Regulamin akcji promocyjnej

 Akcja promocyjna dotyczy Klientów, który złożyli zamówienie powyżej 250 zł brutto.

 1.  Organizatorem promocji „Złóż zamówienie i odbierz GRATIS!” jest CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000287675, NIP: 5272549760, REGON: 141053620, zwany dalej „Organizatorem”.
  1. Promocja „Złóż zamówienie i odbierz GRATIS!” – akcja na warunkach opisanych w nin. Regulaminie, organizowana w Sklepie Internetowym www.conrad.pl, zwanym dalej „Sklep”.
  2. W przypadku braku zdefiniowania na łamach nin. Regulaminu określonego pojęcia pisanego wielką literą, należy nadać mu znaczenie wynikające z definicji określonej w Regulaminie Sklepu dostępnym w formie elektronicznej pod następującym adresem: https://www.conrad.pl/faq/regulamin-i-informacje-prawne/regulamin-rodo.
  3. Produktami promocyjnymi są przedmioty wskazane w tabeli nr 1 poniżej.
  4. Promocja w Sklepie obowiązuje do dnia 18.12.2019 do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli Produktów promocyjnych, o czym niezwłocznie Organizator poinformuje na stronach Sklepu.
 2. Zasady uczestnictwa w Promocji
  1. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci Sklepu, którzy w okresie przewidzianym w pkt 1 ppkt 1.5, złożą Zamówienie, zgodnie z Regulaminem Sklepu, o wartości co najmniej 250,01 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt 01/100 groszy) brutto i zrealizują za nie płatność, a w trakcie składania Zamówienia wpiszą odpowiedni kod przypisany do wartości Zamówienia (Uczestnicy Promocji).
  2. Kod, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej jest inny dla każdego Produktu promocyjnego, a Uczestnik Promocji winien wpisać kod odpowiadający Produktowi promocyjnemu przypisanemu do wartości jego Zamówienia lub Zamówienia o niższej wartości.
  3. Listę kodów z przypisanymi im Produktami promocyjnymi, a także wartości kwotowe Zamówienia przyporządkowane do poszczególnych Produktów promocyjnych zilustrowane zostały w tabeli nr 1 poniżej.
  4. Uczestnik, który złoży Zamówienie o wartości mieszczącej się w przedziale określonym w tabeli nr 1 poniżej i wpisze odpowiedni (przypisany do wartości Zamówienia) kod, otrzymuje jeden z Produktów promocyjnych. Wartość tego Produktu promocyjnego zostanie dodana do jego dotychczasowego Zamówienia, jednak przy ostatecznej kalkulacji Zamówienia automatycznie udzielony zostanie rabat w wysokości odpowiadającej wartości Produktu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie zapłaci dodatkowo za Produkt promocyjny.
  5. Kody rabatowe wskazane w tabeli 1 są ważne przez okres trwania Promocji.
  6. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, co do wszystkich jak też niektórych Produktów objętych Zamówieniem, jednak w każdym przypadku jest zobowiązany zwrócić przypisany jego Zamówieniu Produkt promocyjny. Odstąpienia od umowy dokonuje się według zasad określonych w Regulaminie Sklepu.
 3. Postanowienia końcowe
  1. W Promocji można wziąć udział kilkakrotnie pod warunkiem spełniania za każdym razem zasad uczestnictwa w niej opisanych w pkt 2 ppkt 2.1.
  2. Promocja ustalona niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Sklep, stąd skorzystanie z kodu rabatowego przypisanego do innej akcji promocyjnej uniemożliwia skorzystanie z kodu wskazanego w niniejszym Regulaminie.
  3. Uczestnik otrzyma przypisany do wartości jego Zamówienia Produkt promocyjny, o ile spełni wszystkie wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  4. Produkt promocyjny dostarczony będzie wraz ze złożonym Zamówieniem.
  5. Kody rabatowe, o których mowa w nin. Regulaminie nie podlegają wymianie na ekwiwalenty pieniężne, ani inne niż wskazane w Regulaminie Produkty.
  6. Kody rabatowe nie podlegają obrotowi handlowemu.
  7. Reklamacje Produktu promocyjnego będą rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.
  8. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące niniejszej promocji mogą być składane pisemnie, z dopiskiem: „Promocja”, na adres: ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, najdalej w terminie 1 miesiąc od zakończenia Promocji.
  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu.
  10. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 03.12.2019.

Tabela 1. do Regulaminu Promocji „Kup zestaw i odbierz gratis” 

Wartość zamówienia (brutto): Produkt promocyjny Kod rabatowy Wartość Produktu promocyjnego (brutto):
250,01 – 500 zł brutto Powerbank Basetech BT-PB3000P

 

BTPB

39,00 zł 
250,01 – 500 zł brutto Ładowarka do akumulatorów Basetech BTL-4B

 

BTL4B

44,92 zł
500,01 – 750 zł brutto Słuchawki Sony MDR-ZX110, białe

 

MDRZX

54,99 zł 
500,01 – 750 zł brutto Sterowany radiowo budzik Eurochron EFW135

 

EFW135

55,00 zł 
750,01 – 1000 zł brutto Powerbank Basetech Basic 10000 mAh

 

BB10

79, 00 zł 
750,01 – 1000 zł brutto Głośnik Bluetooth® Renkforce BlackGlobe1

 

GLOBE

84,13 zł 
1000,01 – 2500 zł brutto Plecak na laptopa HP HP Business

 

RUCKSACK

139,00 zł 
1000,01 – 2500 zł brutto Multitool True Utility Tectonic TU220

 

TU220

99,00 zł 
2500,01 zł brutto Głośnik Bluetooth® Renkforce RockBox1  

 

ROCKBOX

199,00 zł 
2500,01 zł brutto Radio internetowe Renkforce RF-IR-MONO1 WOOD

WOOD

239,00 zł 

 

 

 

Czy ta informacja była pomocna?