Farba akrylowa Revell szary 374 Puszka z rozpylaczem 100 szt.

 • Nr produktu: 1198481
 • Nr producenta: 34374
 • EAN: 4009803343747

Revell Spray Color to akrylowe farby w sprayu, które bardzo szybko schną i charakteryzują się wysokim kryciem i wysoką odpornością na zarysowania. Ze względu na specjalny skład, poliwęglanowe karoserie samochodów RC mogą być również malowane farbą Sp…

 • Nr produktu: 1198481
 • Nr producenta: 34374
 • EAN: 4009803343747

Revell Spray Color to akrylowe farby w sprayu, które bardzo szybko schną i charakteryzują się wysokim kryciem i wysoką odpornością na zarysowania. Ze względu na specjalny skład, poliwęglanowe karoserie samochodów RC mogą być również malowane farbą Sp…

Uwaga: substancje niebezpieczne

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@15f08559[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4e211ddc[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Uwaga

Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / H
 • H 222: Skrajnie łatwopalny aerozol (H 222)
 • H 229: Pojemnik pod ciśnieniem. W przypadku podgrzewania może wybuchnąć. (H 229)
 • H 336: Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy (H 336)
 • H 412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. (H 412)
Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / P
 • P 102: Chronić przed dziećmi. (P 102)
 • P 210: Trzymać z dala od ciepła / iskier / otwartego ognia / gorących powierzchni: Palenie wzbronione (P 210)
 • P 211: Nie rozpylać na otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu: (P 211)
 • P 251: Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. (P 251)
 • P 262: Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. (P 262)
 • P 410 +412: hronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/ 122°F. (P 410 +412)
 • P 501: Zawartość/pojemnik usuwać do … .(P 501)

Uwaga: substancje niebezpieczne

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@15f08559[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4e211ddc[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Produkty podobne

Zobacz pozostałe produkty w kategorii Farby modelarskie