Miernik tlenu VOLTCRAFT DO-400, nasycenie 02

 • Nr produktu: 1720722
 • Nr producenta: VC-8603610
 • EAN: 4058175499255

Tlenomierz DO-400 przekonuje ergonomiczną konstrukcją, pyłoszczelną i wodoszczelną konstrukcją zgodną z IP 65/67 oraz podświetlanym wyświetlaczem. Oksymetr z przyjaznym w obsłudze czujnikiem galwanicznym jest urządzeniem klasy podstawowej, odpowiedni…

 • Nr produktu: 1720722
 • Nr producenta: VC-8603610
 • EAN: 4058175499255

Tlenomierz DO-400 przekonuje ergonomiczną konstrukcją, pyłoszczelną i wodoszczelną konstrukcją zgodną z IP 65/67 oraz podświetlanym wyświetlaczem. Oksymetr z przyjaznym w obsłudze czujnikiem galwanicznym jest urządzeniem klasy podstawowej, odpowiedni…

 • Zakres pomiarowy / rozdzielczość: 0,0...20,0 mg/l (lub ppm) stężenie O2; 0...200 % nasycenia O2
 • Dokładność tlenowa: ±1,5 % nasycenia MW ±0,2 mg/l lub ±1,5 % nasycenia MW ±2 % O2
 • Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,3 °C
 • Czujniki / wejścia pomiarowe: czujnik galwaniczny (membrana aktywna), elektrolit, kabel o długości 2 m, na stałe podłączony do urządzenia, ze zintegrowanym czujnikiem temperatury
 • Czas reakcji T95: 10 s w temperaturze znamionowej
 • Ciśnienie robocze: maks. 3 bar
 • Zakres zastosowania: 0..40 °C
 • Kompensacja temperatury: automatycznie poprzez zintegrowany pomiar temperatury
 • Kompensacja ciśnienia powietrza: Możliwa kompensacja poprzez ręczne wprowadzenie danych (zazwyczaj nie jest wymagana)
 • Kompensacja zasolenia: poprzez ręczne wprowadzanie
 • Zasilanie: 2 x bateria AA, żywotność baterii ponad 3000 h
Dokładność ±1,5% v. MW ±0,2 mg/l lub ±1,5 % v. MW ±2% O2 nasycenia
Automatyczna kompensacja temperatury tak (scalone)
Temperatura pracy -20 +50 °C
Rozdzielczość 0 200 %
Waga 240 g
Wysokość produktu 108 mm
Długość produktu 28 mm
Szerokość produktu 54 mm
Kalibracja
Fabryczna (z certyfikatem)
Wyświetlacz LCD , cyfrowy , numeryczny
Funkcje pomiarowe nasycenie 02
Rodzaj produktu Miernik tlenu

Dane techniczne

 • Zakres pomiarowy / rozdzielczość: 0,0...20,0 mg/l (lub ppm) stężenie O2; 0...200 % nasycenia O2
 • Dokładność tlenowa: ±1,5 % nasycenia MW ±0,2 mg/l lub ±1,5 % nasycenia MW ±2 % O2
 • Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,3 °C
 • Czujniki / wejścia pomiarowe: czujnik galwaniczny (membrana aktywna), elektrolit, kabel o długości 2 m, na stałe podłączony do urządzenia, ze zintegrowanym czujnikiem temperatury
 • Czas reakcji T95: 10 s w temperaturze znamionowej
 • Ciśnienie robocze: maks. 3 bar
 • Zakres zastosowania: 0..40 °C
 • Kompensacja temperatury: automatycznie poprzez zintegrowany pomiar temperatury
 • Kompensacja ciśnienia powietrza: Możliwa kompensacja poprzez ręczne wprowadzenie danych (zazwyczaj nie jest wymagana)
 • Kompensacja zasolenia: poprzez ręczne wprowadzanie
 • Zasilanie: 2 x bateria AA, żywotność baterii ponad 3000 h
Dokładność ±1,5% v. MW ±0,2 mg/l lub ±1,5 % v. MW ±2% O2 nasycenia
Automatyczna kompensacja temperatury tak (scalone)
Temperatura pracy -20 +50 °C
Rozdzielczość 0 200 %
Waga 240 g
Wysokość produktu 108 mm
Długość produktu 28 mm
Szerokość produktu 54 mm
Kalibracja
Fabryczna (z certyfikatem)
Wyświetlacz LCD , cyfrowy , numeryczny

Uwaga: substancje niebezpieczne

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@65943b5e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@a97f87f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Uwaga

Niebezpieczeństwo
GHS Hazard Statements
 • H 314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu (H 314)
 • H 290: Może powodować korozję metali. (290)
GHS Precautionary Statements
 • P 101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. (P101)
 • P 102: Chronić przed dziećmi. (P 102)
 • P 103: Przeczytaj etykietę (P 103)
 • P 280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. (P 280)
 • P 303 +361 +353: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. (P 303 +361 +353)
 • P 305 +351 +338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. (P 305 +351 +338)
 • P 310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. (P 310)
 • P 390: Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. (P 390)
 • P 405: Przechowywać pod zamknięciem. (P 405)
 • P 501: Zawartość/pojemnik usuwać do … .(P 501)

Uwaga: substancje niebezpieczne

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@65943b5e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@a97f87f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Najczęściej kupowane - razem

Produkty podobne

Zobacz pozostałe produkty w kategorii Urządzenia do analizy wody