniem eq-3 MAX! - najczęściej zadawane pytania

20 gru 2018

Pytanie 1

Q: Jak wygląda procedura ponownej instalacji oprogramowania eq-3 MAX! ?

Q: Co zrobić gdy oprogramowanie nie wykrywa elementów systemu MAX! ?

Q: Jak wygląda standardowa procedura resetu oprogramowania w przypadku problemów z łącznością online?

1. Odłączyć na minutę MAX! Cube ze źródła zasilania
2. Odinstalować oprogramowanie MAX!
3. Odinstalować wszystkie komponenty Java.
4. Usunąć folder .MAX z katalogu użytkownika
5. Ściągnąć oprogramowanie MAX! (https://max.eq-3.de)
6. Zainstalować oprogramowanie MAX!
7. Uruchomić oprogramowanie MAX!
8. Zezwolić na łączenie się Javy i oprogramowania MAX! w firewallu

Pytanie 2

Q: Jaka jest funkcjonalność oprogramowania MAX!?

Mamy 3 rodzaje funkcjonalności w zależności od tego, czy użytkowana jest aplikacja mobilna, aplikacja poprzez dostęp zdalny czy też aplikacja w sieci lokalnej.

Aplikacja mobilna ma możliwość przełączania trybów auto/ręczny/ wakacyjny oraz ręcznego ustawienia temperatury.

Dostęp zdalny (przez serwer www- max.eq-3.de) dodatkowo pozwala na ustawianie /modyfikowanie programu tygodniowego oraz dostęp do opcji takich jak: rodzaj wskazania temperatury dla termostatu pokojowego, ustawienie wartości temperatury komfortowej i obniżonej, ustawienie offsetu, czasu odkamieniania itp.

Oprogramowanie MAX! ściągane na komputer i uruchamiane w sieci lokalnej, bez konieczności łączenia się z Internetem pozwala na konfigurację urządzeń fizycznych, parowanie, tworzenie pokoi i przypisywanie do nich elementów systemu.

Pytanie 3

Q: Jak podłączyć zestaw eq-3 MAX! do komputera PC?

Q: Jak skonfigurować zestaw eq-3 MAX! wraz z oprogramowaniem?

1. Rozpoczęcie
- Ściągamy oprogramowanie MAX! ze strony MAX! eq-3. (http://max.eq-3.de/login.jsp#). Plik ma wielkość ok. 70 MB.

Oprogramowanie MAX!

- Instalujemy oprogramowanie. Instalator jest intuicyjny i nie powinien nastręczać problemów.
- Podpinamy kabel zasilający miniUSB. Zasilanie może odbywać się z portu USB komputera lub zasilacza dostarczonego w zestawie. Dioda zasilania zaczyna mrugać, po czym zapala się na stałe.
- Podpinamy bramkę do routera dostarczonym w zestawie kablem sieciowym. Dioda Internet zaczyna mrugać i tak się dzieje do momentu ukończenia konfiguracji oprogramowania i jego ponownego uruchomienia.

2. Konfiguracja bramki LAN

- Uruchamiamy oprogramowanie.
Pojawia się okno narzędzia sprawdzającego aktualizacje. W przypadku posiadania aktualnej wersji oprogramowania klikamy Start application.
Oprogramowanie uruchamia okno przeglądarki a w nim oprogramowanie MAX!. Oprogramowanie wykrywa bramkę LAN i przechodzi do konfiguracji.
Pojawia się okno:

Konfiguracja bramki LAN

Bramka może nie zostać wykryta za pierwszym razem, gdyż oprogramowanie nie zna jej adresu IP.
Wówczas zobaczymy okno:

IP bramki

Możemy wpisać tu IP bramki, jeśli je znamy lub konfigurowaliśmy sieć lokalną statycznie (bez serwera DHCP). Po wpisaniu IP potwierdzamy przyciskiem Continue.
Jeśli korzystamy z serwera DHCP, klikamy na Network configuration, następnie zaznaczamy Server DHCP On i wciskamy Continue.

W obu przypadkach powinniśmy otrzymać komunikat o wykryciu bramki LAN:

Komunikat wykrycia bramki LAN

- Przechodzimy do konfiguracji bramki.
Widzimy okno:
Konfiguracja bramki


Wybieramy strefę czasową, na przykład:

Wybór strefy czasowej

i ustawiamy opcję automatycznej zmiany czasu, a następnie przechodzimy dalej, klikając Send.

Pojawia się okno wyszukiwania urządzeń systemu MAX!:

Okno oprogramowania

Mamy teraz do wyboru kontynuowanie konfiguracji bramki (przycisk Cancel) lub przejście do wykrywania i parowania elementów systemu MAX!. Parowanie opisane jest poniżej w punkcie 3.

Po wciśnięciu przycisku Cancel mamy dostęp do głównego okna oprogramowania.
Tutaj w dalszym etapie będziemy mogli oglądać zdefiniowane pokoje, wprowadzać zmiany w ustawieniach i wykrywać kolejne elementy systemu.

Klikamy w przycisk SETTINGS->Internet Settings
(druga opcja w menu Settings to zmiana ustawionej wcześniej strefy czasowej).


Settings


Widzimy okno:

Zaznaczamy opcję Internet access -> Activated, definiujemy nazwę użytkownika i hasło (konieczne ponowne wpisanie w celu potwierdzenia).
Klikamy Send.

Wyłączamy okno przeglądarki z oprogramowaniem. W tym momencie dioda Internet powinna przestać mrugać, a my zakończyliśmy konfigurację bramki.

3. Parowanie

Jeśli urządzenia, które mają być parowane były wcześniej parowane należy przywrócić im ustawienia fabryczne postępując zgodnie z informacjami w instrukcji.

Po zamontowaniu głowicy na zaworze grzejnikowym rozpoczynamy proces parowania jej z oprogramowaniem MAX!
-  Uruchamiamy oprogramowanie MAX!, po pojawieniu się ekranu głównego klikamy na przycisk NEW DEVICE.:

Proces parowania


-  Wciskamy i przytrzymujemy przycisk Boost na głowicy, którą chcemy sparować. Oprogramowanie zgłosi wykrycie nowego urządzenia:

 

Wykrycie nowego urządzenia


Po wykryciu urządzenia, klikamy w Continue

-  Następnie wybieramy pokój, do którego urządzenie ma być przypisane.

Wybór pokoju

-  Po kliknięciu na nowy pokój (New Room) pojawi się okno nazwania pokoju:


Nazwa pokoju


-  Po kliknięciu Continue pojawi się okno nazwania urządzenia:

Okno nazwania urządzenia


-  Po nazwaniu i zaakceptowaniu pojawi się okno podsumowujące:

Okno podsumowujące parowanie


Po wciśnięciu przycisku SEND oprogramowanie przejdzie do widoku głównego uzupełnionego o nowy pokój.
Jeśli chcemy przenieść dodane urządzenie do innego pokoju postępujemy w następujący sposób:

Wybieramy przycisk modyfikacji opcji pokoju:

Przycisk modyfikacji opcji pokoju


Pojawi się okno:

Modyfikacja opcji pokoju


Klikamy na STRUCTURE, widzimy dostępne opcje, w których wybieramy przeniesienie urządzenia (MOVE DEVICES):

Opcja MOVE DEVICES

Pojawi się okno z listą urządzeń, które są przypisane do pokoju:

Lista urządzeń przypisanych do pokoju

Wybieramy urządzenie, które chcemy przenieść. Pokaże się lista pokoi, do których możemy przenieść urządzenie:

Lista pokoi


Po wybraniu pokoju pojawi się okno podsumowujące:

Okno podsumowujące przeniesienie urządzenia

Potwierdzamy klikając na SEND. Urządzenie zostało przypisane.

Widzimy teraz 2 pokoje, z czego jeden bez urządzeńUsuwamy zbędny pokój klikając kolejno na:
OPCJE POKOJU->STRUCTURE->DELETE ROOMS

Pojawi się okno potwierdzające:

Okno Delete rooms

Klikając na CONTINUE usuniemy pokój.

Pytanie 4

Q: Jaka jest różnica pomiędzy poszczególnymi głowicami termostatycznymi w systemie eq-3 MAX!?

W zestawie eq-3 MAX! dostępne są trzy rodzaje głowic:

1. głowica termostatyczna Basic

2. głowica MAX! bez symbolu „+”

3. głowica MAX! +

Dwie pierwsze pełnią funkcję elementów wykonawczych lub aktuatorów. Oznacza to, że same nie mogą być programowane, wykonują jedynie polecenia otwierania lub zamykania zaworu, które przesyłane są przez urządzenie nadrzędne.

W przeciwieństwie do poprzedniczek głowica MAX! + oprócz współpracy z systemem MAX! jest w stanie funkcjonować samodzielnie jako programowalna głowica termostatyczna.

Pytanie 5

Q: W jaki sposób połączyć głowice z systemu eq-3 MAX!?

Rodzaj komunikacji zastosowany przez producenta wynika z przyjęcia przez projektantów idei podziału całego systemu na mniejsze jednostki - "pokoje" lub "grzejniki" - stąd nazwy rozwiązań systemu sterowania ogrzewaniem MAX!. Każda z jednostek powinna mieć swoją "centralę" sterowania, która bada aktualną temperaturę i na jej podstawie reguluje otwarcie zaworów w grzejnikach.

Możliwe są dwa rozwiązania:

1. Zastosowanie termostatu pokojowego dla każdego odrębnego pokoju i sparowanie ich z odpowiednimi głowicami. Niezbędne jest wówczas ustawianie programów tygodniowych w każdym pokoju osobno.

2. Zastosowanie bramki LAN MAX! Cube i zdefiniowanie odpowiednich pomieszczeń w oprogramowaniu. Głowice mogą być wówczas sparowane bezpośrednio z bramką LAN, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania w każdym z pokoi termostatu. Należy jednak zwrócić uwagę na odpowiednie umiejscowienie komponentów systemu – tak, aby bramka była w stanie wykryć sygnał wszystkich urządzeń. Trzeba jednak pamiętać o wadzie takiego rozwiązania -  bez termostatu pokojowego temperatura w pokoju mierzona jest przez głowicę znajdującą się na grzejniku. Powoduje to przekłamania związane z rozgrzewaniem się powietrza wokół grzejnika znacznie szybciej niż w dalszych częściach pokoju. W celu regulacji przekłamań korzysta się z ustawień uchybu.

Pytanie 6

Q: Czy jest możliwa zmiana nastawu temperatury obniżonej i komfortowej?

Zmiany temperatury komfortowej i rozszerzonej (fabryczne ustawienia na 17/21°C) dokonuje się w centralnej jednostce danego rozwiązania i jest ona ustalana dla całego rozwiązania (rozwiązanie grzejnikowe, pokojowe, domowe).

Pytanie 7

Q: Jakie są możliwe konfiguracje systemu eq-3 MAX!?

Aby móc w pełni opanować możliwości bezprzewodowego systemu sterowania ogrzewaniem, niezbędne jest poznanie terminologii stosowanej w opisie systemu MAX!. Zapoznanie się z nią pomoże dobrać rozwiązanie odpowiednie do indywidualnych potrzeb i zapewni prawidłowe korzystanie z jego funkcji.

Rodzaj komunikacji zastosowany przez producenta wynika z przyjęcia przez projektantów idei podziału całego systemu na mniejsze jednostki - "pokoje" lub "grzejniki" - stąd nazwy rozwiązań systemu sterowania ogrzewaniem MAX!. Każda z jednostek powinna mieć swoją "centralę" sterowania, która bada aktualną temperaturę i na jej podstawie reguluje otwarcie zaworów w grzejnikach.

Należy jednak pamiętać, że określenie „pokój” dotyczy wirtualnego tworu, a nie rzeczywistego pomieszczenia.

Poniżej znajdziesz opis wszystkich możliwych konfiguracji systemu eq-3 MAX!.

1. MAX! Radiator Solution:

Za pomocą MAX! Radiator Solution (PL – Rozwiązanie grzejnikowe MAX!) można w prosty sposób rozpocząć korzystanie z systemu sterowania ogrzewaniem MAX!. Temperatura w pokoju może być kontrolowana i sterowana za pomocą maksymalnie 2 głowic termostatycznych+ MAX! oraz 3 czujników okiennych MAX!. Podłączone do tej konfiguracji urządzenia są programowane bezpośrednio z głowicy termostatycznej+, która pełni wówczas funkcję centralnej jednostki.

Instrukcja wyraźnie mówi o parowaniu dwóch głowic termostatycznych+ MAX!, jednak możliwe jest sparowanie też głowicy+ z głowicą termostatyczną bez "+".

Możliwości rozwiązania:

  • maks. 2 głowice termostatyczne + MAX!
  • maks. 3 czujniki okienne MAX!

Plusy i minusy rozwiązania:
+ Stosunkowo niedrogi zestaw
+ Dobrze działa w niedużych pomieszczeniach (pokojach)
+ Idealny zestaw na początek, pozwala na zapoznanie się z ideą programowalnych głowic termostatycznych.

- Brak możliwości sterowania zdalnego,
- Mniej komfortowe wprowadzanie zmian w ustawieniach
- Temperatura mierzona przy grzejniku może się różnić od rzeczywistej w pokoju


2. MAX! Room Solution:

MAX! Room Solution (PL – Rozwiązanie pokojowe MAX!) umożliwia sterowanie centralne wszystkimi głowicami termostatycznymi w obrębie jednego pokoju – nawet bez połączenia z Internetem. Funkcję centralnej jednostki pełni tutaj termostat ścienny+ MAX!.

Możliwości rozwiązania:

  • maks. 1 termostat pokojowy+ MAX!
  • maks. 8 głowic termostatycznych + i/lub bez "+" MAX!
  • maks. 8 czujników okiennych MAX!


Plusy i minusy rozwiązania:

+ Precyzyjne sterowanie temperaturą pokoju dzięki samodzielnemu ustaleniu miejsca pomiaru temperatury (umiejscowienie termostatu ściennego)
+ Możliwość wyświetlania aktualnej zmierzonej temperatury w pokoju

- Konieczność konfigurowania każdego pokoju osobno
- Potrzeba posiadania termostatu ściennego w każdym pokoju, w którym ma następować regulacja
- Mało wygodne ustawianie programu tygodniowego z poziomu termostatu


3. MAX! House Solution:

MAX! House Solution (PL – Rozwiązanie domowe MAX!) umożliwia centralne sterowanie wszystkimi głowicami w obrębie całego domu za pomocą smartfona połączonego z Internetem lub komputera PC/MAC (przez Internet lub w sieci lokalnej). Funkcję centralnej jednostki pełni tutaj Bramka LAN MAX! Cube, która jest sterowana za pomocą oprogramowania MAX! (ang.- MAX! Software).

Możliwości rozwiązania:

  • maks. 50 urządzeń w maks. 10 pokojach
  • maks. 4 przełączniki MAX! ECO
  • maks. 1 termostat pokojowy + MAX!, 8 głowic termostatycznych + i/lub bez "+" MAX!, 8 czujników okiennych MAX! na każdy zdefiniowany pokój

Plusy i minusy rozwiązania:

+ Możliwość swobodnego definiowania do 10 pokojów pozwala na precyzyjne dopasowanie systemu do własnych potrzeb
+ Dostęp do wszystkich elementów systemu w domu z jednego miejsca
+ Możliwość wprowadzania zmian w temperaturze za pomocą aplikacji na smartfona
+ Wygodna konfiguracja i ustawianie programu tygodniowego dla każdego z pokoi

- Rozwiązanie droższe niż pozostałe

Po zapoznaniu się z powyższymi definicjami 3 rozwiązań systemu eq-3 MAX! (rozwiązanie grzejnikowe, pokojowe, domowe) można wybrać odpowiednie do swoich potrzeb.

Pytanie 8

Q: Który element systemu – termostat czy bramka LAN – bardziej nadaje się do pomiaru temperatury?

Q: Na czym polega różnica między pomiarem temperatury przez głowicę a termostat?

Dużo zależy od charakterystyki pokoju i sposobu umiejscowienia kaloryfera oraz przestrzeni wokół niego. Pomiar temperatury w głowicach przy kaloryferach może nie być precyzyjny. Wpływ na to mają inne czynniki, jak chociażby docieplenie pokoju, jego usytuowanie czy podatność na zmienne warunki atmosferyczne, itp. Problem ten znika po zastosowaniu termostatu i umieszczeniu go w miejscu, które będzie charakteryzować się typową dla pomieszczenia temperaturą, z dala od źródła bezpośredniego ciepła.

Pytanie 9

Q: Czy po zalogowaniu do MAX! Cube można ustawić indywidualne programy czasowe do włączania/wyłączania pieca/pompy?

Q: W jaki sposób oprogramownie MAX! współpracuje z pompami, grzejnikami elektrycznymi?

Gniazdko systemu MAX! działa z pompami/bojlerami jako zaprogramowany z bramki przełącznik czasowy. Możliwe jest programowanie temperatur przy współpracy z np. grzejnikiem elektrycznym. Wówczas przełączanie następuje po przekroczeniu temperatury komfortowej/rozszerzonej.

Różnica w funkcjonowaniu polega na tym, że pompa/bojler wg. instrukcji powinny być przypisane w oprogramowaniu MAX! do odrębnego pokoju bez innych elementów systemu MAX!. W momencie przypisania urządzenia do pokoju z jakimkolwiek elementem posiadającym czujnik temperatury (dowolna głowica MAX! lub termostat ścienny MAX!) urządzenie podłączone do gniazda będzie sterowane na podstawie temperatury w pokoju i zgodnie z programem tygodniowym, jeśli takowy został zdefiniowany. Producent zaznacza jednak wyraźnie, że wówczas urządzeniem podpiętym do gniazdka MAX! może być grzejnik zasilany elektrycznie.

Pytanie 10

Q: Przy nastawieniu żądanej temperatury na termostacie, głowice otwierają się, aby ogrzać pomieszczenie, jednak jedna z nich zamyka się zauważalnie szybciej. Czym spowodowana jest różnica reakcji dwóch głowic termostatycznych przypisanych do termostatu i bramki LAN?  Czy jeśli obie głowicę odczytują temperaturę z termostatu, nie powinny reagować dokładnie tak samo?

Logika systemu mówi nam, że obie głowice zgodnie z temperaturą wykrytą przez termostat pokojowy powinny być wyłączone w tym samym momencie. Głowice mogą jednak różnie współpracować z różnymi zaworami, stąd czasem powstaje różnica w grzaniu grzejników. Możliwe jest drobne opóźnienie związane z charakterystyką przesyłanego bezprzewodowo sygnału - synchronizacja w pracy głowic może się pojawić z ok. 30-sekundowym opóźnieniem).

Pytanie 11

Q: Jaka jest histereza temperatury? W parametrach podana jest jako 0,5°C, ale to nie jest jednoznaczne, bo producenci termostatów różnie rozumieją histerezę: czasami będzie to +/- 0.5, częściej jest to - 0.5 (czyli wyłączamy przy temperaturze zadanej, włączamy po obniżeniu się o histerezę).

Histereza jest możliwa do ustawienia w zakresie od -3,5°C do +3,5°C, ale faktycznie jest tylko jeden znak przed cyfrą, więc jest to przypadek drugi z Twojego opisu.

Pytanie 12

Q: Czy aplikacja na smartfona jest tylko po niemiecku?

Aplikacja jest też dostępna w języku angielskim oraz polskim.

Pytanie 13

Q: Czy/jak działają przyciski na głowicach i termostatach jeżeli zalogowane są one do Cube'a? "Menu/mode" nie działają, ale jak dokładnie jest z pozostałymi przyciskami?

1. Jeśli w "pokoju" jest jedna głowica (bez termostatu), to czy pokrętło, BOOST i temperatura komfortowa/obniżona działają na tą i tylko tą głowicę?

Tak, tylko na tą głowicę.

2. Jeśli w "pokoju" są dwie lub więcej głowic (bez termostatu), to czy pokrętło, BOOST i temp. komfortowa/obniżona działają, a jeśli tak to czy tylko na jedną głowicę, czy wszystkie w "pokoju"?

Przyciski działają na obie głowice.

3. Jeśli w "pokoju" jest termostat i głowice, to czy BOOST, "+/-" i temp. komfortowa/obniżona działają na głowice w tym "pokoju"?

Tak, działają na wszystkie głowice (i termostat) - jeśli wciśnięty zostanie przycisk BOOST na głowicy, na ekranie termostatu też będzie informacja o włączeniu funkcji BOOST wraz z odliczaniem.

Pytanie 14

Q: Jak działa ECO Switch?

Za pomocą tego przycisku można przełączyć wszystkie grzejniki w pokojach na tryb oszczędny na czas nieobecności w domu. ECO Switch przypisywany jest do całego "Domu", nie do konkretnego pokoju. Za jednym przyciśnięciem temperatura we wszystkich stworzonych w oprogramowaniu pokojach zmienia się jednocześnie.

Przyciskowi ECO można przypisać 5 różnych akcji: "ECO", "COMFORT", "AUTO", "MANU" i "AUTO-TEMP".

1. ECO- przełączenie na temperaturę obniżoną ustawioną w oprogramowaniu
2. COMFORT- przełączenie na temperaturę komfortową ustawioną w oprogramowaniu
3. AUTO- przełączenie systemu w tryb automatyczny (wykonywanie programu tygodniowego)
4. MANU- przełączenie w tryb ręczny na ustaloną (dla przycisku) temperaturę
5. AUTO-TEMP- przełączenie w tryb automatyczny z chwilowym (do kolejnego przełączenia) ustawieniem temperatury.

W razie potrzeby (np. większa liczba wyjść z domu) można użyć kilku przełączników ECO (maksymalnie 4), przypisując im różne akcje.

Pytanie 15

Q. Jaki jest schemat komunikacji między urządzeniami, kiedy w skład zestawu wchodzi bramka LAN MAX! Cube?

W systemie może być tylko i wyłącznie jedno urządzenie sterujące, w przypadku posiadania Cube'a to on przejmuje tą rolę. Cube wysyła ustawienia programu tygodniowego do wszystkich urządzeń, które są z nim sparowane. Jest to nazywane rozwiązaniem domowym MAX!. W tym rozwiązaniu wszystkie urządzenia muszą być sparowane z Cube natomiast ich rozdział na poszczególne pokoje odbywa się za pośrednictwem oprogramowania MAX!. W takiej konfiguracji termostat ścienny służy jako zewnętrzny czujnik temperatury oraz przełącznik pozwalający na przełączanie trybów.

Schemat komunikacji wygląda więc w ten sposób:  Bramka LAN->Głowica->Termostat

Pytanie 16

Q: Jak przypisać głowice do pokoju?

Jeśli urządzenia, które mają być parowane były wcześniej parowane należy przywrócić im ustawienia fabryczne postępując zgodnie z informacjami w instrukcji.
Po zamontowaniu głowicy na zaworze grzejnikowym rozpoczynamy proces parowania jej z oprogramowaniem MAX! zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej w punkcie 3. Parowanie.

Pytanie 17

Q: Czy w eq-3 MAX! jest możliwość sprawdzenia przez Internet jaka jest w danej chwili temperatura w pomieszczeniu?

Q: Czy jest możliwość podglądu temperatury pomieszczenia z termostatu grzejnikowego max na stronie eq-3.max.de?

Jest możliwe, jeżeli do zdefiniowanego w oprogramowaniu pokoju jest przypisany termostat ścienny. Jeśli termostatu ściennego nie ma przypisanego do danego pokoju, temperatura ta nie jest wyświetlana.

Pytanie 18

Q: Do czego służy termostat ścienny, skoro głowice komunikują się bezpośrednio z Cube?

Termostat ścienny pełni wówczas funkcję termometru/czujnika temperatury systemu w danym pokoju, znacznie zwiększając dokładność odczytów względem czujników wbudowanych w głowice termostatyczne.

Pytanie 19

Q: Zepsuł mi się czujnik otwarcia okna. W trakcie usuwania go z Cube pojawiła się instrukcja, żeby włączyć go jeszcze raz, aby został kompletnie wyrejestrowany z systemu. Tego nie da się zrobić, urządzenie jest nieaktywne.  Jak usunąć urządzenie w takiej sytuacji?

Dzieje się tak, ponieważ Cube przechowuje informację o istniejącym, ale nieprzypisanym urządzeniu. W przypadku zepsucia urządzenia z pomocą może przyjść wyłącznie całkowity reset bramki LAN i ponowna konfiguracja systemu.

Pytanie 20

Q: Dlaczego często wyświetla mi się komunikat, że przynajmniej w jednym urządzeniu MAX! występuje usterka?

Taka sytuacja może mieć czasem miejsce, np. po wymianie baterii urządzenia. System po ponownym wykryciu urządzenia adresuje je jako nowe, mimo że wcześniej miało przypisany adres. Wówczas w momencie komunikacji głowicy do systemu, system przypisuje te komunikaty jednemu adresowi, natomiast drugi jest traktowany jako milczący - co system zgłasza jako usterkę. Mało wygodnym, ale pewnym rozwiązaniem jest wyczyszczenie pamięci „przypisanej” zarówno głowicy jak i centrali i ponowne sparowanie.

Polecane kategorie:

Polecane produkty:

Polecane akcesoria: