Błąd w systemie? Szybka diagnoza przy pomocy najlepszych narzędzi.

Facility Management to zarządzanie obiektem, obsługa techniczna, monitoring zużycia mediów i poprawa efektywności. Zarządzanie obiektami jest potrzebne wszędzie tam, gdzie spotyka się wiele osób: w zakładach przemysłowych, a także w dużych budynkach biurowych, nieruchomościach mieszkalnych, szkołach, szpitalach, centrach handlowych, lotniskach, halach lub stadionach. Głównym zadaniem Facility Management jest dbanie o zdrowe, zorganizowane i dobrze skoordynowane przestrzenie do życia i pracy. Jako fachowiec świadczący usługi, możesz zarządzać budynkami i optymalizować je w sposób zrównoważony oraz wdrażać innowacyjne i złożone koncepcje techniczne.

Conrad oferuje rozwiązania do pomiarów i testowania wszystkiego, co ma związek z konserwacją, inżynierią przemysłową i naprawą. Przedstawiamy technologię, dzięki której dziś jesteś przygotowany na wyzwania jutra. 

 

Konserwator Technik instalacji Rzemieślnik

       


https://www.conrad.pl/binaries/content/gallery/ccpjunior/banners/landing-pages/single-pages/badania-i-pomiary/konserwacja-i-naprawa/konserwator-600x300.jpg

 

 

Konserwator 

Konserwator jest odpowiedzialne za utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, instalacji. Podejmuje działania mające na celu utrzymanie wartości nieruchomości i znajdujących się na niej obiektów. Do zadań należy również przeprowadzanie uzasadnionych napraw, wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych, rejestrowanie raportów uszkodzeń oraz wzywanie i koordynowanie techników i specjalistów.

Siemens - pomiar energii elektrycznej za pomocą skalibrowanych urządzeń

Dyrektywa o przyrządach pomiarowych, zwana potocznie MID (skrót pochodzi od angielskich słów – Measuring Instruments Directive) obejmuje dziesięć kategorii przyrządów pomiarowych. Urządzenia zgodne z MID spełniają normy i są dopuszczone do kalibracji.

Zaopatrywanie w energię elektryczną do poboru własnego, z własnego źródła i innych odbiorców końcowych musi być ograniczone i zmierzone. Zwykle wystarczy użyć mierników z atestem MID. Jeśli jednak istnieje wewnętrzne źródło zasilania, rzeczywista praca (kWh) musi być rejestrowana synchronicznie co 15 minut. 

https://www.conrad.pl/binaries/content/gallery/ccpjunior/banners/landing-pages/single-pages/badania-i-pomiary/konserwacja-i-naprawa/monitorowanie-mocy-siemens.jpg

Polecane produkty


https://www.conrad.pl/binaries/content/gallery/ccpjunior/banners/landing-pages/single-pages/badania-i-pomiary/konserwacja-i-naprawa/inzyniera-przemyslowa-600x300.jpg

 

Technik instalacji 

Technik instalacji zamuje się  instalacją, konserwacją i naprawą różnych systemów w firmach wszelkiego rodzaju. Obejmuje to systemy energetyczne, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), różne maszyny i urządzenia. Jego praca ma na celu zapobieganie przestojom i zapewnienie sprawnego funkcjonowania elementów budynku.

Flir – zobacz to, co niewidzialne

Zanim dojdzie do awarii elementów elektrycznych, urządzeń i połączeń, często wykazują one oznaki nietypowego wytwarzania ciepła. Ciepło to jest niezawodnie wykrywane za pomocą kamery termowizyjnej. Dzięki tej wiedzy można zaplanować konserwację, naprawę lub wymianę i uniknąć niepotrzebnych kosztów. 

Dzięki Flir E8xt ukryte problemy, takie jak uszkodzona izolacja budynku, uwięziona wilgoć, zatkane rury, przeciążone obwody, problemy z systemami HVAC, stają się widoczne. Za pomocą komentarzy głosowych i oprogramowania, łatwo  stworzysz dokumentację i zaoszczędzisz sporo czasu. 

Dzięki wilgotnościomierzowi ze zintegrowaną kamerą termowizyjną FLIR MR176, obszar, który jest zbyt wilgotny jest szybko wykrywany, ponieważ powierzchnia materiałów schładza się szybciej wskutek parowania. Wartości wilgotności i ciepła są łączone i wyświetlane jako obraz. 

 

       

Polecane produkty


https://www.conrad.pl/binaries/content/gallery/ccpjunior/banners/landing-pages/single-pages/badania-i-pomiary/konserwacja-i-naprawa/ekspert-600x300.jpg

 

Rzemieślnik

Rzemieślnicy oferuje indywidualne, specyficzne rozwiązania dla klientów. Praca jest wykonywana za pomocą narzędzi ręcznych i dostosowana dokładnie do potrzeb klienta. To specjaliści w swojej dziedzinie, którzy tylko z odpowiednim sprzętem pomiarowym mogą wykonywać swoje zadania dokładnie i na najwyższym poziomie.

 

Kamera inspekcyjna Laserliner VideoFlex G3 Ultra

 


VideoFlex G3 Ultra ma giętką sondę o długości 10 metrów oraz umożliwia zapisywanie obrazów i filmów. Dzięki temu można precyzyjnie ocenić nawet trudne do zbadania, odległe problemy i udokumentować swoją pracę. Dokumenty i raporty są bardzo przejrzyste, co zwiększa zaufanie klientów.

       

Polecane produkty

Serwisy