Porady

Anemometery » pomiar prędkości przepływu wiatru, gazów i powietrza

Anemometry to urządzenia pomiarowe, które mierzą prędkość pola przepływu. Najczęściej są to wiatromierze, ale czasami określa się również prędkość przepływu cieczy. Pomiar odbywa się albo w przekroju poprzecznym np. szybu, albo lokalnie w polu swobodnym.

W naszym sklepie znajdziecie Państwo różnego rodzaju anemometry o różnych tolerancjach dokładności. Oprócz prędkości przepływu, wiele urządzeń rejestruje inne przydatne dane kluczowe, takie jak temperatura, wilgotność i punkt rosy.Jak działają anemometry?

Anemometr z dużym wirnikiem umożliwia dokładniejszy pomiar

Najstarszym typem anemometru jest anemometr łopatkowy, zwany również anemometrem kubkowym. Późniejsze innowacje techniczne wykorzystują inne zasady fizyczne do określania prędkości i strumienia objętości powietrza. Anemometr łopatkowy działa jak wiatrak z dodatkową funkcją oceny: przepływające przez niego powietrze napędza koła łopatkowe, powodując obrót, który jest oceniany za pomocą licznika. przedział czasowy pełnego obrotu jest przekazywany do licznika za pomocą mechanicznej transmisji, który następnie określa aktualną prędkość wiatru i przekazuje ją na wyświetlacz.

Prędkość przepływu gazów takich jak powietrze lub cieczy takich jak woda jest podawana w metrach na sekundę m/s. Prędkość wiatru dla gazów jest również podawana w metrach na sekundę. Oprócz prędkości wiatru dla gazów takich jak powietrze, ważną zmienną jest strumień objętości, który określa się za pomocą anemometrów. Przepływ objętościowy odnosi się do ilości (objętości) gazów (lub cieczy), która przepływa przez określoną powierzchnię (przekrój).

W zależności od konstrukcji i zastosowanej technologii, anemometry opierają się na różnych zasadach działania. Najważniejsze warianty i ich sposoby działania są stosowane niezawodnie od wielu lat.

Jakie są rodzaje i konstrukcje anemometrów?

Nowoczesne anemometry mają zwykle cyfrowe wyświetlacze i określają wiele przydatnych kluczowych danych. Sondy z czujnikami pomiarowymi stosowane są jako akcesoria do pomiarów w kanałach i szybach. Aby ocenić zebrane dane, niektóre anemometry mają interfejsy USB lub Bluetooth i dołączone oprogramowanie komputerowe lub przesyłają zmierzone wartości bezpośrednio do smartfonów i tabletów za pomocą aplikacji mobilnych.

Budowa Tryb pracy
Wirnik Klasyczną i jedną z najstarszych form techniki pomiaru prędkości wiatru są anemometry łopatkowe. Koła łopatkowe zapewniają stałą zmienność przenikania strumienia powietrza. Inne zmienne, takie jak opór tarcia i masa łopatek, mogą być uwzględnione w pomiarze prędkości. W ten sposób ostatecznie określana jest prędkość wiatru w przepływie powietrza.
Gorący przewód Anemometr termiczny podgrzewa przewód grzejny do stałej temperatury, aby zmierzyć prędkość przepływu powietrza. Prędkość przepływu powietrza jest obliczana na podstawie chłodzenia i prędkości tego chłodzenia oraz temperatury otoczenia.
Rurka Pitota Rurka Pitota lub podobna sonda pomiarowa służy do pomiaru ciśnienia powietrza wytwarzanego przez napływające powietrze. Na koniec na podstawie uzyskanych danych wyznaczana jest prędkość przepływu powietrza.

Obszary zastosowań anemometrów

Anemometry można spotkać w wielu dziedzinach. Najstarszym i najbardziej znanym zastosowaniem jest wyznaczanie prędkości wiatru w ramach meteorologicznych obserwacji pogody. Jednak nowoczesne instrumenty pomiaru pogody, których rola wykracza daleko poza określanie prędkości wiatru, mają o wiele więcej funkcji. Anemometry o węższym znaczeniu są obecnie instalowane w eksponowanych miejscach jako systemy ostrzegania przed wiatrem.

W naszym sklepie znajdziesz również urządzenia do pomiaru pogody i stacje pogodowe.

Anemometry w automatyce budynków

Maska pomiarowa do większych wylotów powietrza w pomiarze strumienia objętości Najpopularniejszym współczesnym zastosowaniem anemometrów jest automatyka budynkowa. Tutaj anemometry są wykorzystywane do sterowania systemami wentylacji i klimatyzacji. Anemometr może być używany na przykład do pomiaru ilości metrów sześciennych (m³) powietrza przepływającego przez wylot szybu wentylacyjnego w ciągu jednej sekundy lub minuty, w celu sprawdzenia działania takich systemów. Aby uzyskać dokładne odczyty, często stosuje się nasady lejków, które kierują cały strumień powietrza do punktu pomiarowego. Z kolei w kanałach i rurach pomiar odbywa się za pomocą sond. Strumień objętości ciągów również można również określić za pomocą anemometrów. Zwykle wystarczają do tego małe anemometry kieszonkowe.

 

Anemometry w zastosowaniu przemysłowym

Anemometr z sondą ciśnienia dynamicznego do pomiaru kanałów wentylacyjnych W sektorze komercyjnym i przemysłowym anemometry są również wykorzystywane do sprawdzania wymiarów kanałów wszelkiego rodzaju oraz do kontroli przepływu w systemach technicznych. Na przykład systemy klimatyzacji i anemometry są wykorzystywane do zapewnienia nadciśnienia w szpitalnych salach operacyjnych, które ma na celu przeniesienie zanieczyszczeń zarazkami na zewnątrz. Turbiny wiatrowe również posiadają w swojej budowie anemometry.  Innym dużym obszarem zastosowania anemometrów jest wentylacja kopalń, której celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pod ziemią.

 

 

Jak znaleźć właściwy anemometr?

Istnieją różne konstrukcje i sposoby działania anemometrów. Do najczęściej spotykanych należą:

  • Szczególnie poręczne są zazwyczaj anemometry wirnikowe. Wirnik jest zamontowany na stałe, w lub na obudowie albo jest połączony z urządzeniem pomiarowym za pomocą kabla, co daje nieco większą elastyczność podczas wykonywania pomiarów. Te klasyki wśród anemometrów zapewniają (w zależności od modelu) dodatkowe wartości pomiarowe.

  • Anemometr z gorącym przewodem może mierzyć temperaturę przepływającego powietrza i inne zmienne oprócz prędkości przepływu. Do pomiaru temperatury wymagany jest czujnik termiczny. Anemometr termiczny jest szczególnie kompaktowy i oprócz urządzenia pomiarowego zawiera drążek teleskopowy, który pozwala na dotarcie do strumienia powietrza nawet z dużej odległości. Anemometry z gorącym drutem są szczególnie czułe i mogą mierzyć nawet niskie prędkości powietrza.

  • Podobnie jak anemometr z gorącym przewodem, anemometr z rurką pitota nie jest wyposażony w wirnik, lecz w smukłą rurkę strumieniową. Podobnie jak anemometry łopatkowe, te urządzenia pomiarowe mogą być utrzymywane w strumieniu powietrza i w ten sposób określać prędkość przepływu powietrza poprzez pomiar ciśnienia/ciśnienia różnicowego.

Aby dobrać odpowiedni anemometr do własnych zastosowań, można skorzystać ze zróżnicowanych filtrów w naszym sklepie.

Zakres pomiarowy temperatury

Wybierz odpowiedni zakres temperatur w oparciu o warunki otoczenia, ponieważ gęstość gazów i cieczy zmienia się w zależności od temperatury. Jeśli anemometr nie jest zatwierdzony do pracy w trudnych warunkach termicznych, może to spowodować niedokładne odczyty lub uszkodzenie technologii. Dostępne są temperatury od -10 do +60°C.

Zakres pomiarowy prędkości wiatru

Przewidywany zakres prędkości wiatru jest ważny dla rozsądnych  pomiarów. Dolny zakres dotyczy czułości urządzenia pomiarowego, górna granica wskazuje maksymalną wartość, do której prędkości mogą być wyświetlane w sposób wiarygodny. Zaniżenie zakresu pomiarowego może spowodować uszkodzenie anemometru. Dostępne są urządzenia pomiarowe dla prędkości od 0 do 80 m/s. Inne jednostki prędkości są wyświetlane bezpośrednio na niektórych miernikach, w przeciwnym razie konieczna jest konwersja ręczna lub za pomocą ogólnodostępnych konwerterów online.Kalibracja

Dostarcza ona informacji o standardzie, według którego kalibrowane są urządzenia. Szczególnie w sektorze komercyjnym warto wcześniej dowiedzieć się o przepisach, które obowiązują każdego posługującego się tego rodzaju urządzeniem.

DAkkS

Niemiecka Jednostka Akredytacyjna (DAkkS) jest krajową jednostką, która przeprowadza testy produktów, a w niektórych przypadkach testy zgodności z normami technicznymi, takimi jak normy DIN i ISO, zapewniając w ten sposób międzynarodową harmonizację cech jakościowych.

ISO

Norma ISO 17713 to międzynarodowe wytyczne dotyczące pomiarów wiatru. Certyfikacja jest uważana za stosunkowo niedrogą dla producentów, ponieważ za testami często nie stoi żaden akredytowany proces.

Standard fabryczny (bez certyfikatu)

W przypadku standardu fabrycznego bez certyfikatu przeprowadza się badania porównawcze z użyciem fabrycznych przyrządów wzorcowych. Nie ma kalibracji przez akredytowane laboratorium.

Standard fabryczny (z certyfikatem)

Normy fabryczne z certyfikatem są akceptowane w skali międzynarodowej, jeśli badanie nie zostało przeprowadzone przez samego producenta, lecz przez niezależną stronę trzecią. Potwierdza to właściwy stan dostawy nowych urządzeń.

Nasza praktyczna wskazówka: konieczność kalibracji

Dla producentów zewnętrzne badania jakościowe wiążą się ze znacznymi kosztami. Proces certyfikacji to osobny rynek z wieloma przepisami. Jeśli urządzenie pomiarowe nie posiada homologacji porównywalnej z międzynarodową, nie powinno to przeszkadzać prywatnym użytkownikom w użytkowaniu, ponieważ nie musi to mówić nic o jego jakości.

Z reguły tylko nabywcy z sektora przemysłowego, których firmy utrzymują własne działy jakości, aby zapewnić zgodność z wysokimi standardami, naprawdę mają do czynienia z takimi wytycznymi i przepisami.

Dokładność

Dokładność anemometru ma kluczowe znaczenie dla rzetelnego zbierania wartości pomiarowych. Często odchylenia tolerancji przyrządów pomiarowych podawane są w %. Im mniejsza wartość procentowa, tym większa precyzja uzyskanych danych. Niektórzy producenci zamiast tego podają tolerowane odchylenie za pomocą wartości bezwzględnych w mierzonej jednostce, np. 0,2 m/s.

Przepływ powietrza

Natężenie przepływu powietrza jest miarą dla anemometrów do określania przepływów objętościowych. Informuje on o ilości powietrza przepływającej w m3 w jednostce czasu. W naszym sklepie znajduje się szeroki asortyment już od 0,024 m3/min.


FAQ - często zadawane pytania dotyczące anemometrów

Jak często można używać anemometru?

Anemometry mogą być używane nieskończoną ilość razy w ciągu swojego okresu użytkowania. Ważne jest jednak właściwe użytkowanie i regularna kalibracja. Producenci i inni usługodawcy zapewniają wsparcie w tym zakresie. Okres między kalibracjami może wynosić jeden rok lub kilka lat, w zależności od modelu i zastosowania.

Jak dokładnie mierzy anemometr?

Anemometr mierzy bardzo dokładnie (z dokładnością pomiarową 3%) lub mniej (w zależności od modelu). Przede wszystkim ważne jest, aby prawidłowo korzystać z anemometru.

W zależności od modelu i techniki pomiarowej mogą być konieczne DODATKOWE AKCESORIA lub może być konieczne przestrzeganie określonej procedury. Prawidłowa procedura jest wyjaśniona w instrukcjach obsługi instrumentów.