Kontrolowanie jakości powietrza w dowolnym pomieszczeniu dzięki miernikowi CO2 MX6055

Autor: Conrad Electronic, 15. 06. 2023

Jakość powietrza w pomieszczeniach jest niezwykle istotna dla zdrowia i samopoczucia ludzi. W budynkach ludzie spędzają dużą część dnia, ale nie zawsze oddychają zdrowym powietrzem. Nieefektywna wentylacja, zła izolacja, stosowanie nieodpowiednich materiałów budowlanych, czy niehigieniczne nawyki mogą przyczynić się do pogorszenia jakości powietrza wewnątrz budynków. Dlatego tak ważne jest monitorowanie i regularne poprawianie jakości powietrza w naszych domach i miejscach pracy np. za pomocą miernika CO2 MX6055.

Dlaczego wysoki poziom CO2 jest problemem?

Powietrze do oddychania o wysokiej zawartości CO2 zmniejsza stężenie tlenu we krwi, co może powodować zmęczenie, zawroty głowy, bóle głowy, nudności, zmniejszenie koncentracji i efektywności. Długotrwałe przebywanie w takim pomieszczeniu prowadzi do problemów zdrowotnych.

Problem z wyższym stężeniem dwutlenku węgla występuje często w szkołach, biurach oraz sypialniach. W każdym z tych pomieszczeń ludzie spędzają nawet jedną trzecią dnia. Zła jakość powietrza, szczególnie w sypialni. wpływa bardzo niekorzystnie na organizm, powodując obniżenie jakości snu. Zwiększa to ryzyko chorób układu krążenia, powoduje stres i zaburzenia nastroju, obniża odporność. Dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na sen, a monitorowanie stężenia CO2 może nam w tym pomóc. Oprócz dwutlenku węgla na nasz komfort wpływają również inne czynniki, takie jak temperatura i wilgotność względna. 

Jaka wartość CO2 jest w porządku?

Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu podaje się w jednostkach ppm (liczba cząstek na milion). Normalna wartość obecnie wynosi około 400 ppm. Ilość CO2 w powietrzu zaczęto dokładnie mierzyć 60 lat temu, kiedy wartość ta wynosiła zaledwie 320 ppm. Poziom będzie nieco inny w mieście i na wsi, ale różnica jest znikoma. Ważne jest, aby w pomieszczeniach stężenie było jak najbardziej zbliżone do tego na zewnątrz. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO najwyższą wartością, jaka jest dopuszczalna w pomieszczeniu, to 700 ppm. Powietrze o wyższym stężeniu dwutlenku węgla uważane jest za złej jakości i zalecane jest przewietrzenie pokoju. Wartość poniżej 1500 ppm nie jest jeszcze poważnym problemem, ale powyżej 5000 ppm jest nie do przyjęcia. Należy wspomnieć, że bez wietrzenia wartość tylko wzrośnie, ponieważ ludzie oddychając, wytwarzają dwutlenek węgla. Pomiary muszą więc odbywać się w sposób ciągły i nie wystarczy jednorazowa informacja.

Technologie mierzenia dwutlenku węgla

Do pomiaru stężenia CO2 najczęściej stosuje się metodę NDIR (niedyspersyjne światło podczerwone). Zasadą pomiaru NDIR jest światło podczerwone i jego interakcja z molekułami CO2. Podstawą czujnika NDIR jest emiter, który emituje światło podczerwone o określonej długości fali. Przechodzi ono przez próbkę gazu CO2 do detektora podczerwieni.

Molekuły dwutlenku węgla absorbują światło podczerwone o określonych długościach fal, tworząc charakterystyczne widmo absorpcji. Mierząc intensywność absorpcji, można określić stężenie CO2 w próbce. Głównymi zaletami czujników NDIR są niskie koszty na cykl żywotności oraz dokładna i długotrwała stabilna praca. Ta technologia jest również stosowana w poniżej opisanym mierniku CO2 MX6055.

Pzenośny monitor CO2 MX6055

Według informacji przedstawionych wyżej, idealnym rozwiązaniem wydaje się częste wietrzenie pomieszczeń lub pozostawienie okien otwartych przez dłuższy czas. Jednak szczególnie zimą wiązałoby się to z dużymi  wydatkami na ogrzewanie. Należy więc wietrzyć pokój, biorąc pod uwagę poziom stężenia dwutlenku węgla. Pomoże nam w tym miernik CO2 MX6055, który dokładnie mierzy ten parametr i w prosty sposób sygnalizuje jakość powietrza. W zależności od stężenia CO2, urządzenie zmienia kolor wskaźnika. Zielony emotikon oznacza prawidłowy klimat w pomieszczeniu, żółty neutralny i jednocześnie ostrzegawczy, a czerwony ostrzega o podwyższonym stężeniu CO2. Na wyświetlaczu najwięcej miejsca zajmuje wartość CO2 w kole, które zmienia kolor. Poniżej umieszczony jest emotikon oraz dane dotyczące temperatury i wilgotności. Warunki w pomieszczeniu powinny wynosić od 20° do 26°C a wilgotność względna 40-60%.

Funkcje przyrządu

Oprócz pomiaru temperatury, wilgotności i CO2, urządzenie MX6055 posiada alarm. Jak tylko wartość dwutlenku węgla przekroczy ustawiony limit, będzie emitowany ciągły sygnał dźwiękowy, dopóki stężenie nie obniży się. Następną zaletą jest automatyczna kalibracja, w której urządzenie jest stopniowo kalibrowane na wartość 400 ppm, która jest nastawiona w urządzeniu jako możliwe minimum. Jednym kliknięciem można wyłączyć podświetlenie wyświetlacza, aby nie przeszkadzało w nocy. W sumie sześć przycisków z tyłu miernika wystarczy do sterowania wszystkimi funkcjami. Można również zmienić domyślne limity ostrzegawcze CO2 i przełączyć jednostki na stopnie Fahrenheita.

Wnioski

Miernik CO2 MX6055 ma duży wyświetlacz i w prosty sposób pokazuje zmierzone wartości. Zaletami wartymi podkreślenia są korzystna cena, czytelny wyświetlacz, stabilność pomiarów oraz automatyczna kalibracja. Wystarczy podłączyć go do gniazdka, postawić na stole, a na wyświetlaczu pojawią się dane o stężeniu CO2. Dobrze sprawdzi się do codziennego użytku w biurze, aby kontrolować wartość dwutlenku węgla i w razie potrzeby sygnalizuje potrzebę przewietrzenia pomieszczenia.

Polecane artykuły