Stan uzwojenia silnika – konieczne prace diagnostyczne

Badanie stanu uzwojenia jest tylko jednym z elementów okresowego przeglądu urządzeń, jakie należy wykonywać w danym obiekcie. Należy zwrócić również uwagę na:

 • pomiar wibracji części ruchomych,
 • badanie termograficzne,
 • laserowe osiowanie i wyważanie dynamiczne.

Regularne przeglądy są wiec koniecznością dla uniknięcia nieplanowanych przestojów w pracy maszyn i urządzeń.

Parametry wymagające kontroli podczas okresowych przeglądów

Aktualny stan i stopień zużycia silnika może zostać zweryfikowany dzięki analizie zróżnicowanych parametrów. Do najważniejszych czynników weryfikujących aktualne warunki pracy urządzenia oraz stan kontrolera czy izolacji uzwojenia należą:

• Temperatura pracy silnika - wzrost temperatury silnika elektrycznego oznacza skrócenie jego trwałości. Zbyt wysoka temperatura pracy powoduje degradację izolacji uzwojenia i zużycie łożysk wirnika.

Parametry zasilania - niewłaściwe parametry zasilania mogą być przyczyną przegrzewania się silnika.

Rozruch i zatrzymanie – przy zmniejszonej liczbie rozruchów i zatrzymań zredukowana zostanie ilość generowanego ciepła.

Warunki pracy - częste powiązane z tym czynnikiem problemy to zablokowane otwory wentylujące czy wysoka temperatura otoczenia.

• Kontrola zabezpieczeń przeciwzwarciowych i przeciążeniowych.

Diagnostyka silnika – podstawowe badania

- pomiar wibracji części ruchomych,

- badanie termograficzne,

- laserowe osiowanie i wyważanie dynamiczne.

Korzyści i warunki badań uzwojeń silnika

 • Jest metodą nieinwazyjną i pozwala na kontrolę silników, a także generatorów i transformatorów.
 • Nie muszą być wykonywane osobno, awraz z pomiarem prądu.
 • Pozwalają ustalić cykl życia silnika
 • Minimalizują ryzyko wystąpienia awarii
 • Obniżają koszty potencjalnych napraw
 • Stabilizują wydajność produkcji
 • Natychmiastowa informacja o badanych parametrach pozwala szybko ocenić stan napraw oraz żywotność maszyny

Wymagania dotyczące badań uzwojeń silnika

Pomiar rezystancji izolacji powinien zostać przeprowadzony bez podłączonych urządzeń oraz przewodów zasilających, a temperatura izolacji nie powinna być niższa niż 10C.

Megaomomierze (mierniki izolacji) o napięciu znamionowym probierczym:

 • 500 V - dla uzwojeń maszyn na napięcie znamionowe do 500 V,
 • 1000 V - dla uzwojeń maszyn na napięcie znamionowe większe od 500 do 1000 V.
 • 2500 V - dla uzwojeń maszyn i urządzeń pomocniczych na napięcie znamionowe powyżej 1kV

Badania rezystancji uzwojeń powinny być wykonywane w przypadku urządzeń grupy I o mocy większej niż 250 kW oraz w przypadku urządzeń o napięciu znamionowym powyżej 1 kV bez względu na moc. Reguluje je norma PN-IEC 60364-6-61:2000.

Kontrole wymagają zapewnienia również odpowiedniego oprzyrządowania do pomiaru rezystancji izolacji i diagnostyki uzwojeń silnika elektrycznego.

Polecane produkty:

Polecane kategorie:

Polecane akcesoria:

Jeśli uważasz, że możemy poprawić ten artykuł dzięki Tobie, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]. Dziękujemy - Zespół Conrad.