bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Porady

Ochronniki przepięciowe (popularne odgromniki, ograniczniki) oraz adaptery i listwy przeciwprzepięciowe Weidmüller, Phoenix Contact, Siemens, Finder stanowiące zabezpieczenie przepięciowe instalacji elektrycznej i urządzeń przed szkodliwym działaniem napięć wewnętrznych oraz przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

Uwaga! Poniższy opis został przetłumaczony automatycznie.

Interesujące fakty dotyczące ochrony przeciwprzepięciowej

  • Co to jest ochrona przeciwprzepięciowa?

  • Jakie typy i typy urządzeń są dostępne w zakresie zabezpieczenia przed przepięciem?

  • Kryteria zakupu ochrony przeciwprzepięciowej - co jest ważne?

  • FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące zabezpieczenia przed przepięciem

  • Wniosek: Jak kupić odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową

 

Co to jest ochrona przeciwprzepięciowa?

Ochrona przed przepięciem to środki, które chronią urządzenia i podzespoły elektryczne i elektroniczne przed niedopuszczalnie wysokimi napięciami, które mogą doprowadzić do uszkodzenia lub całkowitej awarii. Szkodliwe przepięcia powstają nie tylko przez bliskie lub nawet bezpośrednie uderzenia pioruna, ale także przez pojemnościowe i indukcyjne skutki wyładowań atmosferycznymi z większej odległości. Procesy przełączania w sieci średnio- i niskiego napięcia mogą być wyzwalające, podobnie jak wyłączanie dużych obciążeń indukcyjnych. Należą do nich duże silniki elektryczne, transformatory, a nawet konwencjonalne stateczniki, takie jak te wykorzystywane do pracy lamp wyładowczych.

Ponieważ nie ma wpływu na takie zewnętrzne zdarzenia, należy podjąć lokalne środki techniczne w celu ograniczenia występujących przepięcia do poziomu nieszkodliwego. Urządzenia zabezpieczające przed przepięciem obejmują warystory, wypełnione gazem ograniczniki przepięć, iskierniki, komory gaszenia lub diody tłumiące w celu ograniczenia napięcia, przy czym te ostatnie są stosowane tylko przy niższych napięciach. Kombinacje elementów ograniczających napięcie i przewodzących prąd są możliwe i powszechne.

 

Jakie typy i typy urządzeń są dostępne w zakresie zabezpieczenia przed przepięciem?

W celu ochrony urządzeń zasilanych z sieci dostępne są gniazda przejściowe i listwy zasilające z wbudowanym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Niektóre z tych produktów mają w tej samej obudowie jeszcze dodatkowe funkcje ochrony przeciwprzepięciowej. W zależności od wersji, mają do tego inne wtyczki i gniazda o różnej konstrukcji. Dostępne są wersje do przewodów antenowych, telefonicznych i sieciowych, przy czym dla tych typów przewodów poszczególne przejściówki są dostępne oddzielnie. 

Przejściówka przeciwprzepięciowa nazywana jest tzw. precyzyjną ochroną. Ich skuteczność w zakresie ochrony jest ograniczona do zakłóceń o wysokiej energii. W przypadku bezpośredniego lub bardzo bezpośredniego uderzenia pioruna oraz innych zdarzeń energochłonnych same nie są w stanie zapewnić skutecznej ochrony urządzeń. Poza tym nie należy chronić sieci przewodów przed uszkodzeniami spowodowanymi przez większe przepięcia. Ich zdolność do ograniczania i kontrolowania wysokich źródeł energii nie jest wystarczająca ze względu na typ konstrukcji. W przejściówkami przejściowymi często zintegrowany jest dodatkowo bezpiecznik czuły. Wyzwala go po silniejszym impulsie przepięciowym, tj. podczas mówienia iskier przez zwarcie i oddziela podłączony odbiornik od sieci. 

W celu zapewnienia pełnej i skutecznej ochrony przed przepięciami w budynkach należy stosować skuteczne podejście do ochrony przed przepięciem. Oprócz opisanej już dokładnej ochrony, obejmuje to również ochronę zgrubną i średnią. Ochrona zgrubna (typ I) odnosi się do modułów ochronnych zainstalowanych w zasilaniu budynku i może nawet wyładowywać wysokie prądy o wartości do 100 kiloamperów, takie jak te, które występują przy wyładowaniach atmosferycznych. Dobre systemy ograniczają przepięcia do wartości około 1,5 kilo woltów. Średnie zabezpieczenie (typ II) instalowane w rozdzielaczach podłogowych może poradzić sobie z takimi przepięciami. Ze swojej strony dodatkowo ogranicza energię resztkową przepuszczaną przez zgrubną ochronę, tak że trzeci etap, dokładna ochrona, nie jest niszczony przez nadmiernie wysokie energie, a zatem jest nieskuteczny. Dopiero ochrona dokładna (typ III) jest jednak w stanie zredukować pozostałe przepięcie do poziomu, który może być przyłączony do urządzenia. Ważne: Efekt ochrony każdego poziomu opiera się na wcześniej zainstalowanych! Obecnie dostępne są ograniczniki sterowania kombi, które zapewniają integrację z ogranicznikiem i ochroną zgrubną. 

 

Kryteria zakupu ochrony przeciwprzepięciowej - co jest ważne?

W zależności od architektury istniejącej sieci należy zwrócić uwagę przy ochronie zgrubnej i precyzyjnej, aby poszczególne elementy były do tego odpowiednie pod względem technicznym. Normy DIN VDE 0100-443 i -534 określają, kiedy i jak należy zainstalować zabezpieczenie przepięciowe i jakie środki ochronne są konieczne. Wiodący w sieci producenci ochrony przeciwprzepięciowej również dostarczają wskazówek dotyczących planowania i wykonywania instalacji z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym na odpowiednich stronach internetowych i zapewniają pomoc w wyborze produktów.

Zarówno dla ochronników przepięciowych typu 1 i typu 2, jak i światłowodów kombi na rynku znajdują się modułowe systemy, w których poszczególne moduły ochronne mogą być wymieniane pojedynczo. Zaleta: W nagłych przypadkach poluzowane moduły ochronne można wymieniać pojedynczo, a tym samym niedrogo. 

Nie wszystkie listwy gniazdowe i wtyczki ochrony przeciwprzepięciowej przechwytują sekundę, a nawet kilka kolejnych zdarzeń przeciwprzepięciowych. Ich użyteczność nie jest już zapewniona w przypadku wystąpienia dalszych niebezpiecznych przepięć. Dobre modele pokazują uruchomienie urządzeń zabezpieczających i odłączaj od sieci podłączone urządzenia lub podłączone do nich urządzenia, aby uniknąć ich uszkodzenia. 

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące zabezpieczenia przed przepięciem

Czy jako osoba świecka mogę samodzielnie zainstalować urządzenie przeciwprzepięciowe?

Instalacja tak zwanej dokładnej ochrony w postaci wtyczek z ochroną przeciwprzepięciową i listew ochronnych z ochroną przed przepięciami nie stanowi problemu i jest tak prosta, jak podłączenie urządzenia elektrycznego za pomocą wtyczki sieciowej. Prace przy instalacji elektrycznej w domu, które są konieczne w przypadku instalacji systemów ochrony zgrubnej i średniej, muszą być wykonywane ze względów bezpieczeństwa przez wykwalifikowanych elektryków.

W instalacji domowej nie jest instalowane ani średnie, ani zgrubne zabezpieczenie. Czy adaptery przeciwprzepięciowe w ogóle coś przynoszą?
Tak. Chociaż te bardzo energochłonne zdarzenia przepięcia nie mogą ograniczyć ich do nieszkodliwego poziomu, większość „normalnych” przepięć. Są one znacznie powyżej tej liczby, biorąc pod uwagę częstotliwość występowania zdarzeń. Chronią one sprzęt przed najczęstszymi zadawanymi szkodami.

W budynku zamontowano odgromniki. Czy to nie wystarczy jako zabezpieczenie przepięciowe?
Odgromnik służy do budynków i ochrony przeciwpożarowej. Nie ma efektu ograniczenia napięcia. Również w tym przypadku niezbędna jest trzyetapowa koncepcja ochrony przeciwprzepięciowej do kompleksowej ochrony.

Ochrona przepięciowa
 

Wniosek: Jak kupić odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową

Ponieważ w nowoczesnych gospodarstwach domowych coraz więcej urządzeń i układów elektronicznych jest używanych, a te razem mogą przynieść znaczne wartości, warto stosować wysokiej jakości komponenty ochrony przed przepięciami. Upewnij się, że maksymalne napięcie przewodzenia, zdolność do pochłaniania energii i wtyczki zabezpieczające przed przepięciem są dobre, że uszkodzenie mechanizmów ochronnych jest sygnalizowane wizualnie lampką kontrolną i / lub zintegrowany bezpiecznik odłącza podłączone urządzenia od zasilania.

Szczególnie w obszarze przejściówki przepięciowej, ważne jest, aby zwrócić uwagę na ochronę wszystkich elektrycznych przewodów zasilających. Napady trafiają nie tylko do urządzenia przez kabel sieciowy, ale także np. Przez linie telefoniczne i antenowe. Zagrożone są również przewody sieciowe, które zazwyczaj łączą ze sobą wiele komputerów i komponentów. Dlatego bardzo ważne jest, aby nie pozostawiać otwartych „tylnych drzwi”. 

Niektórzy producenci udzielają gwarancji odnośnie do gniazd przeciwprzepięciowych i puszek w formie bezpłatnego zestawu produktów lub ubezpieczenia urządzeń do pewnej wartości po zarejestrowaniu produktu po zakupie. Może to być płatne, jeżeli nie istnieje już umowa ubezpieczenia, która wyraźnie obejmuje szkody spowodowane nadnapięciami. 

Złącze z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i listwy z dodatkowymi funkcjami ochronnymi dla innych elementów, jest zazwyczaj tańsze niż zakup osobnych przejściówek. Oszczędność miejsca, redukcja zbędnych przewodów i innych niezbędnych dodatkowych przewodów uziemiających, ponieważ potencjalne przewody ochronne są już dostępne przez wtyczkę z uziemieniem.

 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa – w trosce o bezpieczeństwo urządzeń i instalacji elektrycznej

Wyładowania atmosferyczne bywają niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla instalacji elektrycznych oraz podłączonych do nich odbiorników. Równie dużym zagrożeniem dla urządzeń elektrycznych są przepięcia wewnętrzne (zwarcia, doziemienia i przepięcia łączeniowe).

Aby skutecznie zabezpieczyć instalację i urządzenia elektryczne, konieczne jest wyposażenie się w odpowiednio dobrane zabezpieczenia przepięciowe. W asortymencie znaleźć można kompleksową ofertę: ograniczników przepięć, ochronników przepięciowych, adapterów do urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej oraz akcesoriów zapewniających bezpieczne użytkowanie sieci bez obaw o wyładowania atmosferyczne lub przepięcia wewnętrzne.

Ochronnik przepięciowy – skuteczna ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi

Ochronniki – zwane również ogranicznikami przepięć – to jedne z najważniejszych elementów ochrony przeciwprzepięciowej. Wybierając odpowiedni ochronnik przepięciowy, możliwe jest optymalne zabezpieczenie napowietrznych linii elektroenergetycznych nn, domowej instalacji elektrycznej, jak i czułych urządzeń wpiętych do sieci.

Jedynie kaskadowe i selektywne zastosowanie zabezpieczeń przepięciowych zapewni skuteczną ochronę przed piorunami i przepięciami wewnętrznymi. Każdy ochronnik ogranicza skok potencjału elektrycznego jedynie do określonego poziomu, a im bliżej odbiornika znajduje się aparatura ochronna, tym powinna charakteryzować się bardziej precyzyjnym działaniem i mniejszym zakresem zabezpieczania.

Ogranicznik przepięć – czy możesz pozwolić sobie na jego brak?

Warunki pogodowe w Polsce bywają zmienne - średniorocznie w naszym kraju występuje nawet 25 dni burzowych, które stanowią poważne zagrożenie dla instalacji i urządzeń elektrycznych w domach, biurowcach, magazynach i innych obiektach. Do tego zaliczyć należy przydarzające się awarie w dostawie prądu, występujące po stronie dystrybutorów energii elektrycznej, niespodziewane awarie, przepięcia i doziemienia.

Do najczęstszych przyczyn występowania przepięć w instalacjach elektrycznych zaliczyć należy: uderzenie pioruna w instalację odgromową lub linię elektroenergetyczną nn, pośrednie indukowanie prądów w instalacjach przy uderzeniu pioruna, przepięcia łączeniowe i awarie sieci elektroenergetycznej.

Chcąc skutecznie zabezpieczyć cenne urządzenia elektryczne i elektroniczne, konieczne jest wyposażenie się w odpowiednio dobrane zabezpieczenie przepięciowe, które skutecznie ochroni odbiornik, ograniczając prąd zwarcia poprzez rozproszenie go w postaci energii cieplnej. Najlepszą ochronę sieci i urządzeń można uzyskać, wykorzystując skoordynowane i selektywnie dobrane ochronniki przepięciowe.

Zabezpieczenie przepięciowe – kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa

Oferowane w sklepie Conrad.pl nowoczesne zabezpieczenia przepięciowe zapewniają efektywne wyrównanie potencjałów w instalacjach odgromowych, a także wielostopniową ochronę przed przepięciami. Nasze ograniczniki przepięć oparte są na technologii iskiernikowej, która zapewnia dużą wytrzymałość na prąd udarowy oraz skutecznie obniża napięcie udarowe. Proponujemy również adaptery do urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej, które znajdują się najbliżej wrażliwych na przepięcia odbiorników. Oferowane adaptery błyskawicznie i precyzyjnie ograniczą prądy i napięcia udarowe do znamionowych wartości.

Profesjonalny ochronnik przepięciowy – nie pozwól, by niespodziewana burza lub awaria zniszczyły Twój sprzęt

W sklepie Conrad.pl znaleźć można wyłącznie najlepszą aparaturę ochronną, która zabezpieczy wartościowy sprzęt elektryczny i elektroniczny i nie pozwoli, by zjawiska pogodowe lub niespodziewane awarie zakłóciły pracę urządzeń, a także zniszczyły je wraz ze wszystkimi cennymi danymi. Ubezpiecz swoje urządzenia elektryczne i korzystaj ze sprzętu bez obaw.