bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Wszystko co musisz wiedzieć o higrometrach

 

Wilgotność powietrza jest ważnym wskaźnikiem dla optymalnego klimatu pomieszczenia. Jeśli powietrze jest zbyt wilgotne, może rozwinąć się pleśń. Z kolei gdy jest zbyt suche, może dojść do podrażnienia błon śluzowych i skóry. Pomiar za pomocą higrometrów pozwala określić wilgotność powietrza, a następnie utrzymać ją na idealnym poziomie. Do czego służy higrometr?

 

To, czy ludzie czują się komfortowo w danym pomieszczeniu, zależy w dużej mierze od jego panującego w nim klimatu. 

Za pomocą higrometru można określić wilgotność panującą w konkretnym pomieszczeniu i w razie potrzeby podjąć niezbędne środki zaradcze. Szczególnie w klimatyzowanych pokojach powietrze szybko staje się zbyt suche. Nieprzyjemną konsekwencją jest zwiększony ładunek pyłu, ponieważ nie ma już wystarczającej ilości wilgoci, aby go związać. Podrażnienie oczu, nosa i gardła może być tego skutkiem.

Ponadto niewystarczająca wilgotność zwiększa ryzyko powstania ładunków elektrostatycznych. Szczególnie przy pracy na wrażliwych urządzeniach elektronicznych może to spowodować uszkodzenia. Jeśli wilgotność jest zbyt niska, sprzyja to również rozprzestrzenianiu się wirusów i innych mikroorganizmów. 

Natomiast w kuchniach czy pomieszczeniach sanitarnych wilgotność jest często zbyt wysoka. Natomiast w kuchniach czy pomieszczeniach sanitarnych wilgotność jest często zbyt wysoka. Rozwieszanie prania w mieszkaniu może również szybko spowodować, że wilgotność względna osiągnie zbyt wysoki poziom. Na dłuższą metę może doprowadzić to do powstania pleśni, która nie tylko brzydko wygląda, ale również zagraża zdrowiu.

W zależności od stopnia zaawansowania, mogą być konieczne kosztowne prace naprawcze, aby ponownie opanować sytuację.Jak działa higrometr?

W termo-higrometrze cyfrowym pomiar wilgotności odbywa się poprzez zmianę oporu elektrycznego.

Z kolei higrometr analogowy wykorzystuje tzw. materiały higroskopijne. Są to tworzywa, których długość zmienia się w zależności od wilgotności. Dawniej często używano do tego celu ludzkich włosów. W suchym powietrzu lub przy niskiej wilgotności włosy się kurczą. Z kolei, gdy wilgotność powietrza wzrasta, ponownie się rozszerzają. Zmiana długości jest przekazywana do wskaźnika. Następnie można odczytać wilgotność względną na skali.Co należy rozumieć przez wilgotność?

Mówiąc o wilgotności powietrza, należy dokonać podstawowego rozróżnienia pomiędzy wilgotnością bezwzględną powietrza a wilgotnością względną. 

Wilgotność bezwzględna informuje, ile gramów wody znajduje się w jednym metrze sześciennym powietrza przy określonej temperaturze. W temperaturze -7°C maksymalna możliwa ilość wody to 2,2 grama na metr sześcienny.

Jeśli temperatura wynosi 0°C, to maksymalnie jest to 4,4 grama wody na metr sześcienny. Jeśli temperatura wynosi 20°C, możliwe jest uzyskanie 17,0 gramów na metr sześcienny, natomiast przy temperaturze 40°C może to być około 50 gramów wody na metr sześcienny.

Z kolei wilgotność względna wskazuje na aktualną zawartość wody w powietrzu w stosunku do fizycznego maksimum.

 Na co zwrócić uwagę przy zakupie higrometru?

Kupując miernik wilgotności, masz do wyboru urządzenia cyfrowe oraz modele analogowe. Pierwszy z nich, aby działać, potrzebuje baterii w odróżnieniu do drugiego typu. Urządzenie cyfrowe ma jednak tę zaletę, że wyświetlacz jest zwykle łatwiejszy do odczytania niż skala wskazówkowa.

Ostatecznie jednak to kwestia osobistego gustu, czy wybierzesz urządzenie cyfrowe czy analogowe: oba zapewniają dokładne odczyty.

Przy zakupie zwróć uwagę na minimalny i maksymalny zakres pomiarowy, w jakim można mierzyć wilgotność i temperaturę. Higrometry cyfrowe i analogowe zawsze mają zintegrowany termometr.

Oprócz urządzeń wyłącznie do pomiaru wilgotności, wiele przyrządów dostępnych jest również z dodatkowymi funkcjami. Może być częścią kompletnej stacji pogodowej, która posiada również barometr, miernik opadów lub rejestrator danych.

Ponadto bezprzewodowy system termo-higrometrów często da się rozbudować o dodatkowe czujniki do użytku zewnętrznego. Jeśli potrzebujesz termohigrometru do zastosowań przemysłowych, musisz zadbać o to, aby urządzenie posiadało odpowiednie interfejsy, dzięki którym wyniki pomiarów będą mogły być szybko przesłane do komputera.

Dostępne połączenia to USB, Bluetooth lub RS232. W przypadku niektórych urządzeń dane mogą być również przechowywane na karcie SD.

 Nasza praktyczna rada: odpowiednia wilgotność w pomieszczeniach mieszkalnych i roboczych

Aby uzyskać optymalny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych i roboczych, zaleca się wilgotność między 40 a 60% przy temperaturze 20-23°C. W pomieszczeniach piwnicznych wilgotność nie powinna być wyższa niż 65% przy temperaturze 10-15°C, w innym przypadku może zacząć rozwijać się pleśń. FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące higrometr

Wie Jak działa termometr? 

Istnieją różne rodzaje termometrów: termometr cyfrowy mierzy temperaturę za pomocą elektronicznej sondy i podaje odczyt na wyświetlaczu. W termometrze cieczowym rurka wypełniona alkoholem lub rtęcią jest przymocowana do skali temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury, ciecz w rurce rozszerza się i można odczytać wartość na skali. Termometr bimetaliczny wykorzystuje sprężynę wykonaną z metalu. W zależności od temperatury bimetal rozszerza się lub kurczy, a ruch metalowej sprężyny przenoszony jest na wskazówkę. Następnie na termometrze można odczytać aktualną temperaturę. 

Co to jest higrograf?

Ein Higrograf działa podobnie jak higrometr. Podstawowa różnica polega na tym, że higrograf w sposób ciągły rejestruje mierzone wartości. Dzięki temu możliwe jest dokładne śledzenie przebiegu wilgotności powietrza w czasie.

Przy jakiej wilgotności należy obawiać się powstawanie pleśni?

Zwykle przyjmuje się, że pleśń tworzy się przy wilgotności powyżej 80%. Istnieją jednak także rodzaje pleśni, które rozwijają się przy wilgotności nawet 70%.