Regulamin akcji promocyjnej

 Akcja promocyjna dotyczy Klientów, który złożyli zamówienie powyżej 500 zł brutto.

 1.  Organizatorem promocji „Złóż zamówienie i odbierz GRATIS!” jest CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000287675, NIP: 5272549760, REGON: 141053620, zwany dalej „Organizatorem”.
  1. Promocja „Złóż zamówienie i odbierz GRATIS!” – akcja na warunkach opisanych w nin. Regulaminie, organizowana w Sklepie Internetowym www.conrad.pl, zwanym dalej „Sklep”.
  2. W przypadku braku zdefiniowania na łamach nin. Regulaminu określonego pojęcia pisanego wielką literą, należy nadać mu znaczenie wynikające z definicji określonej w Regulaminie Sklepu dostępnym w formie elektronicznej pod następującym adresem: https://www.conrad.pl/faq/regulamin-i-informacje-prawne/regulamin-rodo.
  3. Produktami promocyjnymi są przedmioty wskazane w tabeli nr 1 poniżej.
  4. Promocja w Sklepie obowiązuje do dnia 31.10.2020 do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli Produktów promocyjnych, o czym niezwłocznie Organizator poinformuje na stronach Sklepu.
 2. Zasady uczestnictwa w Promocji
  1. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci Sklepu, którzy w okresie przewidzianym w pkt 1 ppkt 1.5, złożą Zamówienie, zgodnie z Regulaminem Sklepu, o wartości co najmniej 500,01 zł (słownie: pięćset 01/100 groszy) brutto i zrealizują za nie płatność, a w trakcie składania Zamówienia wpiszą odpowiedni kod przypisany do wartości Zamówienia (Uczestnicy Promocji).
  2. Kod, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej jest inny dla każdego Produktu promocyjnego, a Uczestnik Promocji winien wpisać kod odpowiadający Produktowi promocyjnemu przypisanemu do wartości jego Zamówienia lub Zamówienia o niższej wartości.
  3. Listę kodów z przypisanymi im Produktami promocyjnymi, a także wartości kwotowe Zamówienia przyporządkowane do poszczególnych Produktów promocyjnych zilustrowane zostały w tabeli nr 1 poniżej.
  4. Uczestnik, który złoży Zamówienie o wartości mieszczącej się w przedziale określonym w tabeli nr 1 poniżej i wpisze odpowiedni (przypisany do wartości Zamówienia) kod, otrzymuje jeden z Produktów promocyjnych. Wartość tego Produktu promocyjnego zostanie dodana do jego dotychczasowego Zamówienia, jednak przy ostatecznej kalkulacji Zamówienia automatycznie udzielony zostanie rabat w wysokości odpowiadającej wartości Produktu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie zapłaci dodatkowo za Produkt promocyjny.
  5. Kody rabatowe wskazane w tabeli 1 są ważne przez okres trwania Promocji.
  6. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, co do wszystkich jak też niektórych Produktów objętych Zamówieniem, jednak w każdym przypadku jest zobowiązany zwrócić przypisany jego Zamówieniu Produkt promocyjny. Odstąpienia od umowy dokonuje się według zasad określonych w Regulaminie Sklepu. 
  7. W przypadku anulowania zamówienia lub zwrotu produktu, z powodu którego warunki promocji nie są już spełniane, należy zwrócić Produkt promocyjny w ciągu 30 dni. W przypadku braku zwrotu Produktu promocyjnego zostanie naliczona wartośc sprzedaży tego produktu. 
 3. Postanowienia końcowe
  1. W Promocji można wziąć udział kilkakrotnie pod warunkiem spełniania za każdym razem zasad uczestnictwa w niej opisanych w pkt 2 ppkt 2.1.
  2. Promocja ustalona niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Sklep, stąd skorzystanie z kodu rabatowego przypisanego do innej akcji promocyjnej uniemożliwia skorzystanie z kodu wskazanego w niniejszym Regulaminie.
  3. Uczestnik otrzyma przypisany do wartości jego Zamówienia Produkt promocyjny, o ile spełni wszystkie wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  4. Produkt promocyjny dostarczony będzie wraz ze złożonym Zamówieniem.
  5. Kody rabatowe, o których mowa w nin. Regulaminie nie podlegają wymianie na ekwiwalenty pieniężne, ani inne niż wskazane w Regulaminie Produkty.
  6. Kody rabatowe nie podlegają obrotowi handlowemu.
  7. Reklamacje Produktu promocyjnego będą rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.
  8. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące niniejszej promocji mogą być składane pisemnie, z dopiskiem: „Promocja”, na adres: ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, najdalej w terminie 1 miesiąc od zakończenia Promocji.
  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu.
  10. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.10.2020.

Tabela 1. do Regulaminu Promocji „Złóż zamówienie  i odbierz gratis” 

 

Wartość zamówienia (brutto): Produkt promocyjny Kod rabatowy Wartość Produktu promocyjnego (brutto):

 

powyżej 500 zł brutto

 

Termometr TFA Vision 30.1025

LUB 

Lampa robocza Basetech, 900 lm

VISION

 

BASETECH

68,99 zł 

 

65,00 zł


powyżej 750 zł brutto

 

Zestaw słuchawkowy Renkforce RF-WH-150 

LUB

Termometr Renkforce KW-9232CE, - 10 do + 50°C

WH150

 

KW92

83,99 zł 

 

79,49 zł 


powyżej 1000 zł brutto

 

Nadajnik muzyczny Bluetooth® Renkforce RF-BTT-350

LUB
Lampa biurkowa Maul Atlantic 11 W

BTT350

 

ATLANTIC

129,00 zł 

 

129,00 zł 


powyżej 1500 zł brutto

 

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Basetech ASS-830 4 V 1500 mAh Li-Ion

LUB

Powerbank indukcyjny VOLTCRAFT WPB-10000

ASS830

 

WPB1

189, 00 zł 

 

189,00zł 


powyżej 2500 zł brutto

 

Plecak na laptopa Wenger Legacy, 39,6 cm (15,6")

LUB

Termohigrometr Renkforce TF0073, -40 do +60 °C, 10 do 99%

LEGACY

 

TF0073

259,00 zł 

 

289,00 zł 


powyżej 3000 zł brutto

 

Odtwarzacz multimedialny Renkforce renkCast z opcją strumieniowania 4K, HDR, AirPlay, DLNA

LUB 

Myjka ciśnieniowa Lavor HDR Fast Plus 130 390 l/h

RENKCAST

 

LAVOR

379,00 zł 

 

439,00 zł 

Czy ta informacja była pomocna?