https://www.conrad.pl/binaries/content/gallery/ccpjunior/banners/landing-pages/single-pages/cyfrowa-szkola/cyfrowa-edukacja-banner.jpg

Temat cyfrowej edukacji nigdy nie był tak istotny, jak teraz – obecna sytuacja stanowi szczególne wyzwanie dla uczniów, studentów, ale także nauczycieli i rodziców.

Jednym ze sposób na ułatwienie nauki i nauczania w domu jest mądre korzystanie z technologii. Za pomocą urządzeń cyfrowych uczniowie mogą łatwo radzić sobie z multimedialnymi materiałami dydaktycznymi, samouczkami online i aplikacjami do nauki. Na Conrad Sourcing Platform oferujemy całe spektrum technologii przydatnych przy nauczaniu cyfrowym. Ponadto interesujące projekty na poziomie podstawowym mogą być wykorzystywane do dalszych celów dydaktycznych i eksperymentalnych.

Urządzenia cyfrowe

Domowe lekcje

Akcesoria

Zestawy eksperymentalne

Kategorie