Lista
  Kafelki
  Wolisz widok listy? Wystarczy zmienić tutaj.
  Wolisz widok kafelków? Wystarczy zmienić tutaj.

  Pomiar temperatury» Wszystkie niezbędne urządzenia do pomiaru temperatury

  Technologia pomiaru temperatury obejmuje szeroki zakres urządzeń pomiarowych, od prostych termometrów pokojowych po złożone kamery termowizyjne, które mogą być wykorzystywane do pomiaru temperatury obiektów, ciał lub powierzchni. Dowiedz się, jakie urządzenia pomiarowe nadają się do konkretnych celów i na co należy zwrócić uwagę przy zakupie elementów techniki pomiaru temperatury.  Co warto wiedzieć o technologii pomiaru temperatury?

  Temperatura jest zmienną fizyczną, która odgrywa główną rolę w życiu codziennym - czy to dla indywidualnej percepcji temperatury przez każdą osobę, prognozy pogody, pomiaru gorączki lub określenia temperatury wody.

  Występuje kilka jednostek do mierzenia i wskazywania temperatury, dwie bardzo popularne to Kelvin (K) i stopnie Celsjusza (°C). Jeśli wszystkie cząstki są w stanie spoczynku, mówimy o absolutnym zerze, które jest określone jako 0 Kelvina (-273,15 °C). 

  Termin technologia pomiaru temperatury obejmuje wszystkie urządzenia pomiarowe, za pomocą których można określić temperaturę obiektów, mediów lub istot żywych. Asortyment zawiera urządzenia  elektryczne, mechaniczne i mechatroniczne.

  W naszym sklepie Klienci znajdą duży wybór nowoczesnych urządzeń do pomiaru temperatury, takich jak termometry na podczerwień czy pirometry do pomiaru bezdotykowego, termometry bagnetowe i spożywcze, czujniki temperatury, a także kamery termowizyjne, paski do pomiaru temperatury oraz inne rozwiązania.  Urządzenia do pomiaru temperatury

  W dziedzinie techniki pomiaru istnieje duża różnorodność urządzeń przeznaczonych do określania temperatury powierzchni, ciał stałych, cieczy, gazów, par i innych. Szukając odpowiednich przyrządów, należy więc jasno określić przeznaczenie i zakres temperatur. 

  Dzięki termometrom wtykowym i spożywczym często w ciągu kilku sekund można dokonać pomiaru temperatury mediów płynnych lub sypkich. Stosowane są np. w browarnictwie, rolnictwie oraz w przemysłowej produkcji, magazynowaniu i transporcie artykułów spożywczych m.in. w celu sprawdzenia procesu chłodzenia. Profesjonalni kucharze i miłośnicy gotowania wykorzystują również praktyczne termometry do żywności do określenia stopnia upieczenia. 

  Do kontroli przestrzegania łańcucha chłodniczego lub temperatury w komorze chłodniczej często stosuje się urządzenia do pomiaru temperatury ze zintegrowanymi rejestratorami danych. Pomagają zapisywać i trwale przechowywać dane do oceny na komputerze. Powyższa technika pomiarowa znajduje również zastosowanie w laboratoriach, firmach farmaceutycznych, w produkcji i podczas transportu.

   


  Bezkontaktowy pomiar temperatury

  Pirometry i termometry na podczerwień są używane, gdy konieczny jest pomiar bezdotykowy. Często ma to miejsce np. w przypadku bardzo gorących substancji lub żrących cieczy. Technologia pomiarowa oparta na podczerwieni jest również wykorzystywana np. do bezdotykowej kontroli temperatury ciała ludzi.

  Promieniowanie podczerwone jest również wykrywane przez kamery termowizyjne, które są dostępne w wersji kieszonkowej lub jako zaawansowane modele. 

  Kamery termowizyjne znalazły zastosowanie do bezkontaktowego pomiaru temperatury obiektów i istot żywych. Sondy temperatury lub czujniki temperatury są używane do wszechstronnych zadań pomiarowych w maszynach i środowiskach przemysłowych. W zależności od obszaru zastosowania rozróżnia się np. czujniki powietrza, czujniki powierzchniowe i zanurzenia. Do kategorii czujników temperatury należą również termometry oporowe i termopary.


  Paski do pomiaru temperatury

  Paski do pomiaru temperatury stanowią alternatywę dla skomplikowanych przyrządów do pomiaru temperatury. Zazwyczaj są to folie samoprzylepne, które są na stałe przymocowane do jednego punktu, dlatego służą do stałego monitorowania temperatury w jednym miejscu. 

  Paski są wyposażone w substancje wrażliwe na ciepło (wskaźniki), które zmieniają kolor po osiągnięciu określonej temperatury. Często posiadają skalę numeryczną i dzięki temu umożliwiają odczyt konkretnych wartości pomiarowych.  Ważne kryteria przy zakupie technologii pomiaru temperatury

  Przy zakupie przyrządów do pomiaru temperatury najważniejszym kryterium jest przeznaczenie. Dlatego ważne jest, aby ustalić z wyprzedzeniem, jak i gdzie użytkowane będzie urządzenie. Termometry na podczerwień są pomocne w przypadku żywych istot, ruchomych obiektów lub miejsc trudno dostępnych. 

  Jeśli wymagany jest pomiar temperatury wewnętrznej żywności lub mediów płynnych, bezkontaktowa metoda nie będzie miała tutaj zastosowania, a pojawia się zapotrzebowanie na urządzenia z kontaktowym pomiarem temperatury.

  Ponadto cyfrowe urządzenia do pomiaru temperatury mają pewne szczególne cechy, które mogą być ważne przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Obejmują one zintegrowane rejestratory danych, które przechowują wartości mierzone przez dłuższy czas w celu późniejszej analizy. Oprócz łatwej obsługi i wysokiego komfortu, warto przywiązywać wagę do (podświetlanego) czytelnego wyświetlacza.


  Pozostałe kryteria przy zakupie technologii pomiaru temperatury

  Niezależnie od metody pomiaru istnieją inne kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie technologii pomiaru temperatury. Obejmuje to następujące aspekty:

  • Zakres pomiaru temperatury: ważne jest, aby wybrać termometry, termopary i inne urządzenia pomiarowe, które pokrywają wymagany zakres temperatur i mogą rejestrować odpowiednio wysokie i niskie wartości.
  • Dokładność pomiaru: stanowi decydujące kryterium zakupu, zwłaszcza w sektorze przemysłowym i profesjonalnym. Podczas gdy niewielkie odchylenia w sektorze prywatnym, można jeszcze tolerować, o tyle niedokładne wyniki pomiarów w przemyśle mogą mieć ogromne konsekwencje.
  • Stopień ochrony:  w zależności od obszaru zastosowania, pewna klasa ochrony może być wymagana, zwłaszcza jeśli termometr, termopara i inne urządzenia do pomiaru temperatury mają być używane na przykład na zewnątrz lub w trudnych warunkach.
  • Kalibracja: w przypadku pomiaru obiektów istotnych dla procesu można brać pod uwagę tylko skalibrowaną technologię pomiaru temperatury, która osiąga dokładne wyniki. Zewnętrzne wpływy środowiska mogą oddziaływać na dokładność pomiaru. W naszym sklepie Klienci znajdą urządzenia i elementy pomiarowe, które zostały skalibrowane zgodnie z DAkkS i ISO.


  Nasza praktyczna wskazówka: jak prawidłowo monitorować temperaturę?

  Jeśli miernik temperatury jest wyposażony w czujnik, ważne jest, aby możliwie jak najbardziej prostopadle ustawić go na powierzchni pomiarowej. Obszar, który chcemy zmierzyć, powinien być płaski. Jeśli czujnik zostanie ustawiony pod kątem lub powierzchnia pomiaru jest nierówna, wyniki mogą być nieprecyzyjne. W przypadku bezdotykowego pomiaru temperatury ważne jest, aby powierzchnia była wolna od czynników zakłócających, takich jak kurz, brud, wilgoć i tym podobne, ponieważ zawsze mierzona jest górna warstwa.  FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące pomiaru temperatury

  Jak często należy kalibrować termometry i inne elementy technologii pomiaru temperatury?

  Zależy to przede wszystkim od obszaru i celu użytkowania. Ze względu na wpływy zewnętrzne i zużycie materiału, z czasem należy spodziewać się niedokładności pomiarowych. Dlatego tak ważna jest regularna kalibracja, zwłaszcza w dziedzinie profesjonalnej.