Unikaj wypadków elektrycznych z Kopp PRCD-S pro

Pracownicy często muszą podłączać swoje narzędzia do gniazdek na placach budowy i montażu, których środki ochronne są nieznane, dlatego warto stosować odpowiednie rozwiązania zabezpieczające. Nowa seria adapterów ochronnych PRCD-S pro firmy Kopp gwarantuje bezpieczne zużycie energii nawet bez wcześniejszych testów.

 Przy podłączaniu urządzeń elektrycznych do gniazdek zewnętrznych zaleca się stosowanie przenośnego wyłącznika różnicowoprądowego (zgodnie z DIN VDE 0661), który spełnia następujące funkcje:
•    Znamionowy prąd różnicowy IΔn ≤ 30 mA
•    Przełączanie na  wszystkich biegunach, łącznie z przewodem ochronnym
•    Wyzwalanie podnapięciowe
•    Brak automatycznego restartu po przywróceniu napięcia.

PRCD-S pro Kopp definiuje nową generację przenośnych urządzeń zabezpieczających przed prądem zwarciowym. Urządzenia te nie tylko spełniają wymagania VDE 0661 i oczekiwania stowarzyszeń zawodowych, ale oferują również wiele innych funkcji, które sprawiają, że mobilne środki ochrony osobistej są jeszcze bezpieczniejsze.

PRCD-S pro nie tylko wykrywa, czy uziemienie ochronne PE jest podłączone, ale także określa jego jakość. Włączenie jest możliwe tylko wtedy, gdy rezystancja przewodu ochronnego RPE jest mniejsza niż 1kΩ. Jako urządzenie samomonitorujące, PRCD-S pro automatycznie przeprowadza test działania obwodu zwarcia przy każdym podłączeniu oraz co dwie godziny pracy. Eliminuje to potrzebę wciskania klasycznego przycisku testowego na urządzeniu oraz pamięteanie o przeprowadzaniu testu. Styki przekaźnika są również sprawdzane przy każdym włączeniu i wyłączeniu. Zintegrowane diody LED pokazują stan urządzenia i pozwalają szybko zauważyć występujące błędy. 

Na placach budowy często eksploatowane są maszyny, których prędkość robocza musi być kontrolowana. Te regulacje prędkości są dokonywane między innymi za pomocą przetwornic częstotliwości. W przypadku zwarcia, urządzenia te generują płynne prądy zwarciowe DC oprócz prądów zwarciowych 50 Hz AC i impulsowych DC. W przeciwieństwie do konwencjonalnych urządzeń ochronnych typu A,  adapter ochronny PRCD-S pro wykrywa również łagodne prądy różnicowe DC.

Adapter ochrony osobistej Kopp PRCD-S:

  • Uniemożliwia włączenie urządzenia, jeśli przewód ochronny jest przerwany lub znajduje się pod napięciem. 
  • Zapewnia wyłączenie, gdy podczas pracy na przewodzie ochronnym pojawi się napięcie lub przewód ochronny zostanie przerwany
  • Nie należy wyłączać przewodu ochronnego, jeżeli na przewodzie ochronnym występuje napięcie zewnętrzne

PRCD-S pro

Oprócz cech wymaganych powyżej PRCD-S pro oferuje dodatkowo:

  • Bezproblemowe włączanie nawet w rękawicach
  • Włączenie możliwe tylko wtedy, gdy rezystancja przewodu ochronnego < 1,6 kΩ

PRCD-S

PRCD-S jest sprawdzoną alternatywą dla PRCD-S pro dla przenośnych wyłączników różnicowoprądowych stosowanych na budowach i instalacjach. PRCD-S jest dostępny w szerokiej gamie wersji:

  • Urządzenie pośrednie do samodzielnego montażu kabli w stopniu ochrony IP55 i IP6
  • Przedłużacz z wtyczką ze stykiem uziemiającym i złączem ze stykiem uziemiającym