Jak zmierzyć temperaturę ciała za pomocą pirometru?

Jak zmierzyć temperaturę ciała za pomocą pirometru?

5 maj 2021

Pirometry do tej pory stosowane były głownie w sektorze przemysłowym do badania temperatury różnych obiektów, części maszyn czy w budownictwie. Nie są przeznaczone do diagnozowania chorób ludzi, jednak dzięki odpowiedniej kalibracji w wielu sytuacjach można ich użyć do wykrywania podwyżsoznej  temperatury osób. 

Pirometry i kamery termowizyjne służą do pomiaru promieniowania cieplnego obiektów. Termometry na poczerwień podzielone są zgodnie z ich przeznaczeniem na urządzenia medyczne i przemysłowe, ale zasada pomiaru jest taka sama. 

  • Pirometry podobnie jak kamery termowizyjne  wykorzystywane są w przemyśle do pomiaru szerokiego zakresu temperatur. Są urządzeniami o znacznie większym zaawansowaniu technicznym niż termometry medyczne.  Termometry przemysłowe zazwyczaj mają  rozdzielczość  ± 0,1 °C, błąd pomiaru  najczęściej wynosi +/- 1 lub 2 % lub +/- 1 stopień. 
  • Termometry medyczne charakteryzują się większą dokładnością pomiarową, ponieważ dokonują pomiarów tylko w wąskim zakresie  35–42 ° C i rozdzielczością  0,1 °C.  Błąd pomiaru dla termometrów bezdotykowych medycznych zawiera się zwykle w wartościach dziesiętnych stopnia (np. 0,3). Profesjonalne termometry medyczne są w stanie wyznaczać temperaturę z błędem w okolicy 0,1 °C. 

Zastosowanie pirometrów do wykrywania gorączki

Pirometry przemysłowe mimo nieco mniejszej dokładności z powodzeniem mogą być stosowane do  przesiewowych badań temperatury wielu osób, zmniejszając tym samym ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji na terenie przedsiębiorstwa. Należy jednak przeprowadzić odpowiednią kalibrację urządzenia, aby uzyskać wiarygodnie wyniki pomiaru temperatury ciała. 

Odchylenie standardowe urządzenia

Po pierwsze należy dowiedzieć się jakie jest odchylenie standardowe urządzenia.  W tym celu warto wykonać  pomiary temperatury kilku osób w różnym wieku za pomocą tradycyjnego termometru i następnie przy użyciu pirometru. Różnica pomiędzy pomiarami wykonanymi termometrem medycznym a pirometrem stanowi wartość odchylenia, którą należy za każdym razem dodawać do wyniku pomiaru za pomocą pirometru. 

Przy takiej kalibracji pirometru warto kilkakrotnie powtórzyć pomiary, aby uzyskać większą dokładność w określeniu stałej oraz upewnić się czy termometr nadal pokazuje ten sam wynik. Pomoże to także ocenić, czy pomiar temperatury ciała jest możliwy przy danym typie pirometru. Jako dobry punkt odniesienia może nam posłużyć na przykład ściana w pomieszczeniu, w przypadku której rzadko następują znaczące zmiany temperatur w ciągu kilku minut.

Funkcja alarmu 

Pirometry często wyposażone są w alarm informujący o przekroczeniu ustawieniu wartości granicznych. Również w przypadku pomiarów temperatury ciała można skorzystać z tej funkcji, aby w szybki sposób sprawdzić temperaturę wielu osówb. Przyjmując, że wartość dochylenia pirometru wynosi  2 °C , a granicę reakcji na podwyższoną temperaturę przyjmiemy  38 °C to alarm w urządzeniu należy ustawić na 36°C. 

Współczynnik emisyjności 

Współczynnik emisyjności ludzkiego ciała wynosi 0,98,  dlatego jeśli urządzenie ma taką możliwość warto ustawić emisyjność odpowiednią dla ludzkiego ciała. 

Pole widzenia 

Kąt widzenia termometrów medycznych jest zazwyczaj szerszy niż termometrów przemysłowych, jednak w praktyce nie stanowi to żadnego problemu. Konwencjonalne termometry medyczne często nie posiadają optyki, więc odczytują wartości w stosunku 1:1 do 1:3. W pirometrach optyka zwykle wynosi od 1:8 do 1:20,  dlatego przy takiej samej odległości między termometrem a twarzą dokonują pomiaru na mniejszej powierzchni czoła. 

 

Warto również wziąć pod uwagę, że ludzkie czoło nie zawsze jest dobrym wskaźnikiem rzeczywistej temperatury całego ciała. Temperatura na czole jest dość silnie uzależniona od temperatury otoczenia, dlatego w zimnych pomieszczeniach i niskiej temperaturze na zewnątrz może być ona znacznie niższa od rzeczywistej temperatury ciała. Dodatkowo ważne, aby przy badaniach termometrem przemysłowym czoło badanej osoby było suche, a pomiar nie był wykonywany po wysiłku fizycznym, ponieważ wyniki mogą być  zawyżone. Odległość pomiarowa od czoła powinna wynosić nie więcej niż 5 do 10 cm. 

Podsumowując, dzięki odpowiedniemu sposobowi kalibracji, za pomocą termometrów przemysłowych można uzyskać wiarygodne pomiary temperatury ludzkiego ciała. Zawsze należy pamiętać, by proces przeprowadzić dla konkretnego urządzenia, a nie uogólniając przenieść wyniki badań na kilka pirometrów, ponieważ każde urządzenia może mieć inny błąd pomiaru.  Nadal jednak pomiar temperatury za pomocą termometru medycznego zapewnia najdokładniejsze wyniki. 

Sprawdź dostępne pirometry, termometry na podczerwień

 

Polecane produkty: 

Polecane klategorie: 

Polecane akcesoria: 

Ostatnio dodane

Kamera akustyczna Fluke ii910

11 dni temu

Kamera akustyczna Fluke ii910

Nowe multimetry stołowe Voltcraft do zastosowań w produkcji seryjnej

11 dni temu

Nowe multimetry stołowe Voltcraft do zastosowań w produkcji seryjnej

Kamera termowizyjna Flir C5 do zastosowań w branży budowlanej i HVAC

11 dni temu

Kamera termowizyjna Flir C5 do zastosowań w branży budowlanej i HVAC

Elektromobilność

11 dni temu

Elektromobilność

Weidmüller PROeco i PROmax - bezpieczne zasilanie w automatyce

13 dni temu

Weidmüller PROeco i PROmax - bezpieczne zasilanie w automatyce

Przez Europę w 84 dni

13 dni temu

Przez Europę w 84 dni

Pomiar pola elektromagnetycznego

21 dni temu

Pomiar pola elektromagnetycznego

Unikaj wypadków elektrycznych z Kopp PRCD-S pro

25 dni temu

Unikaj wypadków elektrycznych z Kopp PRCD-S pro

Koronawirus - aktualne informacje

17 sie 2021

Koronawirus - aktualne informacje

Automatyzacja z LOGO 8.3! i bramą SIMATIC IOT2050 od Siemens

10 sie 2021

Automatyzacja z LOGO 8.3! i bramą SIMATIC IOT2050 od Siemens