Farba do żarówek Farba do żarówek zielony CLOU 20 ml

  • Nr produktu: 727563
  • EAN: 4016138098563

Nadają się do lamp żarowych o mocy do 25 W, lamp energooszczędnych i innych. Należy unikać silnego narastania ciepła poprzez ekrany, dzwonki itp. Obszar, który będzie malowany musi być czysty i suchy. Czynność można przeprowadzać jedynie w ciepłych p…

  • Gwarancja: 24 miesiące
  • Producent: CLOU
Wydaj 199 zł i skorzystaj z darmowej dostawy.

W czym możemy pomóc?

  • Bezpieczne płatności
  • Zaufany sklep
  • Certyfikowany sprzedawca
  • Gwarancja
  • 20 dni na zwrot
Zawartość 20 ml
Kolor zielony
Informacje dotyczące bezpieczeństwa Oznaczenie GHS / zagrożenia Palny (GHS02) (GHS-02-FLAMMABLE_SY_00) , Drażniący (GHS07) (GHS-07-IRRITANT_SY_00) , Żrący (GHS05) (GHS-05-CORROSIVE_SY_00)
GHS Hazard Statements H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary (H 225) , H 318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. (H 318) , H 336: Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy (H 336) , H 412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. (H 412)
GHS Precautionary Statements P 210: Trzymać z dala od ciepła / iskier / otwartego ognia / gorących powierzchni: Palenie wzbronione (P 210) , P 271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. (P 271) , P 273: Unikać uwolnienia do środowiska. (P 273) , P 280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. (P 280) , P 301 +310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. (P 301 +310) , P 305 +351 +338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. (P 305 +351 +338) , P 310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. (P 310)

Dane techniczne

Zawartość 20 ml
Kolor zielony
Informacje dotyczące bezpieczeństwa Oznaczenie GHS / zagrożenia Palny (GHS02) (GHS-02-FLAMMABLE_SY_00) , Drażniący (GHS07) (GHS-07-IRRITANT_SY_00) , Żrący (GHS05) (GHS-05-CORROSIVE_SY_00)
GHS Hazard Statements H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary (H 225) , H 318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. (H 318) , H 336: Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy (H 336) , H 412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. (H 412)
GHS Precautionary Statements P 210: Trzymać z dala od ciepła / iskier / otwartego ognia / gorących powierzchni: Palenie wzbronione (P 210) , P 271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. (P 271) , P 273: Unikać uwolnienia do środowiska. (P 273) , P 280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. (P 280) , P 301 +310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. (P 301 +310) , P 305 +351 +338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. (P 305 +351 +338) , P 310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. (P 310)

Do pobrania

Produkty podobne

Zobacz pozostałe produkty w kategorii Farby do żarówek

W czym możemy pomóc?