Syntetyczna powłoka gumowa w sprayu mibenco 71429010, Kolor producenta biały matowy, 400 szt.

 • Nr produktu: 1297808
 • Nr producenta: 71429010
 • EAN: 4260178232535

Guma syntetyczna w sprayu mibenco® - wielofunkcyjna, jednoskładnikowa, z możliwością zerwania, gumowa powłoka, którą można nanieść w szybki i prosty sposób. Sprawdza się w pracach hobbystycznych, modelarstwie, sektorze motoryzacyjnym, przemyśle i wie…

 • Nr produktu: 1297808
 • Nr producenta: 71429010
 • EAN: 4260178232535

Guma syntetyczna w sprayu mibenco® - wielofunkcyjna, jednoskładnikowa, z możliwością zerwania, gumowa powłoka, którą można nanieść w szybki i prosty sposób. Sprawdza się w pracach hobbystycznych, modelarstwie, sektorze motoryzacyjnym, przemyśle i wie…

Uwaga: substancje niebezpieczne

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1a56b2d1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5c2c56de[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Uwaga

Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / H
 • H 222: Skrajnie łatwopalny aerozol (H 222)
 • H 229: Pojemnik pod ciśnieniem. W przypadku podgrzewania może wybuchnąć. (H 229)
 • H 312 +332 (H 312 +332)
 • H 315: Działa drażniąco na skórę. (H 315)
Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / P
 • P 101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. (P101)
 • P 102: Chronić przed dziećmi. (P 102)
 • P 103: Przeczytaj etykietę (P 103)
 • P 210: Trzymać z dala od ciepła / iskier / otwartego ognia / gorących powierzchni: Palenie wzbronione (P 210)
 • P 251: Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. (P 251)
 • P 211: Nie rozpylać na otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu: (P 211)
 • P 280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. (P 280)
 • P 333 +313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. (P 333 +313)
 • P 403 +233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. (P 403 +233)

Uwaga: substancje niebezpieczne

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1a56b2d1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5c2c56de[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Produkty podobne