Urządzenia testujące

Specjalistyczne urządzenia testujące Fluke o dużym stopniu dokładności są istotnym elementem pracy specjalistów wielu dziedzin. Wykorzystywane są w budownictwie, laboratoriach, elektrotechnice, pozwalają szybko ocenić właściwości badanych obiektów, w tym m.in. twardość materiałów, parametry pracy sieci elektrycznej, długość kabli czy prędkość poruszających się obiektów i cieczy.