https://www.conrad.pl/binaries/content/gallery/ccpjunior/banners/landing-pages/flir/flir-nowy/baner-1280x300-flir2-new.jpg

Flir wprowadza innowacyjne rozwiązania w codziennym życiu i pracy dzięki systemom obrazowania termowizyjnego, obrazowaniu w świetle widzialnym, pomiarom i diagnostyce oraz zaawansowanym systemom wykrywania zagrożeń. Produkty Flir pomagają służbom ratowniczym i wojskowym chronić i ratować życie oraz zwiększają wydajność i zmniejszyć straty produkcyjne. Firmie nie wystarcza opracowywanie produktów z innowacyjnymi technologiami. Flir dąży do stworzenia bardziej zrównoważonej, wydajnej i bezpiecznej przyszłości.

https://www.conrad.pl/binaries/content/gallery/ccpjunior/banners/landing-pages/flir/flir-nowy/baner-1280x300-flir1.jpg