Myjka ultradźwiękowa Emag EMMID21, 2 l, (LxBxT) 185 x 150 x 80 mm

  • Nr produktu: 1390570
  • Nr producenta: EMMID21
  • EAN: 4040513601130

Delikatne czyszczenie dzięki technologii cyfrowej dla domu i laboratorium. Nowoczesne czyszczenie za pomocą ultradźwięków. Czyszczenie za pomocą ultradźwięków jest najdokładniejszą metodą intensywnego czyszczenia wszelkiego rodzaju materiałów. Zasada…

  • Nr produktu: 1390570
  • Nr producenta: EMMID21
  • EAN: 4040513601130

Delikatne czyszczenie dzięki technologii cyfrowej dla domu i laboratorium. Nowoczesne czyszczenie za pomocą ultradźwięków. Czyszczenie za pomocą ultradźwięków jest najdokładniejszą metodą intensywnego czyszczenia wszelkiego rodzaju materiałów. Zasada…

Uwaga: substancje niebezpieczne

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6905ae22[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Uwaga

Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / H
  • H 315: Działa drażniąco na skórę. (H 315)
  • H 318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. (H 318)
Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / P
  • P 280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. (P 280)
  • P 305 +351 +338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. (P 305 +351 +338)

Uwaga: substancje niebezpieczne

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6905ae22[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Produkty podobne

Zobacz pozostałe produkty w kategorii Myjki ultradźwiękowe