Badanie wody – wybierz urządzenia do profesjonalnej analizy w przemyśle

Odbiory instalacji sanitarnych, badanie jakości ścieków, badanie jakości wody pitnej, a także eksploatacja kąpielisk i basenów wymaga systematycznych kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego wody. Fizyczna i chemiczna analiza parametrów płynów to także nieodzowny element prac laboratoryjnych.

Wymagania dotyczące jakości wody wykorzystywanej w przemyśle są wyjątkowo surowe i pozwalają na zapewnienie poprawnej pracy wielu urządzeń, a także wysokiej jakości produktów i usług w wielu gałęziach przemysłu m.in. w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, laboratoriach, elektrowniach i elektrociepłowniach.

Wysokiej jakości urządzenia do analizy wody wraz z doborem odpowiedniej technologii bezpośrednio wpływają na jakość procesów przemysłowych oraz bezpieczeństwo ich przeprowadzania. Wybierając profesjonalne urządzenia z odpowiednimi certyfikatami zapewnione zostaną najważniejsze wymagania dotyczące badań i analizy wody.

Mierniki przewodności

Inaczej zwane konduktometrami mierzą przewodność elektryczną cieczy, mającą na celu wskazanie jakości badanej wody. Stężenie jonów jest informacją pozwalającą określić, czy woda jest słabym, czy dobrym przewodnikiem (np. w przypadku wody morskiej) i na tej podstawie określić jej czystość (czysta woda nie powinna przewodzić prądu elektrycznego). Im woda zawiera więcej kwasów i zasad, tym jej przewodność jest większa. Przewodność wyrażana jest w S/m lub S/cm (Siemens / m lub cm).

Do kontroli jakości wód, zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i terenowych wykorzystywane są więc konduktometry zapewniające dokładną informację o zawartości elektrolitów w roztworze oraz zasoleniu.

  • Praktyczne w użyciu, dzięki kompaktowej budowie i funkcjonalności ręczne mierniki przewodności są wygodnymi narzędziami w profesjonalnych badaniach wykonywanych głównie w terenie.
  • Konduktometry laboratoryjne sprawdzają się w kontroli produkcji, oznaczania zasolenia wody morskiej oraz innych badaniach wymagających pomiaru kilku wielkości jednocześnie, m.in. temperatury, redox, zasolenia, stężenia tlenu i przewodności (konduktometry w wersji laboratoryjnej to zwykle mierniki wieloparametrowe). Urządzenia laboratoryjne wyposażone są w specjalne oprogramowanie pozwalające na analizę danych w czasie i wykonywanie specjalnych oznaczeń.

Miernik redox

Urządzenia do pomiaru potencjału oksydoredukcyjnego (redox, Eh) pozwala na zbadanie właściwości roztworu do utleniania zanieczyszczeń. Potencjał redox informuje również o zdolności cieczy do wchodzenia w reakcję chemiczną, jaką jest utlenianie, co sprawdza się szczególnie podczas kontroli wód basenowych, wody w kąpieliskach, gdyż są one dezynfekowane, a więc wszystkie mikroorganizmy są utleniane. Badanie potencjału redox pozwala więc na określenie łatwości/trudności dezynfekcji konkretnego zbiornika. Im większy potencjał redox, tym zdolność do dezynfekcji większa.

Mierniki potencjału redox sprawdzają się w takich zastosowaniach jak:

  • pomiar płynów przeznaczonych do spożycia,
  • kontrola jakości wody do uprawy roślin,
  • kontrola jakości ścieków w zakładach przemysłowych,
  • hodowla ryb,
  • kontrola wód basenowych.

Należy pamiętać, by po określonej przez producenta liczbie badań, wykonać kalibrację miernika redox za pomocą dołączonego do zestawu roztworu kalibracyjnego. Zapewni to większą dokładność i pozwoli na precyzyjne zastosowanie np. środków dezynfekcyjnych dostosowanych do właściwości roztworu. Optymalnie, pehametry natomiast powinny zostać skalibrowane przed każdym użyciem. Można również dokonać kalibracji przed pierwszym pomiarem, potem co 14 dni, po czyszczeniu, po wyschnięciu czujnika lub gdy zmierzone wartości odbiegają od normy.

Mierniki zasolenia

Szczególnie sprawdzają się w akwarystyce, gdzie wartość zasolenia ma ogromne znaczenie dla żyjących w określonym środowisku gatunków ryb. Mierniki pozwalają na kontrolę zasolenia zmieniającego się w związku z procesem parowania wody. Należy pamiętać również o tym, że zasolenie jest w dużej mierze zależne od temperatury. Informacja o stężeniu soli pozwala zareagować poprzez przygotowanie odpowiedniego roztworu, by zapewnić optymalne warunki w akwarium.

  • Mierniki zasolenia najczęściej występują w formie wygodnych urządzeń elektronicznych, tzw. penów, ułatwiających pomiar próbek roztworów.
  • Czujniki konduktometryczne o stałej K zbliżonej do 1 wykorzystywane są w przypadku pomiarów zasolenia wody morskiej i charakteryzują się większą dokładnością oraz stabilnością pomiarów.

Mierniki zasolenia do pomiarów porównawczych powinny cechować się funkcją automatycznej kompensacji temperatury, dzięki czemu wszystkie wyniki będą przeliczane do wyników wykonywanych w stałej temperaturze.

Zasady i parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r..

Testery wody

Testery wody umożliwiają sprawdzenie wielu parametrów, a w szczególności twardości wody, o której decydują jony magnezu i wapnia. Twardość ogólna wody może zostać zbadana za pomocą testerów elektronicznych lub kropelkowych. Doskonale sprawdzają się one w przypadku szybkich badań wody pitnej, basenowej lub akwariowej i podawane są w °dH (niemieckich stopniach twardości wody).

Kropelkowe testery twardości wody są proste w użyciu: za pomocą dołączonego płynu bada się próbkę w przygotowanej przez producenta menzurce. Są bardzo przydatne w przypadku badania instalacji wodnej i m.in., montażu zmiękczacza wody lub ustalenia twardości wody do innych urządzeń gospodarstwa domowego.

Mierniki chloru

Mierniki chloru to urządzenia pozwalające na pomiar stężenia chloru w basenach, kąpieliskach czy stacjach uzdatniania wody przemysłowej (chłodniczej i procesowej) oraz innych miejscach wykorzystujących najbardziej popularny środek dezynfekujący, jakim jest chlor.

Najczęściej badane jest stężenie chloru związanego, czyli powstałego po związaniu zanieczyszczeń na bazie amoniaku. Chlor wolny, jego stężenie, to wartość podstawowa dla zarządzania i obsługi basenów oraz kąpielisk. Wartości chloru wolnego, jak i związanego są bardzo ważne dla samopoczucia osób korzystających z pływalni.

Wartości chloru związanego nie powinna być większa od 0,2 mg/dm3, a wolnego chloru powinno być od min. 0,3 do maks. 0,6 mg/dm3.

Po zanurzeniu elektrody w wodzie, na czytniku od razu pojawia się wynik pomiaru. Dzięki szybkości i dokładności działania znajdują zastosowanie w basenach, hotelach, SPA, akwarystyce, laboratoriach oraz oczyszczalniach ścieków.

Fotometr, profesjonalny fotolizer, to elektroniczne urządzenia do pomiaru próbek wody oraz jednoczesnego pomiaru pH i pozwala na zastosowanie odpowiedniej ilości środków dezynfekujących. Działa na zasadzie wykorzystania dwóch strumieni światła cechujących się różnymi częstotliwościami oraz użyciem techniki częstotliwości nośnej. Badana próbka poddana jest działaniu dwóch wiązek światła o różnej długości fali, które regulowane są częstotliwością nośną. Ten sposób działania pozwala na wyeliminowanie czynników zaciemniających wynik badania, do których należą mętność, oświetlenie zewnętrzne i zużycie źródeł światła.

Tlenomierze

Mierniki tlenu badające zawartość tlenu w wodzie znajdują zastosowanie w wielu obszarach bezpośrednio związanych z akwarystyką, przetwórstwem, a także przemysłem. Dzięki nim szybko uzyskana informacja o stężeniu tlenu pozwoli na unormowanie warunków środowiskowych w przydomowych stawach, stacjach uzdatniania wody, a także kotłach przemysłowych. Regulacja poziomu tlenu jest jednym z bardzo ważnych czynników kontroli w oczyszczalniach ścieków przemysłowych i komunalnych.