Kamery termowizyjne Testo - nowoczesna termografia dla przemysłu

Stosowanie inwazyjnych metod inspekcyjno-pomiarowych, zazwyczaj jest możliwe tylko w czasie spoczynku przedmiotu poddawanego inspekcji. Badanie w takich warunkach może prowadzić do przekłamań oraz  konieczności kilkukrotnego powtarzania badania – co w przypadku inspekcji przeprowadzanych przez zewnętrznych kontrahentów rodzi ryzyko narażenia na dodatkowe, niejednokrotnie niemałe koszty.

Coraz łatwiej dostępne stały się kamery termowizyjne wykorzystywane przez specjalistów, jak i amatorów,  które ze względu na specyfikę swojego działania nie generują takich problemów oraz przekłamań jak wspomniane wcześniej inwazyjne metody diagnostyczne.

Kamera termowizyjna – może być też określana mianem kamery podczerwonej lub kamery termicznego obrazowania. Urządzenie tworzy obraz cieplny powierzchni mierzonego obiektu, używając do tego promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekt. Tak powstały obraz poddawany późniejszej analizie fachowo nazywany jest termografem.

Urządzenie przetwarza promieniowanie podczerwone emitowane lub odbite przez te obiekty, następnie dzięki przetworzeniu go na sygnał elektryczny, możemy oglądać wyniki pomiarów na ekranie urządzenia w postaci obrazu.

Metody pomiaru termowizyjnego

 

Wyróżnia się dwie metody pomiarowe z wykorzystaniem kamer termowizyjnych:

  • Metoda aktywna – zakłada, że do mierzonego układu doprowadzona będzie energia zewnętrzna (częsta praktyka w pomiarach układów elektrycznych, mechanicznych oraz elektromechanicznych). Pozwala to na dokładne zbadanie układu podczas pracy w momencie największego obciążenia.
  • Metoda pasywna – polega na pomiarze właściwości temperaturowych mierzonego obiektu bez dostarczenia energii ze źródeł zewnętrznych. Najczęściej stosuje się je w budownictwie do wykrywania miejsc, przez które tracona jest energia cieplna na skutek źle położonej izolacji lub występowania plam wilgoci.

Termowizja według Testo

Jednym z czołowych producentów narzędzi pomiarowych wykorzystujących obrazowanie podczerwone jest firma Testo, która usprawnia swoje produkty  o dodatkowe akcesoria, które zwiększają ich skuteczność, pozwalając na rozbudowę urządzeń podstawowych o dodatkowe funkcjonalności. Poznaj zalety korzystania z technik termowizyjnych!

 

Funkcje kamer termowizyjnych Testo

 

Technologia Super Resolution

Pozwala na dwukrotne poprawienie rozdzielczości jakimi dysponują kamery Testo - dzieje się to na skutek udoskonalonej techniki interpolacji. Dzięki temu uzyskany obraz dysponuje większą ilością szczegółów, przez co pomiar jest jeszcze bardziej wiarygodny. Ta technika interpolacyjna dodatkowo cechuje się tym, że w jej procesie nie są dodawane sztucznie utworzone punkty pomiarowe  - przez to zbyteczne jest powtarzanie pomiaru.

Jest to ogromnym atutem podczas pomiarów precyzyjnych układów elektronicznych, pozwala to z większą dokładnością zarejestrować i przeanalizować nawet najmniejsze elementy takiego układu, pozostając w tej samej odległości od nich i bez konieczności stosowania innych obiektywów.

Dodatkowo firma Testo zapewnia wsparcie techniczne swoich produktów, wypuszczając aktualizacje do oprogramowania służącego do analiz i obróbki zdjęć za pośrednictwem komputera, jak i aktualizacje samych urządzeń poprzez udoskonalenie nowych wersji firmware’u.

SiteRecognition

Technologia SiteRecognition to narzędzie do powtarzalnego pomiaru podobnych obiektów pomiarowych. Łączy w sobie pomiar rozpoznawania lokalizacji i zarządzania obrazem. W oprogramowaniu na komputery osobiste  Testo IRSoft  tworzona jest i zarządzana baza danych z różnymi lokalizacjami pomiarowymi, np. dla kilku szaf sterowniczych. Poszczególne znaczniki są tworzone dla obiektów pomiarowych w celu przeniesienia miejsca pomiaru, który został wykonany. Następnie są one  drukowane na etykietach samoprzylepnych i przymocowywane do mierzonych przedmiotów (wykorzystywane jest to w Testo Assist). Po zarejestrowaniu obrazów termicznych automatycznie rozpoznaje znaczniki.

 

Oprogramowanie IrSoft

Jest to oprogramowanie komputerowe służące do analizy termogramów wygenerowanych przez kamery Testo. Pozwala na profesjonalną obróbkę zdjęć, rozróżnianie poziomów emisji promieniowania z rozróżnieniem na materiały z dokładnością do jednego piksela na fotografii. Umożliwia również reprezentacje wartości granicznych w różnych zakresach temperatur.

Za pośrednictwem IrFot można też generować szablony raportów dotyczące wykrytych mostków cieplnych. Szablon wygenerowany w taki sposób jest zgodny z normą DIN EN 12187.

Testo ScaleAssist

Technika pozwalająca na porównywanie termografów tego samego obiektu, widzianych w różnym spektrum promieniowania podczerwonego, co pozwala na:

  • wykrycie wad konstrukcyjnych i łatwiejsze rozpoznanie mostków cieplnych,
  • automatyczne pre-sety pomiarowe termogramów i dzięki temu uniknięcie błędnej interpretacji uzyskanego wyniku,
  • automatyczne wykluczenie wartości temperaturowych, które nas nie interesują (np. wszystkie powyżej lub poniżej 250°C)

Testo ε – Assist

Pozwala na automatyczne rozpoznanie współczynnika emisyjności oraz współczynnika RTC (odbitej temperatury). Odbywa się to poprzez przyklejenie odpowiednika znacznika na mierzonym obiekcie i wycelowaniu w niego kamery, ustawienia zostaną automatycznie zastosowane. Ułatwia to rutynowe kontrole elementów przemysłowych.

Chłodzona matryca

Wszystkie kamery testo posiadają chłodzone matryce bolometryczne, które eliminują powstawania szumów podczas wykonywania fotografii podczerwonych.

Aplikacja mobilna

Przydatną funkcją jest możliwość bezpośredniej transmisji zdjęć termowizyjnych z kamery do smartfona lub tabletu. Sterowanie kamerą, przesyłanie i analiza zdjęć, a także szybkie tworzenie raportów i wysyłanie ich e-mailem wszystkim współpracownikom staje sie niezwykle proste. Dzięki nowej aplikacji testo zwiększysz efektywność badań termograficznych.

Kamery termowizyjne Testo - zastosowanie

  • Prace badawczo-rozwojowe i laboratoria
  • Emisja spalin
  • Obsługa, konserwacja i serwis
  • Procesy produkcyjne i kontroli jakości
  • Procesy produkcyjne i dystrybucja energii
Polecane kategorie:

Polecane akcesoria:

Jeśli uważasz, że możemy poprawić ten artykuł dzięki Tobie, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]. Dziękujemy - Zespół Conrad.