Polityka plików cookies

Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

 

Polityka Plików Cookies jest uzupełnieniem Polityki Prywatności i zawiera niezbędne informacje w zakresie przetwarzania danych osób odwiedzających Serwis prowadzony przez Administratora w związku z informacjami gromadzonymi za pośrednictwem plików Cookies oraz podobnych technologii. Niniejszy dokument określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Conrad Electronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-462, ul. Pilotów 10.

1. Definicje

Administrator - oznacza Conrad Electronic Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-462), ul. Pilotów 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000287675, NIP: 527-25-49-760, Regon: 141053620, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach www.conrad.pl

 

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 

 • Konfiguracji serwisu
 • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • Zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 • Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 • Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • Pliki Cookies, które odpowiadają za prawidłowe zliczanie produktów dodawanych do koszyka, transferowanie zamówień oraz liczenie sumy kosztu produktów zgromadzonych w koszyku zakupowym.

 

Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

 

 • Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • JSESSIONID - Zapamiętuje identyfikator sesji oraz rzeczy, które użytkownik wykonuje w trakcie trwania sesji, takie jak filtry.

 

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 

 • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 

Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 

 • Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 

Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 

 • Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 •  Google Analytics 360.

 

Świadczenia usług reklamowych

 

 • Dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 • Prudsys Reco Engine:ireus_uid, ireus_ocl, Sociomantic (retargeting) _sonar, sonar-expires.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 

Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 

 • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 

 • Analytics 360 [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Hotjar

 

Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

 • Criteo

Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 

 • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
 • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 

Identyfikacji i tworzenia leadów oraz oferowania usług i towarów dostosowanych do preferencji Użytkownika poprzez identyfikację Użytkownika oraz identyfikację sesji Użytkownika:

 

 • nQ_cookield, nQ_visitld – cookies trwałe [administrator cookies: Albacross Nordic AB, Companyreg. no 556942-7338, Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm, Sweden

 

4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Niedokonanie zmian w ustawieniach w zakresie zarządzania pilikami Cookies spowoduje, iż pliki te będą umieszczane w sposób automatyczny na urządzeniu Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików Cookies i korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików Cookies na zasadach opisanych w nin. dokumencie.

5. Przetwarzanie danych zgromadzonych za pośrednictwem Plików Cookies oraz podobnych technologii

 

Niezależnie od danych osobowych Użytkowników gromadzonych przez Administratora w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez niego za pośrednictwem Serwisu, a to np.: adresu e-mail w ramach usługi świadczenia newslettera, których szczegółowe zasady przetwarzania zostały określone w Polityce prywatności, Administrator gromadzi dane dotyczące powiązań Użytkowników z Serwisem. W oparciu o te dane nie jest możliwa identyfikacja Użytkownika. Do takich danych zalicza się m.in.: informacje nt. urządzenia i logowania, a to: data, czas wizyty, nr IP urządzenia, z jakiej witryny internetowej Użytkownik trafił do Serwisu, dane o lokalizacji. Takie działania w postaci analizy zachowań Użytkowników mają na celu dopasowanie Serwisu do ich potrzeb.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Administratorem oraz Inspektorem jest możliwy pisemnie na adres: ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków lub mailowo: [email protected]

5.1. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane Użytkowników dotyczące ich powiązań z Serwisem (niezależnie od innych danych podanych w zw. z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora) przetwarzane są w następujących celach:

 

 1. Analityczne pozwalające na prowadzenie pomiarów oraz ulepszenie zawartości Serwisu;
 2. Dopasowania ustawień oraz zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika;
 3. Dobór treści reklamowych do indywidualnych preferencji Użytkownika;
 4. Zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 5. Identyfikacji i tworzenia leadów oraz oferowania usług i towarów dostosowanych do preferencji Użytkownika.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadkach określonych powyżej w lit. a)-e) jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. Interes Administratora polega na dostarczaniu spersonalizowanych treści marketingowych, utrzymywanie relacji biznesowych z potencjalnymi klientami, zapewnieniu właściwego funkcjonowania Serwisu oraz jego rozbudowie i ulepszaniu.

 

Podmioty trzecie (określone powyżej w nin. dokumencie) mogą mieć dostęp do Serwisu Administratora w celu zamieszczania na nim swoich narzędzi pozwalających na analizę aktywności Użytkownika w Internecie, w celu prezentowania treści reklamowych dopasowanych do indywidualnych zainteresowań i preferencji. Odbywa się to przy pomocy zautomatyzowanego porównania zainteresowań i preferencji konkretnego Użytkownika z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie).

W powyższych przypadkach podmioty trzecie, niezależnie od Administratora, mogą być administratorami danych osobowych Użytkowników.

5.2. Udostępnianie danych

Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Dane mogą być przekazane organom publicznym oraz innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności w sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla ochrony praw innych podmiotów, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w przypadkach opisanych 5.3. akapit 3.

5.3. Okres przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane Użytkowników przez czas jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez dłuższy okres, jeśli wynika to z przepisów prawa lub jest to niezbędne dla dochodzenia praw lub obrony roszczeń.

W sytuacjach, gdy dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora, do momentu wniesienia sprzeciwu uzasadnionego przez szczególną sytuację, w której znalazł się Użytkownik.

5.4. Przekazanie danych do państw trzecich

Część usługodawców, z których usług korzysta Administrator może przechowywać dane Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Użytkowników mogą być przekazane do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony (w oparciu o decyzje Komisji Europejskiej), a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

5.5. Profilowanie

Dane Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie będzie to jednak wywoływać żadnych skutków prawnych ani wpływać w podobny sposób na sytuację Użytkownika.

Profilowanie, jak już wskazano wyżej będzie polegało na przetwarzaniu danych Użytkownika zw. z jego aktywnością w Serwisie i ich analizę po to, aby dokonać prognozy osobistych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

5.6. Prawa Użytkowników w zw. z przetwarzaniem danych osobowych

 

Administrator nie jest w stanie, w oparciu o same dane zgromadzone w ramach plików cookies, zidentyfikować Użytkownika dlatego zgodnie z Art. 11 ust 2 RODO nie aktywują się wobec takich Użytkowników uprawnienia określone w art. 15-20 RODO, chyba, że przekażą dodatkowe dane w celu wykonania praw przysługujących na mocy w/w przepisów lub korzystają jednocześnie z usług Administratora zgodnie z jego Regulaminem (konto, zakupy, newsletter, formularz kontaktowy). Natomiast prawo do wniesienia sprzeciwu realizuje się poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki (blokada plików cookies).

 

W takich przypadkach Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 3. prawo usunięcia danych osobowych;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania  danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. w zakresie, w jakim  dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje  również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informacje o przetwarzaniu danych przez Albacross jako administratora

6.1. Informujemy, że w związku z podjęciem przez Administratora współpracy z Albacross w zakresie identyfikacji i tworzenia leadów, dane osobowe z plików cookies nQ_cookield, nQ_visitld udostępniane są Albacross, który staje się niezależnym administratorem tych danych osobowych. W związku z powyższym, imieniem Albacross Nordic AB (“Albacross”) jako administratora danych osobowych informujemy, jak poniżej:

6.2. Informacje zebrane z plików cookies nQ_cookield, nQ_visitld zainstalowanych na urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, które stanowią dane osobowe będą przetwarzane przez Albacross - spółkę oferującą usługi identyfikacji leadów oraz targetowania reklam, z siedzibą w Sztokcholmie i Krakowie. Poniżej dane kontaktowe:

Albacross Nordic AB
Companyreg. no 556942-7338
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm, Sweden
www.albacross.com - [email protected]

6.3. Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Albacross ulepszenia świadczonych usług poprzez dodanie do własnej bazy danych, danych o firmach. Baza danych Albacross będzie oprócz „generowania potencjalnych klientów” wykorzystywana do celów reklamy targetowanej na przedsiębiorstwa i w tym celu dane będą przekazywane do zewnętrznych dostawców usług danych. Dla uniknięcia wątpliwości targetowanie reklam dotyczy firm, a nie osób fizycznych.

6.4. Dane, które są zbierane i używane do wskazanego wyżej celu to informacje o adresie IP, z którego odwiedzana była strona oraz dane techniczne, które umożliwiają Albacross odróżnienie różnych odwiedzających z tego samego adresu IP.

6.5. Albacross przechowuje domenę z danych wejściowych w celu skorelowania adresu IP z pracodawcą.

6.6. Celem uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Albacross, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności.