https://www.conrad.pl/binaries/content/gallery/ccpjunior/banners/landing-pages/single-pages/kamery-termowizyjne/kamery-termowizyjne2.png

Kamery termowizyjne to najbardziej zaawansowane urządzenia, które pomogą w szybkiej detekcji usterek i diagnostyki w miejscach, w których standardowe urządzenia do pomiaru temperatury okazują się niewystarczające. Doskonale sprawdzają się w odwzorowywaniu przepływów ciepła, a tym samym lokalizowania strat energii cieplnej w obiektach budowlanych. Dzięki możliwości podglądu obrazu termowizyjnego stają się nieocenioną pomocą w wykrywaniu wadliwej izolacji cieplnej oraz nieszczelności, przez które wydostaje się ciepło, a dzięki temu unikania strat energii i obniżaniu kosztów eksploatacji. Kamery termowizyjne wyróżnia szybkość pomiaru, możliwość dokładnej analizy obrazu oraz użycie niezwykle użytecznych funkcjonalności z dołączonego oprogramowania. Szczególnym typem są kamery termowizyjne do smartfona o kompaktowych rozmiarach i parametrach pozwalających na wykorzystanie w wielu zastosowaniach profesjonalnych, jak i domowych.

Polecane kamery termowizyjne