Regulamin akcji promocyjnej

 Akcja promocyjna dotyczy Klientów, który złożyli zamówienie powyżej 500 zł brutto.

 1.  Organizatorem promocji „Złóż zamówienie i odbierz GRATIS!” jest CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000287675, NIP: 5272549760, REGON: 141053620, zwany dalej „Organizatorem”.
  1. Promocja „Złóż zamówienie i odbierz GRATIS!” – akcja na warunkach opisanych w nin. Regulaminie, organizowana w Sklepie Internetowym www.conrad.pl, zwanym dalej „Sklep”.
  2. W przypadku braku zdefiniowania na łamach nin. Regulaminu określonego pojęcia pisanego wielką literą, należy nadać mu znaczenie wynikające z definicji określonej w Regulaminie Sklepu dostępnym w formie elektronicznej pod następującym adresem: https://www.conrad.pl/faq/regulamin-i-informacje-prawne/regulamin-rodo.
  3. Produktami promocyjnymi są przedmioty wskazane w tabeli nr 1 poniżej.
  4. Promocja w Sklepie obowiązuje do dnia 31. 08.2020 do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli Produktów promocyjnych, o czym niezwłocznie Organizator poinformuje na stronach Sklepu.
 2. Zasady uczestnictwa w Promocji
  1. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci Sklepu, którzy w okresie przewidzianym w pkt 1 ppkt 1.5, złożą Zamówienie, zgodnie z Regulaminem Sklepu, o wartości co najmniej 500,01 zł (słownie: pięćset 01/100 groszy) brutto i zrealizują za nie płatność, a w trakcie składania Zamówienia wpiszą odpowiedni kod przypisany do wartości Zamówienia (Uczestnicy Promocji).
  2. Kod, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej jest inny dla każdego Produktu promocyjnego, a Uczestnik Promocji winien wpisać kod odpowiadający Produktowi promocyjnemu przypisanemu do wartości jego Zamówienia lub Zamówienia o niższej wartości.
  3. Listę kodów z przypisanymi im Produktami promocyjnymi, a także wartości kwotowe Zamówienia przyporządkowane do poszczególnych Produktów promocyjnych zilustrowane zostały w tabeli nr 1 poniżej.
  4. Uczestnik, który złoży Zamówienie o wartości mieszczącej się w przedziale określonym w tabeli nr 1 poniżej i wpisze odpowiedni (przypisany do wartości Zamówienia) kod, otrzymuje jeden z Produktów promocyjnych. Wartość tego Produktu promocyjnego zostanie dodana do jego dotychczasowego Zamówienia, jednak przy ostatecznej kalkulacji Zamówienia automatycznie udzielony zostanie rabat w wysokości odpowiadającej wartości Produktu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie zapłaci dodatkowo za Produkt promocyjny.
  5. Kody rabatowe wskazane w tabeli 1 są ważne przez okres trwania Promocji.
  6. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, co do wszystkich jak też niektórych Produktów objętych Zamówieniem, jednak w każdym przypadku jest zobowiązany zwrócić przypisany jego Zamówieniu Produkt promocyjny. Odstąpienia od umowy dokonuje się według zasad określonych w Regulaminie Sklepu. 
  7. W przypadku anulowania zamówienia lub zwrotu produktu, z powodu którego warunki promocji nie są już spełniane, należy zwrócić Produkt promocyjny w ciągu 30 dni. W przypadku braku zwrotu Produktu promocyjnego zostanie naliczona wartośc sprzedaży tego produktu. 
 3. Postanowienia końcowe
  1. W Promocji można wziąć udział kilkakrotnie pod warunkiem spełniania za każdym razem zasad uczestnictwa w niej opisanych w pkt 2 ppkt 2.1.
  2. Promocja ustalona niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Sklep, stąd skorzystanie z kodu rabatowego przypisanego do innej akcji promocyjnej uniemożliwia skorzystanie z kodu wskazanego w niniejszym Regulaminie.
  3. Uczestnik otrzyma przypisany do wartości jego Zamówienia Produkt promocyjny, o ile spełni wszystkie wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  4. Produkt promocyjny dostarczony będzie wraz ze złożonym Zamówieniem.
  5. Kody rabatowe, o których mowa w nin. Regulaminie nie podlegają wymianie na ekwiwalenty pieniężne, ani inne niż wskazane w Regulaminie Produkty.
  6. Kody rabatowe nie podlegają obrotowi handlowemu.
  7. Reklamacje Produktu promocyjnego będą rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.
  8. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące niniejszej promocji mogą być składane pisemnie, z dopiskiem: „Promocja”, na adres: ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, najdalej w terminie 1 miesiąc od zakończenia Promocji.
  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu.
  10. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 27.07.2020.

Tabela 1. do Regulaminu Promocji „Złóż zamówienie  i odbierz gratis” 

 

Wartość zamówienia (brutto): Produkt promocyjny Kod rabatowy Wartość Produktu promocyjnego (brutto):

 

powyżej 500 zł brutto

 

Odstraszacz owadów Gardigo 25144

LUB 

Baterie AA Conrad energy LR06, 1.5 V, alkaliczno-manganowe, 24 szt.

FRUIT

 

ENERGY

56,99 zł 

 

49,59 zł


powyżej 750 zł brutto

 

Multitool, scyzoryk Victorinox Camper 

LUB

Samochodowy uchwyt do tabletu na zagłówek Renkforce 29215c28

UVJR

 

TABRF

99,49 zł 

 

80,49 zł 


powyżej 1000 zł brutto

 

Głośnik Bluetooth® JBL Go2

LUB
Wentylator stojący Basetech BT-SF-49-45

BPGIK

 

BTSF

129,00 zł 

 

139,00 zł 


powyżej 1500 zł brutto

 

Smartwatch Denver SW-171

LUB

Stacja pogodowa Eurochron EFWS S250

SW171

 

S250

189, 00 zł 

 

189,00zł 


powyżej 2500 zł brutto

 

Kamera sportowa Denver ACT-5051, wdoszczelna , Full-HD , WiFi

LUB

Ładowarka do akumulatorów VOLTCRAFT BC16

ACT5051

 

BC16

299,00 zł 

 

269,00 zł 


powyżej 3000 zł brutto

 

Słuchawki JBL Tune 120

LUB 

Wentylator stojący Sygonix FD-40M

JBLTUNE

 

FD40M

349,00 zł 

 

429,00 zł 

Czy ta informacja była pomocna?