Nowe analizatory sieci Chauvin Arnoux PEL103 i Metrel MI 2883

Nowe analizatory sieci Chauvin Arnoux PEL103 i Metrel MI 2883

17 sty 2019

Obecne ramy gospodarki rynkowej zmieniły system dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy, który realizowany jest podobnie jak dostawa zwykłych towarów o określonej wartości użytkowej. W związku z tym określenie „jakość energii elektrycznej” rozumiane jest jako zespół parametrów oferowanego „towaru”.

Wprowadzenie regulacji i przepisów z zakresu prawa energetycznego spowodowało, że konieczne było opracowanie dokumentów normatywnych i wykonawczych, dotyczących głównie standaryzacji jakościowych obsługi klientów (odbiorców), przy jednoczesnym ustaleniu metod oceny skutków ekonomicznych spowodowanych niedotrzymywaniem ustalonych parametrów jakościowych energii elektrycznej u dostawców, odbiorców i w całym systemie wytwórczo-przesyłowym.

Jakość zasilania z sieci energetycznej

Sieci zasilania elektroenergetycznego stanowią bardzo ważną część całego systemu elektroenergetycznego, ponieważ ich podstawowym zadaniem jest przesyłanie i dostarczanie energii elektrycznej o odpowiedniej jakości od jej wytwórcy do użytkownika, z zapewnieniem niezawodności i bezpieczeństwa. Dostarczanie energii elektrycznej powinno być realizowane z zachowaniem wszystkich wymagań określonych przez najważniejsze parametry: dopuszczalny poziom napięcia, zmiany częstotliwości oraz parametry określające odkształcenia przebiegów napięć i prądów.

W Polsce od kilku lat toczy się dyskusja dotycząca terminu „jakość energii elektrycznej”. Obecnie za najbardziej odpowiadającą rzeczywistości uważana jest definicja, mówiąca, że „jakość energii elektrycznej to zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy, a określających ciągłość zasilania (długie i krótkie przerwy w zasilaniu) oraz charakteryzujących napięcie zasilające (wartość, niesymetrię, częstotliwość, kształt przebiegu czasowego)”. (źródło: Wikipedia)

Parametry napięcia zasilającego
Niestety nie można przewidzieć wszystkich zjawisk, które mają wpływ na napięcie zasilające, dlatego też trudne jest podanie niezmiennych wartości wybranych parametrów. Dla niektórych z nich, takich jak wahania czy przerwy napięcia zasilającego, ustalono, że zjawiska te zostaną ustalone jako wartości odniesienia. Aby mieć pewność, że dostarczana do zakładu pracy energia posiada odpowiednie parametry trzeba ją monitorować.

Monitorowanie sieci – urządzenia do analizy sieci PowerMaster MI 2892 i Chauvin Arnoux model PEL 103

Prawidłowa analiza wymaga ciągłych lub bardzo częstych pomiarów i wyznaczania normatywnych parametrów jakości energii elektrycznej. Pomiary wybranych parametrów w monitorowanym obwodzie energetycznym, przy ciągłym przepływie energii pomiędzy źródłem (sieć elektroenergetyczna), a odbiornikiem (grupą odbiorników), realizują analizatory jakości energii elektrycznej.

W ofercie prawie 1500 urządzeń testujących w znaleźć można nowe urządzenia do analizy jakości parametrów sieci zasilających, które ułatwią dokładną kontrolę i monitorowanie sieci.

Jednym z nich jest urządzenie PowerMaster MI 2892, które jest przenośnym analizatorem jakości zasilania przystosowany do systemów trójfazowych, który umożliwia użytkownikowi łatwe wykrywanie nieprawidłowości harmonicznych, fazowych i przebiegów w systemie zasilania poprzez proste podłączenie go do dużego, czytelnego graficznego kolorowego wyświetlacza. Urządzenie zostało zaprojektowane zarówno do długotrwałego rejestrowania, jak i wyszukiwania oraz rozwiązywania problemów związanych z jakością zasilania w trójfazowych i jednofazowych układach rozdzielczych.

 • Przydatne przyciski szybkiego ustawiania ułatwiają obsługę urządzenia i zapewniają szybsze pozyskiwanie danych umożliwiając precyzyjne rozwiązywanie problemów.
 • Nowoczesny pakiet oprogramowania PowerView3 umożliwia szczegółową analizę zarejestrowanych parametrów, ich bezpośredni odczyt danych z karty microSD, analizę rekordów długoterminowych oraz automatyczne generowanie profesjonalnych raportów z przeprowadzonych testów.

Podobne urządzenie - Chauvin Arnoux model PEL 103 -  zawiera pakiet do lokalizacji strat energii i optymalizacji systemu. Całość zapewnia niezbędne narzędzia ułatwiające optymalizację efektywności energetycznej w instalacjach elektrycznych jednofazowych, dwufazowych i trójfazowych.
PEL103 oferuje wszystkie funkcje do pozyskiwania i przechowywania danych dotyczących mocy i energii elektrycznej w różnych typach sieci. Oprócz prądu i napięcia, rejestrator zapisuje moc pozorną, czynną i bierną (VA, W, var) oraz energię pozorną, czynną i bierną (kVAh, kWh, kvarh).

Obliczany jest jednocześnie współczynnik mocy (PF), współczynnik przemieszczenia (DPF), współczynnik szczytowy (CF), zawartość harmoniczna (THD) i częstotliwość. Dodatkowo, użytkownik może pobrać informacje harmoniczne do 50 rzędu. Dzięki ergonomii i magnetycznej tylnej stronie obudowy, PEL103 nadaje się do wszystkich typów central rozdzielczych i szaf sterujących.
Najważniejsze parametry:

 • Automatyczne wykrywanie podłączonych przekładników prądowych
 • Przechowywanie danych na karcie SD
 • Wymiana danych w czasie rzeczywistym z komputerem PC
 • Ocena danych pomiarowych za pomocą oprogramowania transferowego PEL
 • Napięcie: do 1000 V
 • Prąd: do 10.000 A
 • Przeliczniki napięcia/transformatora prądu do 650.000 V / do 25.000 A
 • Moc znamionowa od 10 W do 10 GW/GVar/GVA
 • Energia do 4 EWh / 4 EVAh / 4 Evarh
 • Faza: cos φ, tan φ, PF
 • Harmoniczne: do 50 rzędu
 • Pamięć na karcie SD 2 GB (obsługa kart SD-HC o pojemności do 32 GB)

Polecane kategorie

Polecane produkty

Polecane akcesoria

Jeśli uważasz, że możemy poprawić ten artykuł dzięki Tobie, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected] Dziękujemy - Zespół Conrad.

Ostatnio dodane

Koronawirus - aktualne informacje

9 dni temu

Koronawirus - aktualne informacje

Systematyczna konserwacja– przedłużenia życia maszyn i urządzeń przemysłowych

9 dni temu

Systematyczna konserwacja– przedłużenia życia maszyn i urządzeń przemysłowych

Nowe multimetry stołowe Voltcraft do zastosowań w produkcji seryjnej

9 dni temu

Nowe multimetry stołowe Voltcraft do zastosowań w produkcji seryjnej

Realizuj swoje projekty dzięki modułowi sterującemu RevPi Compact.

9 dni temu

Realizuj swoje projekty dzięki modułowi sterującemu RevPi Compact.

Promieniowanie UV-C – pomoc w walce z koronawirusem

30 dni temu

Promieniowanie UV-C – pomoc w walce z koronawirusem

Nowe etykiety energetyczne w UE

30 dni temu

Nowe etykiety energetyczne w UE

Pomiar pola elektromagnetycznego

10 mar 2021

Pomiar pola elektromagnetycznego

Nowe stacje lutownicze TOOLCRAFT serii TPS do wymagających prac przemysłowych

10 mar 2021

Nowe stacje lutownicze TOOLCRAFT serii TPS do wymagających prac przemysłowych

Poznaj nasze kategorie produktowe

10 mar 2021

Poznaj nasze kategorie produktowe

Nasze marki własne

2 mar 2021

Nasze marki własne