Sieć Mesh - sprytnie połączone w sieć dla optymalnego sygnału

Co to jest sieć mesh?

Mesh to grupa połączonych ze sobą routerów, które w kooperacji tworzą sieć Wi-Fi o powiększonym zasięgu. Urządzenia, stale komunikując się ze sobą, tworzą siatkę (sieć kratową), obejmującą zasięgiem określony obszar.  Systemy mesh chętnie wykorzystywane są w dużych biurach, miejscach publicznych, a także w kilkupiętrowych prywatnych domach. Każde urządzenie wchodzące w skład systemu mesh łączy się z innymi, czyli jest elementem jednolitej sieci WiFi. Oznacza to, że użytkownik przemieszczający się po mieszkaniu, cały czas korzysta z jednej sieci, choć jego smartfon czy laptop łączy się w praktyce z różnymi urządzeniami dostępowymi.

 

Sprawdzona technologia w użyciu

Technologia sieci mesh to nie jest niczym nowy w zakresie bezprzewodowych sieci. Wykorzystuje sprawdzoną już technologię z zakresy częstotliwośco 2,4 GHz i 5 GHz do tworzenia sieci WLAN o dużej prędkości i zasięgu.

Kiedy potrzebujesz sieci mesh?

 

Za każdym razem, gdy router jest montowany w miejscu, które jest niekorzystne dla sieci WLAN. Doświadczenie pokazało, że router jest zawsze instalowany w miejscu, gdzie połączenie kablowe zostało doprowadzone do domu. Ta lokalizacja nie zawsze jest najlepszym miejscem dla centrum sieci bezprzewodowej (router WLAN), ponieważ w wielu prywatnych domach jest to piwnica. Ale również w budynkach firmowych połączenie kablowe jest często tak niekorzystnie umiejscowione, że nie zawsze możliwe jest nawiązanie silnego połączenia WLAN w całym budynku lub na terenie firmy. Nawet jeśli optymalny sygnał WLAN jest dostępny w pobliżu routera, pobieranie plików może trwać znacznie dłużej na jednym piętrze.

Jeśli dodatkowo nie można nawiązać połączenia WLAN z routerem nawet w pomieszczeniach dalej położonych, instalacja sieci mesh jest więcej niż uzasadniona.

Jak zbudowana jest sieć mesh?

Stacja bazowa sieci mesh jest po prostu podłączona kablem do modemu DSL. Poprzez to połączenie sieć mesh uzyskuje dostęp do sieci publicznej lub Internetu. Ponieważ w większości przypadków lub w wielu gospodarstwach domowych modem DSL jest zintegrowany z routerem, stacja bazowa mesh jest po prostu podłączona do wyjścia LAN routera. W tym przypadku wewnętrzny router WLAN musi być wyłączony. Oczywiście, istniejące sieci LAN mogą być również łatwo rozbudowywane za pomocą sieci mesh. Aby to zrobić, stacja bazowa mesh jest po prostu podłączona do dowolnego portu sieciowego. Dzięki temu bardzo łatwo jest zapewnić szybki dostęp do Internetu w takich miejscach jak magazyny, budynki gospodarcze lub na dalszych piętrach dużego domu, gdzie układanie kabli byłoby bardzo skomplikowane.

Jak działa sieć mesh?

Proste sieci mesh składają się ze stacji bazowej (B), która zastępuje istniejący router WLAN, i co najmniej jednego satelity (S1).

Niektórzy producenci oferują zestawy 2 lub nawet 3 (z dwoma satelitami) dla łatwego startu.

Sieć można szybko skonfigurować i zorganizować, a routing danych z klienta (smartfon, tablet lub notebook) do modemu/modemu routera odbywa się bezpośrednio.

Sieć mesh ma wielką zaletę, gdy dodawane są dodatkowe satelity.

Dzieje się tak dlatego, że obszar odbioru WLAN może być teraz "rozszerzony" lub powiększony pod względem powierzchni poprzez przestrzenne pozycjonowanie satelitów. W obszarze prywatnym można utworzyć sieć WLAN od piwnicy do dachu.

W przypadku korzystania z sieci mesh do celów komercyjnych można utworzyć silne połączenie internetowe nawet w oddalonym pomieszczeniach siedziby firmy. W tym przykładzie dane są również kierowane bezpośrednio z satelity do satelity.

Saje się to naprawdę interesujące, gdy zakresy radiowe satelitów nakładają się na siebie.

Wynika to z faktu, że satelity mają teraz wolny wybór co do sposobu przesyłania danych z routera do klienta i na odwrót.

Trasa jest bardzo dynamiczna i jest wielokrotnie wyznaczana przez poszczególne satelity na podstawie szerokości pasma, bieżącego obciążenia i wpływów zewnętrznych.   

Jakie są zalety sieci mesh?


W przeciwieństwie do repeaterów, które tylko powtarzają odbierane sygnały, elementy sieci mesh komunikują się ze sobą i wymieniają informacje o stanie każdego zarejestrowanego użytkownika sieci (klienta).


Dynamiczny routing z Band Steering zawsze wykorzystuje najlepsze możliwe połączenie radiowe między satelitami, aby zapewnić jak najszybszą wymianę danych dla klienta. Przełączanie ścieżki transmisji jest w pełni automatyczne i nieprzerwane.


Ponieważ cała sieć mesh działa pod tą samą nazwą sieci (SSID), zmiana z satelity na satelitę odbywa się płynnie. Na przykład, jeśli poruszasz się w sieci mesh ze swoim smartfonem, satelita, który dostarcza najsilniejszy sygnał zawsze przejmuje połączenie. W konwencjonalnym systemie WLAN z repeaterem, z drugiej strony, zawsze pozostaniesz połączony z repeaterem, nawet jeśli aktualnie znajdujesz się bliżej routera.


Wysiłek instalacyjny jest bardzo mały, ponieważ każdy satelita musi być podłączony tylko do jednego źródła zasilania. Dodatkowo, sieć mesh może być łatwo rozbudowywana, ponieważ nowe satelity mogą być podłączone za jednym naciśnięciem przycisku poprzez WPS (WiFi Protect Setup).