Regulamin akcji promocyjnej

Akcja promocyjna dotyczy Klientów, który złożyli zamówienie na wybrany zestaw na kwotę min. 3145 zł netto.

1. Organizatorem promocji „Kup zestaw i odbierz zestaw prezentowy za 1 zł” jest CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000287675, NIP: 5272549760, REGON: 141053620, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Promocja „Kup zestaw i odbierz zestaw prezentowy za 1 zł ” – akcja na warunkach opisanych w nin. Regulaminie, organizowana w Sklepie Internetowym www.conrad.pl, zwanym dalej „Sklep”.

3. W przypadku braku zdefiniowania na łamach nin. Regulaminu określonego pojęcia pisanego wielką literą, należy nadać mu znaczenie wynikające z definicji określonej w Regulaminie Sklepu dostępnym w formie elektronicznej pod następującym adresem: https://www.conrad.pl/faq/regulamin-i-informacje-prawne/regulamin-rodo.

4. Produktami promocyjnymi/Nagrodami za 1 zł netto są przedmioty wskazane w tabeli nr 1 poniżej.

5. Promocja obowiązuje do dnia 31.10.2019 do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli Produktów promocyjnych, o czym niezwłocznie Organizator poinformuje na stronach Sklepu.

6. Zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci Sklepu, którzy w okresie przewidzianym w pkt 1 ppkt 1.5, złożą Zamówienie, zgodnie z Regulaminem Sklepu, na wybrany zestaw na kwotę min. 3145 zł netto. (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści pięć złotych 00/100 groszy) netto i zrealizują za nie płatność.
 2. Po otrzymaniu zamówienia, wysłali e-mail na adres [email protected], w treści podając numer faktury i nazwę zestawu wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o. w celu wzięcia udziału w Promocji i zapoznałem się z informacjami nt. przetwarzania danych osobowych przez Conrad Electronic sp. z o.o..” .
 3. Wartość prezentu, który Klient otrzyma za 1zł uzależniona jest od zakupionego zestawu i może maksymalnie wynosić 2500 zł.
 4. Produkty za 1 zł Uczestnik promocji otrzymuje w cenie 1 zł netto przy zakupie Zestawu promocyjnego.
 5. Zestaw prezentowy nie podlega wymianie na pieniądze.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 7. Ilość zestawów jest ograniczona. W razie wyczerpania zapasów zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji. 
 8. Warunkiem skorzystania z promocji jest brak zwrotu towaru.
 9. Prezenty za 1 zł netto będą wysyłane w terminie po upływie 20 dni od dnia doręczenia zamówienia, przy czym nagroda nie będzie wysłana, jeśli w w/w terminie Klient anuluje zamówienie i zwróci towar (odstąpi do umowy).

7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych w zw. z udziałem w Promocji jest Organizator określony w pkt 1 powyżej.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która może być w każdym czasie odwołana, odwołanie zgody nie ma wpływu na skuteczność czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Promocji.

 4. Dane przetwarzane będą przez okres trwania Promocji oraz do czasu przedawnienia roszczeń zw. z udziałem w Promocji lub do czasu cofnięcia zgody w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji.

 6. Szczegółowe dane nt. przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących praw dostępne są w Polityce prywatności.

8. Postanowienia końcowe

 1. W Promocji można wziąć udział kilkakrotnie pod warunkiem spełniania za każdym razem zasad uczestnictwa w niej opisanych w pkt 2 ppkt 2.1. 
 2. Uczestnik otrzyma przypisany do wartości jego Zamówienia Zestaw prezentowy, o ile spełni wszystkie wymagania określone niniejszym Regulaminem.
 3. Reklamacje Produktu promocyjnego będą rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.
 4. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące niniejszej promocji mogą być składane pisemnie, z dopiskiem: „Promocja”, na adres: ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, najdalej w terminie 1 miesiąc od zakończenia Promocji.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu.
 6. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.10.2019.

Tabela 1. do Regulaminu Promocji „Kup zestaw i odbierz zestaw prezentowy za 1 zł” 

 

Zestaw
Zestaw prezentowy
Zestaw dla elektryka Fluke 
Dwubiegunowy tester napięcie Fluke T150
Próbnik napięcia Fluke LVD2
Etui na urządzenie pomiarowe Fluke H15
Miernik rezystancji izolacji Fluke 1507
Kamera termowizyjna Fluke FLK-PTI120
Miernik cęgowy Fluke 323

2x Oświetlenie robocze TOOLCRAFT 1577228

2x Pas narzędziowy C.K Magma MA2715A

Zestaw dla automatyka Fluke 
Multimetr cyfrowy Fluke 117
Miernik cęgowy 
Próbnik napięcia Fluke LVD2
Skopometr Fluke 125B/EU
Kamera termowizyjna Fluke FLK-PTI120

1x Walizka narzędziowa bez wyposażenia TOOLCRAFT TO-5041011

6x Oświetlenie robocze TOOLCRAFT 1577228

2x Pas narzędziowy C.K Magma MA2715A

Zestaw dla elektromechanika Fluke
Multimetr Fluke FLUKE-279FC
Wibrometr Fluke 805FC
Skopometr Fluke 125B/EU
Miernik rezystancji izolacji Fluke 1587FC 
Kamera termowizyjna Fluke FLK-PTI120 

 1x Wózek narzędziowy TOOLCRAFT MZW-203

1x Walizka narzędziowa bez wyposażenia TOOLCRAFT TO-5041011

6x Oświetlenie robocze TOOLCRAFT 1577228

2x Pas narzędziowy C.K Magma MA2715A

Zestaw dla elektryka Voltcraft 
Dwubiegunowy wskaźnik napięcia VOLTCRAFT VC 64
Multitester napięcia Voltcraft MS-540
Pokrowiec VOLTCRAFT do mierników serii VC50/60
Miernik rezystancji izolacji VOLTCRAFT ET-100
Kamera termowizyjna VOLTCRAFT WB-200
Miernik cęgowy cyfrowy VOLTCRAFT VC-330

1x Oświetlenie robocze TOOLCRAFT 1577228

1x Pas narzędziowy C.K Magma MA2715A

Zestaw dla automatyka Voltcraft 
Multimetr cyfrowy VOLTCRAFT VC850 
Miernik cęgowy cyfrowy VOLTCRAFT VC-595OLED
Multitester napięcia Voltcraft MS-540
Oscyloskop cyfrowy VOLTCRAFT DSO-1204E
Kamera termowizyjna VOLTCRAFT PT-32 SE 

2x Oświetlenie robocze TOOLCRAFT 1577228

1x Pas narzędziowy C.K Magma MA2715A

Zestaw dla elektromechanika Voltcraft 
Kamera termowizyjna z funkcją multimetru VOLTCRAFT WBM-460 
Wibrometr VOLTCRAFT VBM-100
Oscyloskop cyfrowy VOLTCRAFT DSO-1204E 
Miernik rezystancji izolacji VOLTCRAFT ET-200
Kamera termowizyjna VOLTCRAFT PT-32 SE

1x Walizka narzędziowa bez wyposażenia TOOLCRAFT TO-5041011

1x Pas narzędziowy C.K Magma MA2715A


 

 

 

Czy ta informacja była pomocna?