https://www.conrad.pl/binaries/content/gallery/ccpjunior/banners/landing-pages/flukevsvoltcraft/lp-fluke-vs-voltcraft-07-2019-1280x300px-new.jpg

Automatyk w swojej pracy łączy wiele dziedzin i specjalności, dlatego w walizce narzędziowej musi posiadać szereg specjalistycznych urządzeń. Nasz praktyczny zestaw dla służb utrzymania ruchu, serwisu i inżynierów automatyków zawiera pięć przyrządów do pomiaru m.in natężenia, napięcia, rezystancji, ciągłości i temperatury powierzchni.

Wybierając oferowany pakiet zaawansowanych przyrządów pomiarowych marki Fluke bazujących na technice cyfrowej, fachowo wykonasz swoją pracę oraz otrzymasz specjalny voucher o wartości 2000 zł.

Zestaw automatyka