Rejestrator danych » Pozyskiwanie i rejestracja danych

Czym są rejestratory danych pomiarowych?

MRejestratory danych to urządzenia elektroniczne, które gromadzą określone parametry w ustalonych wcześniej odstępach czasu i zapisują je w pamięci wewnętrznej. W ten sposób dane mogą być mierzone w czasie rzeczywistym i pobierane w dowolnym momencie. Istnieją rejestratory danych z wbudowanymi kartami pamięci oraz takie, które przesyłają zmierzone wartości do stacji centralnych (na przykład przez W-Lan, GPRS lub Bluetooth). Jedną z wielkich zalet tych urządzeń jest ich autonomia. Są to narzędzia, które mogą pracować niezależnie od komputera i pod tym względem różnią się od innych systemów zbierania danych. Niemniej jednak, oferują one możliwość przeniesienia zapisanych informacji do komputera w celu ich oceny. Zwykle odbywa się to za pomocą osobnego oprogramowania.

Cyfrowe rejestratory danych pojawiły się na rynku na początku lat 60-tych i wywodzą się z analogowych urządzeń pomiarowych, które zapisywały ustalone wartości na papierze. To właśnie w tym aspekcie cyfrowe rejestratory mają przewagę nad swoimi poprzednikami: dzięki elektronicznemu zapisowi można oszczędzić zarówno papier, jak i czas spędzony na pracochłonnym spisywaniu pomiarów. Rejestratory danych mogą przechowywać ogromną ilość informacji i umożliwiają znacznie bardziej precyzyjne i efektywne pozyskiwanie danych, niż byłoby to możliwe w przypadku ręcznie wykonywanych pomiarów i dokumentacji. Z tego powodu stanowią one ogromny atut dla techniki pomiarowej.


Budowa klasycznego rejestratora danych

 

Rejestratory danych są różnie skonstruowane w zależności od zakresu ich funkcji. Urządzenia, które zarówno rejestrują, jak i przechowują informacje, składają się zazwyczaj z mikroprocesora, nośnika pamięci, jednego lub więcej kanałów wejściowych do podłączenia czujników oraz jednego lub więcej interfejsów. Rozróżnia się interfejsy wewnętrzne i zewnętrzne. Te ostatnie są dołączane do prawie każdego rejestratora i umożliwiają podpięcie dodatkowych urządzeń lub podłączenie rejestratora do komputera. Jest to potrzebne do konfiguracji sprzętu. Istnieją również loggery z wewnętrznymi interfejsami. Są to narzędzia wyposażone w jeden lub więcej zintegrowanych czujników do akwizycji danych. Zmierzone wartości są przekazywane do urządzenia przez wewnętrzny interfejs i tam zapisywane.

Rejestratory danych zapisują wiele różnych wartości pomiarowych. Należą do nich na przykład temperatura w pomieszczeniu lub na zewnątrz, wilgotność, wartości elektromagnetyczne, napięcie i przyspieszenie, a także hałasy, poziom dźwięku, wibracje czy stężenie gazów w powietrzu.

 


Obszary zastosowań rejestratorów danych pomiarowych

 

Rejestratory danych są stosowane wszędzie tam, gdzie dane mają być zbierane regularnie i oceniane przez dłuższy czas. Obszary zastosowań są więc zróżnicowane. Na przykład w przypadku badań klimatu, urządzenia te dokumentują zmiany temperatury i wahania pogody.

Rejestratory są również wykorzystywane w logistyce, aby na przykład stale kontrolować temperaturę i wilgotność produktów spożywczych oraz sprawdzać, czy został zachowany łańcuch chłodniczy. Urządzenia te pełnią także istotną rolę przy magazynowaniu i w transporcie: monitorują takie czynniki jak intensywność promieniowania UV, wstrząsy czy wibracje.

W laboratoriach i medycynie rejestratory danych temperaturowych mogą być wykorzystywane do monitorowania prawidłowego przechowywania szczepionek i leków w określonej temperaturze. Z tych praktycznych urządzeń korzystają również firmy, np. dokumentując zużycie energii. Rejestratory mogą również mierzyć zawartość CO2 w powietrzu, co jest bardzo istotne w miejscach, gdzie wiele osób pracuje lub uczy się na małej przestrzeni (np. w szkołach). 

 


Jakie są rodzaje rejestratorów danych?

Rejestratory danych pomiarowych są dostępne w różnych wersjach i w zależności od konstrukcji, nadają się do różnych obszarów zastosowań.

Jednorazowe rejestratory danych

Jak sama nazwa wskazuje, takie urządzenia są przeznaczone do jednorazowego użycia. Może ono trwać do roku. Rejestratory tego typu są tanie w zakupie i niezawodnie monitorują mierzone wartości przez określony czas. Stosowane są głównie w transporcie, w celu udokumentowania, że towar był stale przewożony w prawidłowych warunkach transportowych.

Multi-rejestrator danych

To kompleksowe urządzenie może mierzyć i przechowywać kilka różnych wartości, na przykład temperaturę i wilgotność. W tym przypadku nie ma potrzeby zakupu dwóch osobnych sprzętów, czyli termometru i higrometru. Multi-rejestratory są droższe w zakupie niż jednorazowe, ale też praktyczniejsze w przypadku kompleksowych serii i pomiarów w dłuższych okresach czasu. Bywają one nazywane uniwersalnymi rejestratorami danych i zazwyczaj są wyposażone w kilka czujników, ale w zależności od modelu oferują również możliwość podłączenia sensorów zewnętrznych..

Radiowy rejestrator danych

Takie rejestratory posiadają zintegrowaną technologię radiową i są szczególnie przydatne do pomiaru danych w miejscach trudno dostępnych, takich jak skrzydła budynków lub obiekty, do których dostęp jest ograniczony lub utrudniony.

Dostępne są również typy mieszane. Istnieją mini rejestratory lub urządzenia PDF, które również mogą monitorować wiele różnych wartości. To, który model jest lepszy, zależy od celu, zakresu pomiaru i liczby mierzonych zmiennych.

 


Kryteria zakupu rejestratorów danych – na co zwrócić uwagę?

Przed zakupem rejestratora danych należy najpierw zastanowić się, jakie konkretnie zmienne mają być badane lub przechowywane. Na tej podstawie należy wybrać odpowiedni typ urządzenia, na przykład rejestrator napięcia, przyspieszenia, temperatury lub kompleksowy sprzęt do zapisywania wielu danych. Oprócz dokładności, ważnym aspektem przy zakupie rejestratora jest szybkość pomiaru. Wskazuje ona odstępy czasu, w których monitorowane są mierzone wartości. Jeśli chcesz sprawdzać dane, które zmieniają się szybko, co ma miejsce na przykład w przypadku drgań, zalecana jest mała szybkość pomiaru – takie urządzenie powinno mierzyć i zapisywać informacje w bardzo krótkich odstępach czasu. Większe prędkości pomiaru są wskazane, jeśli parametry zmieniają się raczej powoli, np. wilgotność względna. Zakres pomiarowy powinien być również dostosowany do przeznaczenia i być w stanie określić na przykład bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury.

Aby móc ocenić zarejestrowane dane na komputerze PC, konieczne jest specjalne oprogramowanie. Ważne jest, aby było ono łatwe w użyciu, ale także, aby informacje mogły być eksportowane i analizowane w formacie CSV w popularnych programach arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel. Dobrze jest, jeśli oprogramowanie pozwala na tworzenie grafiki z danych w celu wizualizacji pewnych trendów. Upewnij się też, że program jest zgodny z Twoim systemem operacyjnym i jest aktualne.

Rejestratory danych posiadają zazwyczaj własne zasilanie w postaci baterii lub akumulatorów. Szczególnie, jeśli pomiary mają odbywać się przez dłuższy czas, żywotność baterii i akumulatorów ma kluczowe znaczenie. Niektóre oprogramowanie producentów oferuje możliwość tworzenia prognoz w zależności od pożądanej szybkości pomiaru. W ten sposób dowiadujesz się, ile dni może pracować urządzenie, przy określeniu interwału pomiarowego.

Nasza rada: rejestratory danych z akumulatorami

Rejestratory danych temperatury, które są wyposażone w akumulator i wewnętrzny czujnik, mogą podawać zniekształcone wyniki bezpośrednio po naładowaniu. Powodem tego jest fakt, że akumulator nagrzewa się podczas ładowania. Czujnik wewnętrzny rejestruje to i podaje zbyt wysoką wartość temperatury. Aby temu zapobiec, należy przed pomiarem odłączyć urządzenie  od stacji ładującej, na przykład od interfejsu USB. Możesz też użyć zewnętrznego czujnika do pomiaru temperatury.FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące rejestratorów danych

Jaka jest różnica między czujnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi w rejestratorze danych?

Czujniki wewnętrzne są na stałe zainstalowane w obudowie urządzenia. Lokalizacja loggera i miejsce pomiaru są więc identyczne. Czujniki zewnętrzne mogą być natomiast umieszczone niezależnie od lokalizacji rejestratora. Są one podłączone do sprzętu za pomocą np. kabla.


Czy rejestrator danych przestaje nagrywać podczas odczytu?

Zazwyczaj nie. Wartości są jedynie kopiowane z pamięci za pomocą oprogramowania i zapisywane w postaci pliku na komputerze. Dane gromadzone są przez cały czas.