Mierniki jakości i parametrów powietrza – wybierz odpowiedni model

Jakość powietrza badana jest przez zaawansowane systemy czujników w stacjach pomiarowych. Dają one informacje o zanieczyszczeniach (m.in. pyłach PM2,5, PM5) zawartych w powietrzu. Warto jednak monitorować również jakość powietrza wewnątrz budynków, na  którą w znaczny sposób wpływa jakość powietrza na zewnątrz oraz ilość gazów oraz cząsteczek pochodzących z zanieczyszczeń z wewnątrz. Dlatego ważne jest monitorowanie czystości powietrza w pomieszczeniach takich jak biura, sale konferencyjne czy obiekty przemysłowe.

Kontrolowanie jakości powietrza pod kątem stężenia CO2 jest kwestią ważną dla bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia oraz komfortu pracy osób przebywających wewnątrz pomieszczeń. Wpływ stanu powietrza na zdrowie i samopoczucie często nie jest uświadomionym problemem. Dlatego też warto dowiedzieć się, jak skutecznie nadzorować parametry powietrza w pomieszczeniach przy  zastosowaniu właściwych urządzeń monitorujących.

Typy urządzeń do analizy parametrów powietrza

miernik jakości powietrza - kontroluje i nadzoruje jakość powietrza w pomieszczeniach, a także umożliwia zapis i analizę danych pomiarowych. Pomiary dwutlenku węgla, temperatury oraz wilgoci rejestrowane są razem z datą i godziną. Często wyposażone są w sondy do pomiarów w trudno dostępnych obszarach. Mierniki jakości powietrza są uniwersalnymi urządzeniami pozwalającymi na kontrolę wszystkich potrzebnych parametrów. Informują o rzeczywistych danych pomiarowych dla danego miejsca.

Należy zwrócić uwagę na konieczność systematycznej kalibracji mierników tlenu w celu zapewnienia dokładnych pomiarów.

miernik CO2 - urządzenia przeznaczone do stałego monitorowania zawartości dwutlenku węgla w pomieszczeniach i nadzoru pracy systemów wentylacyjnych m.in. w budynkach użyteczności publicznej, biurach, obiektach przemysłowych, ale również w domach.

miernik tlenu - to kompaktowe urządzenia do pomiarów zawartości tlenu w powietrzu. Idealne do kontroli tlenu w procesach produkcyjnych i miejscach przechowywania elementów wrażliwych, a także w laboratoriach m.in. w inkubatorach do hodowli komórek, w procesach biochemicznych. Pomocne przy kontroli stężenia tlenu w garażach podziemnych, piwnicach oraz szklarniach,  a także w kontroli systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Szczególnym typem mierników tlenu są urządzenia do pomiarów tlenu w cieczach, które doskonale sprawdzają się w wielu branżach przemysłu. Pozwalają na monitorowanie poziomu tlenu w stacjach oczyszczania i uzdatniania wody, w laboratoriach, a także przemyśle chemicznym, hodowlach oraz przemyśle spożywczym i piwowarskim. Cechują się zwiększoną odpornością na działanie czynników zewnętrznych w tym wody oraz płynów agresywnych.

analizator spalin – profesjonalny przyrząd do codziennej konserwacji systemów grzewczych i opałowych. Dokonuje pomiaru tlenu i tlenku węgla w gazach spalinowych, temperatury spalin oraz stężenia innych zanieczyszczeń. Większość analizatorów spalin posiada możliwość zapamiętywania pomiarów oraz współpracuje z komputerem lub drukarką. Działa na bazie czujnika elektrochemicznego w przypadku pomiaru stężenia tlenu. Czujnik NDIR odpowiada za pomiar pozostałych zanieczyszczeń, takich jak CO, CO2, SO2 i  NO2.

 ⦁ detektor tlenku węgla i gazu - specjalny typ czujnika, który wykrywa obecność gazów wybuchowych, takich jak butan, propan, metan, gaz ziemny i gaz miejski oraz ostrzega przed tlenkiem węgla (czadem). W chwili wykrycia gazu włącza się sygnalizacja świetlna i dźwiękowa oraz mechanizmy odcinające dopływ gazu.

Polecane marki mierniki jakości powietrza

Mierniki  ścienne (stacjonarne) i mierniki ręczne (przenośne)

Urządzenia stacjonarne pracują w trybie ciągłym, służą do pomiaru temperatury, wilgotności oraz stężenia dwutlenku węgla w zadanych interwałach czasowych. Powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest stałe kontrolowanie poziomu dwutlenku węgla i zarządzanie systemem wentylacyjnym. W przypadku przekroczenia ustawionych wartości alarmowych uruchamiany jest sygnał dźwiękowy.

Mierniki ręczne pozwalają na odczyt na wyświetlaczu parametrów w danym momencie. Znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle rolno-spożywczym, magazynach i zakładach przemysłowych umożliwiając kontrolne pomiary jakości powietrza w różnych pomieszczeniach. Są modelami sprawdzającymi się w zastosowaniach wymagających częstego przemieszczania się. Czujniki znajdują się na wygodnym wysięgniku/przewodzie lub przymocowane są bezpośrednio do jednostki głównej.

Jakość powietrza - najważniejsze parametry

O jakości powietrza decyduje kilka parametrów, których regularna kontrola zapewni komfort pracy, a także odpowiednie warunki dla znajdujących się w pomieszczeniu lub magazynie preparatów wymagających zapewnienia stałych warunków środowiskowych. W przypadku zapewnienia komfortu osobom przebywającym w pomieszczeniach  istotne są takie parametry jak:

Temperatura powietrza - według norm obowiązujących w Polsce, latem temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić 20-23 stopnie, zaś zimą około 18-20 stopni.

⦁ Wilgotność względna - zalecane jest, aby zawartość pary wodnej w powietrzu mieściła się w zakresie od 40 do 60%, latem nie powinna przekraczać 70%.

⦁ Skład powietrza - największe znaczenie ma procentowy udział tlenu i dwutlenku węgla. Zmiany koncentracji CO2 w powietrzu mogą zachodzić bardzo szybko i mają znaczny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka. Przyjmuje się zróżnicowane wartości graniczne:

Monitoring poziomu CO2

Dwutlenek węgla to naturalny składnik atmosfery, gromadzący się w nadmiarze szczególnie w pomieszczeniach, w których przebywa wiele osób. Podwyższony poziom dwutlenku węgla powoduje obniżenie koncentracji, bóle głowy i senność. Optymalne stężenie CO2 powinno być jak najbardziej zbliżone do poziomu stężenia CO2 w powietrzu na zewnątrz. Odpowiednia wentylacja oraz monitorowanie zawartości dwutlenku węgla gwarantuje zapewnienie takiego poziomu, który nie wpłynie negatywnie na samopoczucie oraz komfort przebywających w pomieszczeniu osób.

Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) dla CO2 to 9000mg/m3 czyli ok. 5000 ppm, a najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) dla CO2 to 27000mg/m3 czyli ok. 15000 ppm.

Regulacje prawne dotyczące poziomu dwutlenku węgla w powietrzu

Według normy europejskich (ASHRAE) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecane stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach podczas 8-godzinego dnia pracy wynosi 600 - 1000 ppm. Powietrze o stężeniu CO2 ponad 1000 ppm odczuwane jest jako duszne i nieświeże. Najbardziej narażeni na działanie zanieczyszczonego powietrza są pracownicy zakładów przemysłowych, dlatego polskie prawo (Dz. U. nr 79/1998) ogranicza szkodliwe działanie dwutlenku węgla w procesach produkcyjnych. Najwyższe dopuszczalne stężenie wynosi 5000 ppm, a najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe około 15000 ppm.

600 ppm CO2 – wg zaleceń US Air Force
800 ppm CO2 – wg standardów OSHA, USA
1000 ppm CO2 – wg standardów w Szwecji, Japonii i Kanadzie
1500 ppm CO2– wg standardów we Włoszech i w Finlandii
5000 ppm CO2 najwyższe dopuszczalne stężenie w ciągu 8 h dnia pracy w Polsce wg MPiPS z dn. 23.12.1994 r.
10000 ppm. CO2 – maks. dopuszczalne stężenie w ciągu 10 min. wg standartu OSHA, USA.
15000 ppm CO2  dopuszczalna norma wewnątrz pomieszczeń, w których przebywają ludzie wg MPiPS z dn. 23.12. 1994 r.

Polecane produkty:

Polecane kategorie:

Polecane akcesoria:

Jeśli uważasz, że możemy poprawić ten artykuł dzięki Tobie, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]. Dziękujemy - Zespół Conrad.