Kalibracja ISO lub DAkkS jest wykonywana w naszym laboratorium oraz w laboratoriach naszego partnera Testo. Przeprowadzamy kalibrację dla ponad 30 grup urządzeń i dla ponad 100 różnych zmiennych pomiarowych. Nasze badania są wykonywane niezależnie od badań przeprowadzonych u producenta. Łącznie w naszym sklepie internetowym oferujemy kilka tysięcy urządzeń pomiarowych w tych dwóch wariantach kalibracji. 

  

Kalibracja i certyfikat

Usługa kalibracji Conrad odbywa się w ciągu maksymalnie siedmiu dni roboczych dla kalibracji ISO oraz dwunastu dni roboczych dla kalibracji DAkkS (przez laboratorium akredytowane przez DAkkS), od momentu złożenia zamówienia. Produkty naszej marki VOLTCRAFT są dostępne od reki z kalibracją zgodną z normą DIN EN ISO 9001: 2015,  dzięki naszemu własnemu laboratorium. 

  

Produkty skalibrowane fabrycznie

W stałej ofercie sprzedażowej znajduje się wiele produktów skalibrowanych fabrycznie zgodnie z normą ISO / DAkkS. Zamawiasz bezpośrednio żądany artykuł w wersji kalibracyjnej, której potrzebujesz. Następnie natychmiast rozpoczynamy proces kalibracji i w ciągu kilku dni otrzymasz skalibrowany przyrząd pomiarowy z aktualnym certyfikatem kalibracji. 

 

 

Ponowna kalibracja produktów

Oferujemy również ponowną kalibrację używanych urządzeń pomiarowych, jednak zalecamy roczny odstęp między kalibracjami. W celu przeprowadzenia kalibracji, prosimy o przesłanie urządzenia pomiarowego z adnotacją „Serwis kalibracji” oraz informacją o wymaganym standardzie kalibracji - DIN EN ISO 9001:2015 lub DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (laboratorium akredytowane przez DAkkS) na adres:

Conrad Electronic SE
Calibration Service
Klaus-Conrad-Straße 1
92241 Hirschau

Tutaj możesz wyświetlić i pobrać oficjalny certyfikat DIN EN ISO 9001: 2015 firmy Conrad
 

 

 

Warianty kalibracji laboratoryjnej

Wynik kalibracji i wszystkie niezbędne informacje są udokumentowane w świadectwie kalibracji. Zasadniczo rozróżnia się wzorcowanie zgodnie z DIN EN ISO 9001:2015 i DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (laboratorium akredytowane przez DAkkS).

Certyfikat DAkkS zgodny z DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (laboratorium akredytowane przez DAkkS).

Akredytowane laboratoria od wielu lat pracują pod nadzorem Niemieckiego Urzędu Kalibracyjnego DAkkS. W zakresie norm DIN EN ISO 9000 i DIN EN ISO / IEC 17025 podczas kalibracji DAkkS wymagana jest zgodność z krajowymi normami. Dzięki temu zmierzona wartość jest porównywana z odpowiednim wzorcem mierzonego parametru. Wyniki kalibracji uzyskane w tych laboratoriach są rozpoznawane i uznawane na całym świecie, zgodnie umowami międzynarodowymi i podstawą akredytacji DIN EN ISO / IEC 17025. Federalny Instytut Metrologii w Braunschweig (PTB) jest najwyższą władzą w Niemczech w zakresie metrologii. PTB utrzymuje i rozwija wszystkie krajowe normy w dziedzinie metrologii oraz zapewnia międzynarodową zgodność dzięki współpracy z innymi instytutami krajowymi. Dla wszystkich użytkowników przyrządów pomiarowych, którzy wymagają szczególnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, dokładności i niezawodności, certyfikaty DAkkS  (wydane przez laboratorium akredytowane przez DAkkS) są rozwiązaniem idealnym.

Fabryki i ustandaryzowane miejsca pracy  Laboratoria badawcze Eksperci Punkty dystrybucji HACCP

 

 

 

Certyfikat zgodny z DIN EN ISO 9001: 2015

Od 1987 roku systemy zapewniania jakości w przedsiębiorstwach przemysłowych, a także w firmach usługowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach prowadzących sprzedaż detaliczną, szpitalach, itp. są certyfikowane. Istnieją również przepisy branżowe, standardy i wytyczne w przemyśle farmaceutycznym (CFR, GMP), w przemyśle spożywczym (HACCP) oraz w przemyśle motoryzacyjnym (VDA, QS9000, ISO TS 16949). We wszystkich tych dyrektywach i normach wdrożenia, zarządzania sprzętem testowym, kalibracja jest niezbędnym elementem. Certyfikaty ISO dla pomiarów przemysłowych (certyfikaty fabryczne) od Testo, są atrakcyjną cenowo alternatywą dla certyfikatów DAkkS. Produkty posiadające certyfikat spełniają wymagania:

ISO 9000:2000  ISO 10012-1 GMP DFR VDA  QS9000

 ISO TS 16949

 HACCP

 

 

 

Informacja dla naszych klientów: wiarygodne wyniki pomiarów z kalibracją fabryczną

W ramach zapewnienia jakości wszystkie przyrządy pomiarowe marki VOLTCRAFT są kalibrowane w produkcji zgodnie z normami fabrycznymi. Zapewnia to wysoką jakość i przestrzeganie limitów tolerancji określonych w danych technicznych instrukcji obsługi.  W tym procesie nie jest wydawany  certyfikat.

Czy ta informacja była pomocna?