Zestawy samochodowe Revell "35 Years VW Golf GTI Pirelli" 05694 1:24

 • Nr produktu: 1669135
 • Nr producenta: 05694
 • EAN: 4009803056944

Model do edycji specjalnej bardzo udanego VW Golfa 1 GTI, który był dostępny od maja 1983 r.- Nadwozie z poszerzeniami nadkoli- Ruchoma maska- Silnik wieloczęściowy- Typowe felgi- Kalkomanie z różnymi tablicami rejestracyjnymi (D, GB, F, NL, B, A, CH…

 • Nr produktu: 1669135
 • Nr producenta: 05694
 • EAN: 4009803056944

Model do edycji specjalnej bardzo udanego VW Golfa 1 GTI, który był dostępny od maja 1983 r.- Nadwozie z poszerzeniami nadkoli- Ruchoma maska- Silnik wieloczęściowy- Typowe felgi- Kalkomanie z różnymi tablicami rejestracyjnymi (D, GB, F, NL, B, A, CH…

Uwaga: substancje niebezpieczne

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@66aa7c5c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5a92d6d6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Uwaga

Uwaga
Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / H
 • H 336: Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy (H 336)
Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS / P
 • P 101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. (P101)
 • P 102: Chronić przed dziećmi. (P 102)
 • P 103: Przeczytaj etykietę (P 103)
 • P 261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. (P 261)
 • P 304 +340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.(P 304 + 340)
 • P 312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. (P 312)
 • P 403 +233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. (P 403 +233)
 • P 405: Przechowywać pod zamknięciem. (P 405)
 • P 501: Zawartość/pojemnik usuwać do … .(P 501)

Uwaga: substancje niebezpieczne

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@66aa7c5c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5a92d6d6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Produkty podobne

Zobacz pozostałe produkty w kategorii Modele do sklejania