Pomiar warunków środowiskowych

Specjalistyczne przyrządy pomiarowe Fluke przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach produkcyjnych, warsztatach, magazynach, laboratoriach czy placach budowy. Służą do precyzyjnych pomiarów i rejestracji m.in. temperatury, wilgotności, ciśnienia, prędkość wiatru. Mogą wysyłać dane do komputera i urządzeń mobilnych w celu interpretuj za pomocą dołączonego oprogramowania.