bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Porady

Mierniki przewodności, zasolenia, chloru, mierniki redox oraz tlenomierze to kompaktowe i wodoodporne urządzenia zaopatrzone w elektrody pomiarowe. Wybierając profesjonalne urządzenia z odpowiednimi certyfikatami zapewnione zostaną najważniejsze wymagania dotyczące badań i analizy wody.

Urządzenia do pomiaru i analizy wody. Co warto o nich wiedzieć?

Analizatory wody znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia codziennego, zawodowego i prywatnego. Służą one do określania różnych parametrów, na przykład wartości pH czy przewodności elektrycznej. Z naszego poradnika dowiesz się więcej o rodzajach i funkcjach takich urządzeń pomiarowych.

Co to jest analizator wody?

Analizatory wody są jednym z elementów w szerokim spektrum techniki pomiarowej. Jak sama nazwa wskazuje, celem tych urządzeń jest analiza wody. To, pod jakim względem przeprowadzana jest analiza, zależy od rodzaju urządzenia. Można analizować parametry chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne. W zależności od modelu, sprzęt mierzy np. wartość pH, twardość, przewodność lub temperaturę. Podczas gdy dedykowane analizatory, takie jak mierniki pH, służą do pomiaru tylko jednego parametru, analizatory kombinowane są w stanie zbadać wodę na kilka sposobów.

Analizatory są dostępne w wielu konstrukcjach i klasach cenowych. Znajdują one zastosowanie w wielu dziedzinach zawodowych, np. do określania jakości wody pitnej i w basenach, czy też do wykrywania zanieczyszczeń w wodach naturalnych lub ściekach przemysłowych. Analizatory mogą być jednak przydatne także do celów prywatnych. Jednym z przykładów jest zastosowanie pH-metrów w akwarystyce.

Rodzaje analizatorów wody

W naszym sklepie internetowym oferujemy Państwu duży wybór analizatorów wody do każdego celu. Niezależnie od tego, czy szukasz testerów pH do pomiaru tej wartości w akwarium lub stawie ogrodowym, potrzebujesz techniki pomiarowej do określenia przewodności próbek wody, czy też potrzebne ci urządzenie kombinowane do celów edukacyjnych lub badawczych - znajdziesz je tutaj. W naszej ofercie znajdują się analizatory o różnych funkcjach, cechach technicznych i w kilku klasach cenowych - odpowiednie do każdego zastosowania. Poniżej przedstawiamy przegląd dostępnych rodzajów urządzenia.

Przyrządy do pomiaru pH

Przyrządy do pomiaru pH, zwane również pH-metrami, określają wartość pH roztworu, czyli dostarczają informacji o tym, jak kwaśna lub zasadowa jest woda. Pomiar odbywa się w sposób elektrochemiczny. Często opiera się na potencjale elektrody szklanej ("elektroda pH"). Po zetknięciu się z kontrolowanym roztworem powstaje potencjał elektryczny, który jest bezpośrednio zależny od stężenia naładowanych dodatnio jonów wodorowych w cieczy. Napięcie wynikające z różnicy potencjałów względem elektrody odniesienia (zintegrowanej z urządzeniem) dostarcza informacji o wartości pH. pH-metry dostępne są w różnych wersjach. Do celów prywatnych, takich jak określenie wartości pH w akwarium, zazwyczaj wystarczają proste testery pH w postaci pasków testowych, natomiast do zastosowań profesjonalnych dostępne są wysokiej jakości urządzenia, które różnią się na przykład zakresem pomiarowym, dokładnością badania i obsługą. Ponieważ pomiary pH często muszą być przeprowadzane na zewnątrz - na przykład w łaźniach lub nad jeziorami - wiele urządzeń jest zaprojektowanych jako przenośne, zasilane bateriami i gotowe do użycia w każdej chwili.

Konduktometr

Błędnym przekonaniem jest myślenie, że waoda jest dobrym przewdnikiem. To nie sama woda przewodzi prąd, ale rozpuszczone w niej cząsteczki. Mówiąc prościej: im więcej substancji znajduje się w wodzie, tym wyższa jest wartość przewodności. Konduktometr umożliwia zatem pośrednie określenie jakości lub zanieczyszczenia wody poprzez określenie przewodności. Urządzenie mierzy opór elektryczny wody i podaje uzyskaną przewodność w mikrosiemensach (µS). Im wyższy opór elektryczny, tym niższa wartość przewodnictwa. W zależności od modelu mierzona jest również wartość TDS (total dissolved solids), czyli bezwzględna liczba rozpuszczonych substancji. Aby zapewnić precyzyjny pomiar i dokładne przeliczenie, konduktometry często mierzą również temperaturę. Znajomość przewodności jest ważna na przykład do oceny jakości wody pitnej.

Mierniki zawartości tlenu

Tlenomierze określają nasycenie wody O2. Urządzenia pomiarowe nazywane są również oksymetrami (czasem: oxymetrami) i stosowane są np. w akwariach słodkowodnych i morskich oraz w hodowli ryb, a także w rolnictwie i ogrodnictwie. Pomiaru można dokonać na przykład za pomocą czujnika galwanicznego. Jest to rodzaj ogniwa paliwowego, w którym dochodzi do reakcji chemicznej, gdy tlen wchodzi w kontakt z zawartym w nim wodorotlenkiem potasu. W wyniku tego powstaje prąd elektryczny. Jego natężenie dostarcza informacji o stężeniu tlenu w wodzie, które jest podawane w mg/l i/lub w procentach dla nasycenia.

     

    

Fotometr

Fotometry to przyrządy pomiarowe służące do wyznaczania różnych wielkości fotometrycznych. W przypadku analizy wody można je wykorzystać do określenia zanieczyszczenia określonymi substancjami, na przykład jodem lub niklem. Podstawowy sposób działania jest dość prosty: wiązka światła emitowana przez urządzenie przechodzi przez wodę, która ma być poddana analizie. W zależności od intensywności, z jaką światło uderza w fotokomórkę, w wodzie powstaje określone stężenie mierzonej substancji. Dostępne są urządzenia do sprecyzowanego pomiaru, jak również modele do badania "koloru wody". Ten ostatni dostarcza informacji o obecności zanieczyszczeń o charakterze organicznym lub nieorganicznym. Fotometry są stosowane na przykład w analizie próbek wody pitnej i ścieków, a także w chemicznych analizach w laboratorium.

Kombinowane urządzenia pomiarowe

Te analizatory wody łączą w jednym urządzeniu kilka funkcji. Na przykład istnieją modele, które jednocześnie służą jako mierniki pH, konduktometry, termometry oraz rejestrują inne parametry, jak zasolenie i wartość TDS. Ponieważ różne czynniki odgrywają rolę w ocenie jakości wody, a niektóre z nich wpływają również na siebie nawzajem, takie kombinowane urządzenia pomiarowe są praktycznymi pomocnikami w sektorze prywatnym i zawodowym.

Ponadto, analizatory wody można podzielić na kategorie w zależności od ich konstrukcji, obsługi i obszaru zastosowania.

Ręczne urządzenia pomiarowe

Urządzenia te są idealne do użytku mobilnego. Zaletą ręcznych mierników pH i innych praktycznych analizatorów jest przede wszystkim łatwość obsługi. Nie sprawiają one również problemów w transporcie i są proste w przechowywaniu.

Pałeczki pomiarowe

Do szybkiego badania idealnie nadają się pałeczki pomiarowe. Są łatwe w użyciu i niedrogie, często stosowane w akwariach. Korzystnie jest wyposażyć je w kompensację temperatury, aby zapewnić dokładne pomiary w różnych temperaturach.

Kryteria zakupu  urządzeń do analizy wody – co jest ważne?


To, który analizator wody jest właściwy dla Twoich celów, zależy głównie od tego, do czego chcesz go wykorzystać, jak dokładne muszą być mierzone wartości i czy powinny być dostępne dodatkowe funkcje (takie jak funkcje pamięci i interfejsy dla innych urządzeń). W sektorze profesjonalnym, na przykład w celu określenia zanieczyszczenia wody pitnej, przemysłowej, ścieków lub wód naturalnych, niezbędna jest dokładna analiza wartości i odpowiednio wysokiej jakości technika pomiarowa. Zwróć szczególną uwagę na rodzaj kalibracji, zakres pomiarowy, dokładność badania i zalecane warunki użytkowania, takie jak zakresy temperatur i wszelkie wymagane normy.

W wykorzystaniu prywatnym z reguły nie jest konieczne uzyskanie kompleksowego przeglądu substancji rozpuszczonych w wodzie. Dla akwarystów istotne są takie parametry jak wartość pH, nasycenie tlenem i temperatura wody, dla których istnieją tanie jednorazowe paski testowe i niedrogie ręczne urządzenia pomiarowe.

W naszym sklepie internetowym można filtrować dostępne urządzenia pomiarowe do analizy wody według różnych kryteriów i w ten sposób szybko znaleźć odpowiednie urządzenie dla swoich potrzeb. Możliwe jest między innymi sortowanie według rodzaju urządzenia (pH-metr, fotometr itp.), sposobu kalibracji, dokładnej funkcji pomiarowej czy dostępnych interfejsów (np. USB do podłączenia do laptopa i komputera).

Nasza rada: kalibracja pH-metru

Wskazane jest regularne kalibrowanie pH-metrów w celu zidentyfikowania odchyleń wyników pomiarów od określonego wzorca i dostosowania urządzenia. Im dłużej i częściej pH-metr jest używany, tym bardziej prawdopodobne stają się błędy pomiarowe. Do kalibracji potrzebny jest jeden lub dwa roztwory buforowe (w zależności od tego, czy ma być przeprowadzona kalibracja 1- lub 2-punktowa). Zaleca się stosowanie roztworów o wartości pH 7 i pH 4. Sposób wykonania kalibracji może się różnić w zależności od przyrządu. Niektóre modele posiadają przycisk kalibracji, inne wymagają obracania "śruby kalibracyjnej" za pomocą odpowiedniego narzędzia, aż do wyświetlenia prawidłowego wyniku. Szczegółowe instrukcje dotyczące kalibracji znajdują się zazwyczaj w instrukcji obsługi urządzenia.

Dowiedz się więcej o kalibracji urządzeń pomiarowychn >>

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące analizatorów wodyn

Jak często trzeba kalibrować analizator wody?

To, jak często należy kalibrować urządzenie pomiarowe, zależy zasadniczo od tego, jak często jest ono używane i jak bardzo zanieczyszczona jest woda, w której stosowana jest technika pomiarowa. Należy przestrzegać danych producenta zawartych w odpowiedniej karcie katalogowej i zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

Paski testowe czy miarka - co jest lepsze dla akwarystów?

Właściciele akwariów potrzebują analizatorów wody, aby określić, czy jej parametry odpowiadają potrzebom zwierząt i roślin akwariowych. Paski testowe pH umożliwiają szybkie określenie wartości pH, natomiast urządzenia kombinowane określają jednocześnie kilka innych ważnych parametrów, takich jak zawartość azotanów, azotynów i chloru oraz twardość wody. To, czy zakup pH-metru lub analizatora kombinowanego ma sens dla akwarystów, zależy od tego, jak często i w jakim zakresie mają być wykonywane pomiary. Paski testowe są dostępne tanio, ale mogą być użyte tylko raz, więc na dłuższą metę bardziej ekonomiczny może być zakup specjalistycznego miernika.