Proste i nowoczesne zabezpieczenia linii produkcyjnych

Systemy bezpieczeństwa na liniach produkcyjnych

Nowoczesne linie produkcyjne stają się systemami autonomicznymi, niewymagającymi dużej ingerencji człowieka w proces wytwórczy. Jednak duża ich część działa samodzielnie – niezależnie od tego, czy zaprojektowane są do produkcji żywności, podzespołów elektronicznych lub samochodów. Wobec tego prawidłowe funkcjonowanie systemów powinno zostać zapewnione poprzez bardzo dokładne rozmieszczenie czujników oraz ustalenie tzw. miejsc inspekcyjnych, czyli punktów dostępowych, w których autoryzowani pracownicy Służb Utrzymania Ruchu będą mieli możliwość dokonania niezbędnych przeglądów lub napraw.

Dodatkowo należy zapewnić bezpieczeństwo we wszystkich miejscach, w których istnieje możliwość przypadkowego lub umyślnego kontaktu z przestrzenią roboczą maszyny, a także zagwarantować niemożność dostępu i ingerencji osób niepowołanych. Przygotowanie takiej strefy nie jest rzeczą prostą i wymaga bardzo dużych nakładów w celu uzyskania wysokiego stopnia ochrony.

Nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Kurtyna bezpieczeństwa

Jednym z popularnych rozwiązań, zapewniających zabezpieczenia wymagane przy pracujących maszynach są kurtyny bezpieczeństwa. Tego typu systemy zabezpieczeń wykorzystuje się w celu ochrony przed uszkodzeniem operatora, przed potencjalnym ryzykiem występującym w przestrzeni roboczej maszyny. Zróżnicowane rozdzielczości od 14 do nawet 50 [mm] pomogą dobrać odpowiednią kurtynę do ochrony przed konkretnym niebezpieczeństwem. Modele z rozdzielczością 14 i 20 [mm] mogą chronić części ciała operatora takie jak np. palce, podczas gdy modele z rozdzielczością rzędu 35, 40 czy 50 [mm] mogą zabezpieczać kończyny (przedramię lub nogę). Modele o dużym zasięgu są stosowane do ochrony całego ludzkiego ciała. Wybór urządzeń jest duży, natomiast właściwy ich dobór w oparciu o parametry systemu, własną wiedzę i doświadczenie zależy od projektanta lub integratora systemu.

Wyłączniki awaryjne

Systemy zbudowane w oparciu o kurtyny bezpieczeństwa potrzebują dodatkowych elementów automatyki, które zapewnią pełne bezpieczeństwo pracy. Zabezpieczenia nie powinny sprowadzać się jedynie do wykrycia niedozwolonego ruchu lub operatora znajdującego się zbyt blisko strefy bezpieczeństwa. System po rozpoznaniu tego typu zachowania powinien zareagować automatycznie, uniemożliwiając spowodowanie uszczerbku na zdrowiu operatora oraz zniszczenie maszyny. W tym celu należy zastosować specjalne automatyczne moduły wyłączników awaryjnych które mogą realizować zadaną funkcję (np.: wyłączyć maszynę lub włączyć syrenę ostrzegawczą itp.). Dodatkowo każdy system powinien być wyposażony w mechaniczne (ręczne lub nożne) wyłączniki awaryjne "przyciskowe", które pozwalają na ręczne wyłączenie całego systemu lub jego części.

Skaner bezpieczeństwa 

Rozwiązaniem, które łączy kompaktową budowę z bardzo dużymi możliwościami zastosowań jest skaner bezpieczeństwa SD3-A1. Sprawdza się w strefach zagrożenia, w których wymagana jest duża powierzchnia skanowania, np. w obrębie maszyn lub systemów niebezpiecznych. Działa na zasadzie pomiaru światła wyemitowanego i skanuje otoczenie poprzez zintegrowane lustro obrotowe, które pracuje podobnie do radaru optycznego. Maksymalny zasięg detekcji to około 50 metrów przy maksymalnym kącie do 190° (podzielonym na 528 segmentów – każdy po 0,36°). Użytkownik ma możliwość wyboru ustawień podziału na maksymalnie 8 pól (kształtów). Strefę dla ostrzeżenia można zdefiniować w promieniu 15 metrów, a pole bezpieczeństwa (w pełni zabezpieczone) w promieniu do 4 m. Zarysy i kontury zdefiniowanych pól mogą być precyzyjnie określone za pomocą oprogramowanie dla dowolnej aplikacji. Urządzenie posiada funkcję określenia specjalnego obrysu odniesienia dla szczegółowych zapisów z monitoringu, pamiętając położenia nieruchomych obiektów i tworząc w ten sposób wirtualną mapę strefy.

Fot. conrad.de

Po zainstalowaniu skaner emituje wiązkę startową w ustawionej strefie i wysyła sygnał alarmowy, jeżeli wykryje przemieszczenie zapisanego obiektu. Wbudowany czujnik wykrywa brud na powierzchni obiektywu, co zapewnia prawidłową pracę. Wszystkie dane konfiguracyjne, takie jak ustawienie stref ochronnych/pól ostrzegawczych, mogą zostać w łatwy sposób zapisane przy pomocy opcjonalnego złącza, które posiada wewnętrzny moduł pamięci.

Wybór optymalnego rozwiązania

Rozwiązania są zróżnicowane, należy jednak pamiętać, że każdy system wymaga dokładnego doboru specyficznych komponentów bezpieczeństwa, które zapewnią jak najlepsze zabezpieczenia oraz pełną integralność z pozostałymi elementami systemu. Podczas budowy systemu zabezpieczeń należy wziąć także pod uwagę możliwości urządzeń, łatwość ich programowania oraz dokładność działania.