Testo – inteligentne technologie pomiarowe

Firma Testo  jest jednym z wiodących na świecie producentów przenośnych i stacjonarnych  przyrządów pomiarowych. Oferuje kompleksowe rozwiązania pomiarowe dla chłodnictwa, klimatyzacji
i technologii środowiska, do zastosowań przemysłowych, analiz spalin i kontroli jakości powietrza w pomieszczeniach oraz kontroli żywności.
 Od ponad 60 lat testo specjalizuje się w przyrządach pomiarowych do rejestrowania i dokumentowania temperatury, wilgotności i przepływu  powietrza.