Właściwe rozwiązania dla każdego wyzwania!

W coraz bardziej złożonym świecie, wprowadzamy innowacje ułatwiające rozwiązywanie wszystkich problemów. Prezentujemy wysokiej jakości laboratoryjne przyrządy pomiarowe, multimetry,
sprzęt testowy i kontrolny, urządzenia do pomiarów środowiskowych, jak również technologię zasilaczy spełniających wymagania wydajnościowe.

Sprawdź z rozwiązania, które pomogą Ci zrealizować zadania stanowiące część szkolenia zawodowego lub umożliwią przeprowadzenie bardzo dokładnych inspekcji w zakresie badań i rozwoju.

Wiarygodne wyniki pomiarów? Zawsze dzięki naszej profesjonalnej technologii.

Postep technologiczny w zakresie systemów i obwodów elektrycznych sprawił, że elektrycy, technicy i inżynierowie muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami podczas napraw i konserwacji. Postęp nie tylko stawia większe wymagania przed nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi, ale także wymaga większych umiejętności od osób, które z nich korzystają.

Elektryk lub technik, który dobrze zna podstawy działania przyrządów pomiarowych, jest lepiej przygotowany do wyzwań związanych z pomiarami i rozwiązywaniem problemów. 

Dowiedz się więcej >>

 

Z naszą technologią zawsze uczysz się skutecznie - w szkole i w pracy

Technika pomiarowa odgrywa kluczową rolę w wielu programach kształcenia technicznego i doskonalenia zawodowego oraz w zawodach naukowych. 

Odpowiednio wyposażone sale lekcyjne oraz w pełni funkcjonalny sprzęt badawczy pomagają uczniom, studentom i praktykantom rozwijać umiejętności naukowe i techniczne. Conrad oferuje szeroką gamę nowoczesnych, wysokiej jakości urządzeń potrzebnych do pomiaru każdej wielkości fizycznej, zapewniając bezpieczeństwo Twoich projektów. 

Dowiedz się więcej >>

 

Zautomatyzowany monitoring jakości powietrza za pomocą Conrad Connect

Według aktualnych badań naukowców z różnych uniwersytetów, aerozole są doskonałym medium dla koronawirusa. Rozwiązania IoT Conrad Connect pomagają utrzymać wilgotność powietrza na odpowiednim poziomie i zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji w pomieszczeniach.

Dzięki wiodącej platformie IoT dla inteligentnego biznesu, Conrad Connect oferuje firmom każdej wielkości dostosowane do potrzeb i szybko wdrażane rozwiązania, pozwalające monitorować jakości powietrza i szybko reagować w przypadku pogorszenia.

Dowiedz się więcej >>

Wymagana precyzja? Wysokiej jakości technologia zapewnia dokładne wyniki.

Laboratoryjne przyrządy pomiarowe odpowiednie dla nauki, badań i rozwoju oraz zapewniające wysoką jakość muszą spełniać wymagania specyficzne dla danego laboratorium. Conrad dostarcza odpowiednio przystosowane, profesjonalne przyrządy pomiarowe dla elektrotechniki i elektroniki, medycyny, biologii, fizyki i chemii, jak również dla produkcji i inżynierii oraz do badania jakości materiałów budowlanych i żywności.

Niezależnie od tego, jakie zadanie jest do wykonania, dostarczamy sprzęt testowy, który sprosta wymaganiom.

Dowiedz się więcej >>

Uzyskaj wiarygodne wyniki pomiarów dzięki technologii wysokiej jakości.

Ważnym wyposażeniem dla profesjonalisty są przyrządy pomiarowe do niezawodnej analizy jakości powietrza, testowania sieci i światłowodów, czynności konserwacyjnych i kontrolnych. Wraz z postępem technologicznym w zakresie systemów i obwodów elektrycznych, elektrycy i technicy stają również przed nowymi wyzwaniami.

Postęp technologiczny nie tylko stawia większe wymagania przed nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi, ale także wymaga większych umiejętności od osób, które z nich korzystają. 

Dowiedz się więcej >>