Problemy zdrowotne

Wiele pyłów i oparów w środowisku pracy jest szkodliwych dla organizmu w przypadku ich wdychania. Nadmierne wystawienie na działanie może prowadzić do poważnych, długotrwałych problemów zdrowotnych, np. astmy lub innych konsekwencji, takich jak:

Podczas lutowania bezołowiowego wytwarzane jest do 250% więcej cząstek w strefie oddychania niż w trakcie lutowanie ołowiowego. Na metr sześcienny emitowanych jest 700 milionów małych cząstek, które mogą dotrzeć do płuc.

Opary kleju mogą powodować podrażnienie skóry, wysuszenie, alergie, problemy z oddychaniem i astmę.

Opary rozpuszczalników organicznych mogą uszkadzać układ nerwowy i powodować zmniejszenie wrażliwości oraz zaburzenia równowagi nóg i rąk.