Regulamin akcji promocyjnej

 Akcja promocyjna dotyczy Klientów, który złożyli zamówienie powyżej 500 zł brutto.

 1.  Organizatorem promocji „Złóż zamówienie i odbierz GRATIS!” jest CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000287675, NIP: 5272549760, REGON: 141053620, zwany dalej „Organizatorem”.
  1. Promocja „Złóż zamówienie i odbierz GRATIS!” – akcja na warunkach opisanych w nin. Regulaminie, organizowana w Sklepie Internetowym www.conrad.pl, zwanym dalej „Sklep”.
  2. W przypadku braku zdefiniowania na łamach nin. Regulaminu określonego pojęcia pisanego wielką literą, należy nadać mu znaczenie wynikające z definicji określonej w Regulaminie Sklepu dostępnym w formie elektronicznej pod następującym adresem: https://www.conrad.pl/faq/regulamin-i-informacje-prawne/regulamin-rodo-2021.
  3. Produktami promocyjnymi są przedmioty wskazane w tabeli nr 1 poniżej.
  4. Promocja w Sklepie obowiązuje do dnia 31.03.2021 do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli Produktów promocyjnych, o czym niezwłocznie Organizator poinformuje na stronach Sklepu.
 2. Zasady uczestnictwa w Promocji
  1. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci Sklepu, którzy w okresie przewidzianym w pkt 1 ppkt 1.5, złożą Zamówienie, zgodnie z Regulaminem Sklepu, o wartości co najmniej 500,01 zł (słownie: pięćset 01/100 groszy) brutto i zrealizują za nie płatność, a w trakcie składania Zamówienia wpiszą odpowiedni kod przypisany do wartości Zamówienia (Uczestnicy Promocji).
  2. Kod, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej jest inny dla każdego Produktu promocyjnego, a Uczestnik Promocji winien wpisać kod odpowiadający Produktowi promocyjnemu przypisanemu do wartości jego Zamówienia lub Zamówienia o niższej wartości.
  3. Listę kodów z przypisanymi im Produktami promocyjnymi, a także wartości kwotowe Zamówienia przyporządkowane do poszczególnych Produktów promocyjnych zilustrowane zostały w tabeli nr 1 poniżej.
  4. Uczestnik, który złoży Zamówienie o wartości mieszczącej się w przedziale określonym w tabeli nr 1 poniżej i wpisze odpowiedni (przypisany do wartości Zamówienia) kod, otrzymuje jeden z Produktów promocyjnych. Wartość tego Produktu promocyjnego zostanie dodana do jego dotychczasowego Zamówienia, jednak przy ostatecznej kalkulacji Zamówienia automatycznie udzielony zostanie rabat w wysokości odpowiadającej wartości Produktu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie zapłaci dodatkowo za Produkt promocyjny.
  5. Kody rabatowe wskazane w tabeli 1 są ważne przez okres trwania Promocji.
  6. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, co do wszystkich jak też niektórych Produktów objętych Zamówieniem, jednak w każdym przypadku jest zobowiązany zwrócić przypisany jego Zamówieniu Produkt promocyjny. Odstąpienia od umowy dokonuje się według zasad określonych w Regulaminie Sklepu. 
  7. W przypadku anulowania zamówienia lub zwrotu produktu, z powodu którego warunki promocji nie są już spełniane, należy zwrócić Produkt promocyjny w ciągu 30 dni. W przypadku braku zwrotu Produktu promocyjnego zostanie naliczona wartośc sprzedaży tego produktu. 
 3. Postanowienia końcowe
  1. W Promocji można wziąć udział kilkakrotnie pod warunkiem spełniania za każdym razem zasad uczestnictwa w niej opisanych w pkt 2 ppkt 2.1.
  2. Promocja ustalona niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Sklep, stąd skorzystanie z kodu rabatowego przypisanego do innej akcji promocyjnej uniemożliwia skorzystanie z kodu wskazanego w niniejszym Regulaminie.
  3. Uczestnik otrzyma przypisany do wartości jego Zamówienia Produkt promocyjny, o ile spełni wszystkie wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  4. Produkt promocyjny dostarczony będzie wraz ze złożonym Zamówieniem.
  5. Kody rabatowe, o których mowa w nin. Regulaminie nie podlegają wymianie na ekwiwalenty pieniężne, ani inne niż wskazane w Regulaminie Produkty.
  6. Kody rabatowe nie podlegają obrotowi handlowemu.
  7. Reklamacje Produktu promocyjnego będą rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.
  8. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące niniejszej promocji mogą być składane pisemnie, z dopiskiem: „Promocja”, na adres: ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, najdalej w terminie 1 miesiąc od zakończenia Promocji.
  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu.
  10. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 18.02.2021.

Tabela 1. do Regulaminu Promocji „Złóż zamówienie  i odbierz gratis” 

 

Wartość zamówienia (brutto): Produkt promocyjny Kod rabatowy Wartość Produktu promocyjnego (brutto):

 

powyżej 500 zł brutto

 

Uchwyt rowerowy na telefon Renkforce RF-3847636

LUB 

Słuchawki bezprzewodowe In Ear Denver TWE-36

ROWERX7

 

DENVER

69,49 zł 

 

73,99 zł


powyżej 750 zł brutto

 

Konwerter kaset magnetofonowych Basetech BT-USB-TAPE-100 

LUB

Zestaw bitów z grzechotką Bosch Accessories Promoline

BASETECH

 

PROMOLINE

92,49 zł

 

95,99 zł


powyżej 1000 zł brutto

 

Uchwyt na telefon z funkcją ładowania indukcyjnego Renkforce RF-4470380

LUB
Nóż Walther MultiTacKnife MTK 5.0718

WCC300

 

MULTITAC

139,00 zł 

 

149,00 zł 


powyżej 1500 zł brutto

 

Kamera sportowa Renkforce AC4K 120, 4K, Full-HD

LUB

Soundbar PC & TV Trust Asto 2.0

AC4K

 

ASTO

179, 00 zł 

 

159,00zł 


powyżej 2500 zł brutto

 

Powerbank Li-Ion VOLTCRAFT PB-20S Outdoor, 20100 mAh

LUB

Słuchawki AKG Harman K92

OUTDOOR 

 

AKGK92

279,00 zł 

 

263,15 zł 


powyżej 3000 zł brutto

 

Oczyszczacz powietrza Sygonix SY-4535298

LUB 

Radio internetowe Renkforce RF-4533694, Bluetooth®, AUX, DLNA

SYGONIX

 

MONOV2

439,00 zł 

 

319,00 zł 

Czy ta informacja była pomocna?