40 lat VOLTCRAFT – kalibracja urządzeń pomiarowych

Kalibracja – ISO lub za pośrednictwem akredytowanego laboratorium

Kalibracja przez akredytowane laboratorium badawcze, które jest zatwierdzone i kontrolowane przez niemiecką jednostkę akredytacyjną, stanowi najwyższy standard kalibracji. Podczas jej wykonywania wymaganych jest znacznie więcej punktów pomiarowych, a różnica między wartościami pomiarowymi jest mniejsza niż w przypadku kalibracji ISO. Dzięki temu dokładność i precyzja urządzenia pomiarowego może być potwierdzona certyfikatem, który jest uznawany na całym świecie.

Przy kalibracji ISO wymagana jest mniejsza liczba punktów w spektrum pomiarowym badanego obiektu, a kalibracja nie jest aż tak dokładna, jak w przypadku akredytowanego laboratorium badawczego. Niemniej jednak, kalibracja ISO jest idealnym sposobem na potwierdzenie za pomocą certyfikatu dokładności nowoczesnych przyrządów pomiarowych.

Kiedy potrzebna jest kalibracja?

Pytanie o kalibrację jest jednym z najczęściej pojawiających się przy zakupie urządzeń pomiarowych. Dla kogo wymagana jest droższa kalibracja w akredytowanym laboratorium, a kiedy wystarczy kalibracja ISO?

Zgodnie z normą DIN EN ISO 9000/9001 wymagana jest identyfikowalna kalibracja sprzętu testowego. Jeśli Twoja firma podlega tej normie, wszystkie urządzenia testujące muszą być skalibrowane. Jeżeli wymagane są certyfikaty uznawane na całym świecie, kalibracja musi być przeprowadzona przez akredytowane laboratorium, w pozostałych sytuacjach można zastosować bardziej ekonomiczną kalibrację ISO.

Podczas kalibracji wyposażenia badawczego, które stanowi wzorzec odniesienia dla innego wyposażenia kontrolnego, kalibracja powinna być zawsze wykonywana przez akredytowane laboratorium. Ponadto, wewnętrze wymagania firmy mogą zobowiązywać do kalibracji przez akredytowane laboratorium.

 

 

 

Multimetry i mierniki cęgowe z kalibracją ISO dostępne bez zbędnego czasu oczekiwania!

W wielu firmach złożenie zamówienia na multimetry lub mierniki cęgowe z kalibracją ISO wiąże się zazwyczaj z okresem oczekiwania. Urządzenia te muszą być najpierw skalibrowane przez zewnętrzne laboratorium badawcze, dlatego czas dostawy często wynosi 14 dni. W Conrad dzięki zintegrowaniu naszego certyfikowanego laboratorium kalibracyjnego z normą DIN EN ISO 9001:2015 bezpośrednio z centrum logistycznym w Wernberg-Köblitz, kalibracje mogą być przeprowadzane w możliwie najkrótszym czasie. Obecnie multimetry ręczne, stołowe i mierniki cęgowe są testowane i certyfikowane przy użyciu najnowocześniejszych kalibratorów.

Dostępne w ofercie urządzenia z kalibracją ISO w swojej nazwie mają dodane oznaczenie "ISO" i można je bezpośrednio dodać do koszyka zakupowego i zamówieć. Proste i szybkie zamawianie multimetrów i mierników cęgowych z kalibracją, bez długiego czasu oczekiwania stanowi ogromną zaletę i jest rozwiązaniem problemu szybkiej dostępności urządzeń pomiarowych w przedsiębiorstwach.

Mały wgląd do laboratorium kalibracyjnego w Wernberg-Köblitz. Zobacz pracę specjalistów od kalibracji multimetrów ręcznych VOLTCRAFT. W tle znajduje się wysokiej jakości kalibrator oraz system komputerowy do przesyłania danych i tworzenia certyfikatów. Kalibrowane są tam nie tylko multimetry ręczne, ale także multimetry stołowe.

 

Mierniki cęgowe z kalibracją ISO dostępne bezpośrednio z magazynu

Na zdjęciach widoczni są specjaliści kalibrujący mierniki cęgowe. Dobrze rozpoznawalna jest specjalna cewka kalibracyjna, która dostarcza prąd do pomiaru. Do kalibracji mierników cęgowych stosowane są wyłącznie najwyższej jakości kalibratory i urządzenia pomiarowe, aby zawsze dostarczać najbardziej precyzyjne dane kalibracyjne.

Kalibracja ISO lub DAkkS przez akredytowane laboratorium

Przedstawione tu urządzenia pomiarowe są testowane i certyfikowane przez zewnętrzne laboratorium kalibracyjne. Czas realizacji wynosi około 7 dni roboczych dla kalibracja ISO. W przypadku urządzeń pomiarowych i badawczych kalibrowanych przez naszego partnera Testo Industrial Service zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (kalibracja DAkkS) należy uwzględnić czas realizacji wynoszący około 12 dni roboczych.

 

                         

                                    

    

    

    

    

    

    

VOLTCRAFT oferuje własny sklep ISO. Tutaj znajdziesz wyłącznie przyrządy kalibrowane. Klienci nie muszą badać, czy dany produkt jest również skalibrowany i który numer produktu jest prawidłowy.


Odkryj ciekawe tematy