Rozszerzona rzeczywistość » Aplikacje dla przemysłu, edukacji, handlu

Rzeczywistość rozszerzona (AR) to rozwijająca się technologia, która łączy informacje cyfrowe z rzeczywistym środowiskiem. Pozwala ona na dodawanie obiektów cyfrowych do rzeczywistego obrazu.

Wirtualne obiekty lub informacje są wyświetlane w świecie rzeczywistym, np. na wyświetlaczu smartfona, w specjalnych goglach lub przy użyciu zestawu słuchawkowego. Mogą to być na przykład wyświetlane znaki drogowe lub informacje dla pracowników serwisowych, którzy obserwują rzeczywisty obiekt przez kamerę swojego tabletu.

Rzeczywistość rozszerzona jest wykorzystywana w wielu dziedzinach przemysłu, handlu i edukacji.

Z naszego przewodnika dowiesz się, jak działa rzeczywistość rozszerzona i jaki potencjał otwiera przed przedsiębiorstwami.Jak działa rzeczywistość rozszerzona?

Rzeczywistość rozszerzona oznacza nakładanie dodatkowych elementów na obraz z kamery. Użytkownik zasadniczo widzi swoje otoczenie tak, jak gołym okiem i korzysta z dodatkowych funkcji AR. Technologia ta wykorzystuje jedną lub więcej kamer do rejestrowania i analizowania rzeczywistego otoczenia. Treści cyfrowe, takie jak obrazy, symbole, teksty, filmy, rysunki lub modele 3D są następnie nakładane na prawdziwe środowisko w czasie rzeczywistym. Materiały te są dynamiczne i dostosowują się do ruchów lub działań użytkownika. Czujniki w urządzeniu określają kierunek, w którym użytkownik aktualnie patrzy lub trzyma wyświetlacz. Następnie wyświetlacz podąża za ruchami głowy lub dłoni i intuicyjnie pokazuje, co dzieje się obok, za lub nad użytkownikiem. W zależności od zastosowania, rzeczywistość rozszerzona ogranicza się do wyświetlania informacji lub użytkownik może wchodzić w interakcje z wirtualnymi obiektami za pomocą rozpoznawania gestów i głosu oraz np. rozwijać plany, przywoływać dodatkowe informacje lub powiększać obraz. Im wyższa jakość obrazu, tym bardziej płynnie wirtualne obiekty łączą się z rzeczywistością i tym bardziej profesjonalne są możliwe zastosowania.Co odróżnia rzeczywistość rozszerzoną od wirtualnej?

Rzeczywistość rozszerzona i rzeczywistość wirtualna (VR) to procesy łączące sferę realną i wirtualną. Główna różnica polega na połączeniu rzeczywistości i wirtualności: rzeczywistość rozszerzona rozszerza rzeczywiste środowisko o elementy cyfrowe, podczas gdy rzeczywistość wirtualna tworzy całkowicie sztuczne otoczenie. To stopniowe przejście między zwykłą rzeczywistością a generowaną komputerowo, kompletną wirtualnością (VR).


AR: Rzeczywistość rozszerzona - świat rzeczywisty plus efekt nakładki

Zastosowania AR pokazują rzeczywiste środowisko i tworzy trójwymiarowe odniesienie do elementów wirtualnych. Percepcja sensoryczna skupia się na rzeczywistości.


VR: Wirtualna rzeczywistość - całkowite zanurzenie

Aplikacje VR z kolei izolują użytkownika od świata rzeczywistego i przenoszą go do świata wirtualnego, który może na przykład badać za pomocą zestawu słuchawkowego. Otoczenie obejmujące 360 stopni, wszystkie obiekty i wrażenia są generowane przez komputer. Pomieszczenia i rzeczywiste obiekty, takie jak dłoń użytkownika lub dzwonek do drzwi, są odtwarzane wirtualnie, a percepcja sensoryczna odbywa się za pośrednictwem wirtualnego świata. Czujniki i kontrolery w dłoni lub rozpoznawanie rąk przenoszą ruchy i gesty do świata wirtualnego. Umożliwia to chodzenie po pokojach oraz chwytanie i przesuwanie przedmiotów. 


AR i VR mają różne potencjalne zastosowania w wielu branżach i sytuacjach. Rzeczywistość rozszerzona może być np. wykorzystywana do dostarczania interaktywnych instrukcji lub uproszczenia obsługi maszyn. VR jest używany głównie do symulacji, w rozwoju produktów i w sektorze rozrywki.

AR i VR różnią się również stopniem immersji, tj. całkowitym zanurzeniem w sztucznym świecie poprzez doskonałą symulację. Wirtualna rzeczywistość oznacza wysoki poziom immersji, w którym użytkownik praktycznie nie zdaje sobie sprawy, że znajduje się w sztucznym świecie. Osoby zainteresowane mogą na przykład zwiedzać nowy budynek tak, jakby był to prawdziwy obiekt, mimo że na razie istnieją tylko jego plany. Rzeczywistość rozszerzona charakteryzuje się niskim poziomem immersji: użytkownik widzi, słyszy i czuje elementy świata rzeczywistego.

Pomiędzy AR i VR znajdują się Augmented Virtuality (AV), Mixed Reality (MR) i Extended Reality (XR), obszary, w których realia i wirtualność są łączone w różnym stopniu. W tych obszarach wizualizacja 3D wykracza poza zwykłe warstwy.W jaki sposób firmy mogą czerpać korzyści z rzeczywistości rozszerzonej?

Rzeczywistość rozszerzona osiągnęła wysoki poziom zaawansowania i coraz więcej firm odkrywa korzyści płynące z dostarczania informacji tam, gdzie są one rzeczywiście potrzebne.

Swoboda  i elastyczne procesy pracy przyspieszają istniejące lub umożliwiają nowe procesy, które pomagają firmom optymalizować rozwój produktów, skracać cykle innowacji i obniżać koszty konserwacji

Zastosowania rozszerzonej rzeczywistości oferują wiele korzyści dla firm, szczególnie w obszarach współpracy, pomocy i nauki. AR umożliwia użytkownikom wykonywanie zadań, których nie byliby w stanie zrealizować bez wsparcia tej technologii, a które wymagałyby specjalistycznej wiedzy lub nie byłyby tak łatwe i bezbłędne. Dla przykładu, przy wsparciu rzeczywistości rozszerzonej, technik serwisowy nie musi już opanowywać każdego szczegółu różnych modeli maszyn i nadal może przeprowadzać prace konserwacyjne i naprawcze szybko i we właściwy sposób.

Poniżej przedstawiamy w dużym skrócie korzyści dla firm:

Mobilna praca bez konieczności obsługi urządzenia

Uproszczona praca bez dokumentów w formie papierowej lub na urządzeniu mobilnym dzięki okularom AR.

Efektywność i wydajność

Rzeczywistość rozszerzona poprawia postrzeganie świata rzeczywistego i upraszcza interakcję z nim. Technologia AR może pomóc pracownikom w szybszym i dokładniejszym wykonywaniu złożonych zadań poprzez dostarczanie wizualnych instrukcji lub dodatkowych informacji. Dla przykładu, technik pracujący nad naprawą maszyny może założyć okulary AR, aby zobaczyć instrukcje krok po kroku i dane techniczne.

Optymalizacja przepływu pracy

Dzięki wizualizacji danych lub analiz w czasie rzeczywistym za pomocą rzeczywistości rozszerzonej firmy mogą edytować, optymalizować, automatyzować i usprawniać swoje procesy.

Innowacyjność i kreatywność

Wyświetlanie wirtualnych treści w świecie rzeczywistym może pomóc firmom w wizualizacji różnych scenariuszy, a tym samym w opracowywaniu lub ulepszaniu nowych produktów i usług. Na przykład projektant za pomocą aplikacji AR jest w stanie interaktywnie porównywać różne formy lub materiały dla danego produktu bądź edytować jego powierzchnie.

Zadowolenie i lojalność klientów

Potencjalni klienci mogą korzystać z systemów AR, aby przetestować produkty i doświadczyć spersonalizowanych ofert przed ich zakupem. Przykładowo, klient może użyć aplikacji AR na swoim smartfonie, aby zobaczyć, jak mebel lub urządzenie będzie wyglądać w jego własnym domu bądź czy nowy pojazd zmieści się w jego garażu. Oprogramowanie i gry AR (AR games) mogą wykorzystywać doświadczenie grywalizacji, aby stymulować decyzje zakupowe i przyczyniać się do lojalności klientów.Jakie są konkretne zastosowania rozszerzonej rzeczywistości?

Rzeczywistość rozszerzona została zaprojektowana w celu optymalizacji procesów w przemyśle i handlu detalicznym. Oto kilka ważnych praktycznych przypadków użycia:

Możliwość współpracy z osobami trzecimi

W trakcie napraw pracownik serwisu może otrzymać wsparcie i instrukcje od eksperta na miejscu poprzez zdalną asystę.

Zdecentralizowana współpraca, bez konieczności podróżowania przez pół świata oraz łączenie lokalizacji i pracowników w sieć jest możliwe.


Konserwacja i naprawa

Czynności związane z konserwacją i naprawą maszyn i systemów produkcyjnych są złożone.

Zazwyczaj na miejscu brakuje osób z wyspecjalizowaną wiedzą, co oznacza, że zwykle konieczne jest wezwanie zewnętrznych techników. Urządzenia z obsługą AR umożliwiają również mniej wyszkolonemu personelowi samodzielne przeprowadzanie konserwacji prewencyjnej, oszczędzając czas i pieniądze przed wystąpieniem awarii.


Onboarding, standardowe procesy szkoleniowe

Instrukcje z przewodnikiem i cyfrowe etapy pracy dla pracowników, a także wszystkie ważne szczegóły jako wirtualne elementy do szybkiej i bezbłędnej realizacji produkcji. Wiedza zgromadzona centralnie jest dostępna dla każdego pracownika niezależnie od jego lokalizacji. Szkolenia wspierane przez AR są również korzystne, gdy rzeczywista działalność jest wysoce niebezpieczna lub występują kosztowne przestoje.


Sprzedaż i marketing

Pracownicy sprzedaży mogą prezentować realistyczne obrazy produktów partnerom biznesowym i klientom na smartfonach, tabletach lub okularach, zanim jeszcze zostaną one ukończone. Interakcja ze sztuczną inteligencją prowadzi do większej personalizacji.


Kompletowanie zamówień i logistyka

Pick-by-Vision wykorzystuje wirtualne elementy do kompletowania zamówień w magazynach.

Okulary danych zapewniają pracownikom firmy mobilny dostęp do danych, które są zależne od klienta i sytuacji, jako wirtualne obiekty, co zwiększa efektywność kompletacji zamówień


Nawigacja i orientacja

Prezentacja instrukcji nawigacyjnych i orientacyjnych, a także informacji o rzeczywistych aspektach budynków (informacje o budynkach) zapewnia korzyści dla sektora turystyki i zarządzania gośćmi.


Targi i wydarzenia

Wirtualne eksponaty mogą zostać przeniesione do rzeczywistej przestrzeni fizycznej, zaprezentowane i przeglądane. Zmniejsza to koszty transportu, ponieważ nie wszystkie wystawy muszą być fizycznie na miejscu. Rozszerzona rzeczywistość umożliwia również uzupełnienie prezentowanych produktów o filmy, zdjęcia i dane techniczne.