Regulamin akcji promocyjnej

Akcja promocyjna dotyczy Klientów, który otrzymali ulotkę promocyjną i złożyli zamówienie powyżej 500 zł.

1. Organizatorem promocji „Złóż zamówienie i odbierz GRATIS!” jest CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000287675, NIP: 5272549760, REGON: 141053620, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Promocja „Złóż zamówienie i odbierz GRATIS!” – akcja na warunkach opisanych w nin. Regulaminie, organizowana w Sklepie Internetowym www.conrad.pl, zwanym dalej „Sklep”.

3. W przypadku braku zdefiniowania na łamach nin. Regulaminu określonego pojęcia pisanego wielką literą, należy nadać mu znaczenie wynikające z definicji określonej w Regulaminie Sklepu dostępnym w formie elektronicznej pod następującym adresem: https://www.conrad.pl/faq/regulamin-i-informacje-prawne/regulamin.

4. Produktami promocyjnymi/Nagrodami są przedmioty wskazane w tabeli nr 1 poniżej.

5. Promocja obowiązuje do dnia 30.04.2019 do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli Produktów promocyjnych, o czym niezwłocznie Organizator poinformuje na stronach Sklepu.

6. Zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci Sklepu, którzy w okresie przewidzianym w pkt 1 ppkt 1.5, złożą Zamówienie, zgodnie z Regulaminem Sklepu, o wartości powyżej 500,00 zł (słownie: pięćset  złotych 00/100 groszy) brutto i zrealizują za nie płatność).
 2. Wybrali  Nagrodę w zależności od wartości zamówienia.
 3. Po otrzymaniu zamówienia, wysłali e-mail na adres [email protected], w treści podając numer faktury i wybraną Nagrodę wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CONRAD ELECTRONIC Sp. z o. o. w celu wzięcia udziału w Promocji i zapoznałem się z informacjami nt. przetwarzania danych osobowych przez Conrad Electronic sp. z o.o..” .
 4. W razie wyczerpania zapasów, uczestnik otrzyma inny produkt o nie mniejszej wartości, uzgodniony indywidualnie.
 5. Warunkiem skorzystania z promocji jest brak zwrotu towaru.
 6. Nagrody będą wysyłane w terminie po upływie 20 dni od dnia doręczenia zamówienia, przy czym nagroda nie będzie wysłana, jeśli w w/w terminie Klient anuluje zamówienie i zwróci towar (odstąpi do umowy).

7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych w zw. z udziałem w Promocji jest Organizator określony w pkt 1 powyżej.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która może być w każdym czasie odwołana, odwołanie zgody nie ma wpływu na skuteczność czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Promocji.

 4. Dane przetwarzane będą przez okres trwania Promocji oraz do czasu przedawnienia roszczeń zw. z udziałem w Promocji lub do czasu cofnięcia zgody w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji.

 6. Szczegółowe dane nt. przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących praw dostępne są w Polityce prywatności.

8. Postanowienia końcowe

 1. W Promocji można wziąć udział kilkakrotnie pod warunkiem spełniania za każdym razem zasad uczestnictwa w niej opisanych w pkt 2 ppkt 2.1. 
 2. Uczestnik otrzyma przypisany do wartości jego Zamówienia Produkt promocyjny, o ile spełni wszystkie wymagania określone niniejszym Regulaminem.
 3. Reklamacje Produktu promocyjnego będą rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.
 4. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące niniejszej promocji mogą być składane pisemnie, z dopiskiem: „Promocja”, na adres: ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, najdalej w terminie 1 miesiąc od zakończenia Promocji.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu.
 6. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 08.04.2019.

Tabela 1. do Regulaminu Promocji „Złóż zamówienie i odbierz GRATIS!” 
 

Wartość Zamówienia (brutto): Produkt promocyjny:
powyżej 500 zł brutto Słuchawki bezprzewodowe Renkforce RF-3363986
lub
Termometr TFA Vision 30.1025
powyżej 2500 zł brutto

Zestaw wkrętaków Wera 05134340001
lub
Model samochodu RC Reely Core

powyżej 5000 zł brutto
 
Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI SpeaKa Professional SP-HDFS-04
lub
Smartwatch ImCoSys imcoSWW17
powyżej 7500 zł brutto
 
Głośnik soundbar Renkforce RF-TB240WW
lub
Uchwyt sufitowy do TV, LCD SpeaKa Professional SP-5756712
powyżej 10 000 zł brutto
 
Radio internetowe TechniSat DigitRadio 360 IR 0000/4989
lub
Stacja pogodowa Netatmo NWS01-EC

 

Czy ta informacja była pomocna?