Profesjonalne urządzenie do pomiaru klimatu, wilgotności, temperatury LaserLiner Condense Spot XP z interfejsem Bluetooth

Condense Spot XP to profesjonalny termometr kontaktowy i na podczerwień z wbudowaną funkcją higrometru. Urządzenie zapewnia pomiar wszystkich istotnych danych klimatycznych oraz oblicza punkt rosy. Dzięki funkcji bezdotykowego pomiaru, temperaturę można zmierzyć również w miejscach trudno dostępnych oraz niebezpiecznych strefach. Urządzenie dysponuje funkcją Bluetooth, która umożliwia transmisję danych pomiarowych drogą radiową do mobilnych urządzeń. Podświetlany, ciekłokrystaliczny wyświetlacz z funkcją alarmu kolorowego zapewnia wygodne odczytywanie wyników pomiaru kilku parametrów. Obudowa z elementami gumy jest wytrzymała, a dodatkowo wygodnie leży w dłoni. 

Wartości pomiarowe temperatury otoczenia i wilgotności względnej powietrza są automatycznie aktualizowane niezależnie od naciśnięcia przycisku włączenia. Dodatkowo miernik posiada złącze na czujnik temperatury typu K dzięki temu możliwy jest kontaktowy pomiar temperatury w zakresie -30°C do 1372°C.  Urządzenia po podłączeniu czujnika automatycznie przełącza się na tryb pomiaru temperatury w sposób kontaktowy.

Miernik LaserLiner Condense Spot XP posiada rożne typy pomiarowe

Tryb temperatury otoczenia 

Miernik Laserline zapewnia w każdym z trybów możliwość wykonania termowizyjnego pomiaru temperatury od 40 do 800°C i  wskazanie jej na wyświetlaczu. Przy pomiarach temperatury za pomocą podczerwieni można ustawić odpowiedni stopień emisji. Urządzenie posiada opcję szybkiego wyboru zapisanych stopni emisji (0,95; 0,85; 0,75; 0,65; 0,55) oraz precyzyjne ustawienie w zakresie od 0,01 do 1,00. Przy pierwszym włączeniu miernik ustawiony jest na stopień emisji wynoszący 0,95, który jest właściwy dla większości materiałów organicznych oraz z tworzyw sztucznych.

Tryb wilgotności powietrza

Rozkładany czujnik na górze urządzenia mierzy temperaturę otoczenia (-20 do 65°C) i wilgotność względną  powietrza (od 1 do 99% ) oraz oblicza temperaturę punktu rosy. Rozłożenie czujnika przyspiesza pomiar dzięki lepszemu przepływowi powietrza.

Tryb punktu rosy 

CondenseSpot XP oblicza punkt rosy przy pomocy wbudowanych czujników dla temperatury otoczenia i względnej wilgotności powietrza. Jednocześnie przy pomocy pomiaru temperatury na podczerwień określana jest temperatura powierzchni obiektów. Porównując te dwie temperatury można znaleźć miejsca, które są narażone na niebezpieczeństwo wilgoci kondensacyjnej. Wynik jest wyświetlany za pomocą wskaźnika wilgoci kondensacyjnej jako linia analogowa. W przypadku dużego prawdopodobieństwa wystąpienia wilgoci kondensacyjnej  symbol dP miga, a miernik emituje sygnały akustyczne.  Wskaźnik wilgoci kondensacyjnej jest wyświetlany w każdym trybie przyrządu, dzięki temu zawsze otrzymamy informację o niebezpieczeństwie wilgoci kondensacyjnej.

Tryb mostków termicznych HEAT 

Mostek termiczny może prowadzić do zawilgocenia ściany w mieszkaniach i domach, a w następstwie do rozwoju pleśni i grzybów. Condense Spot Xp porównuje temperaturę otoczenia z temperaturą powierzchni. W przypadku większych różnic obu temperatur urządzenie wydaje ostrzeżenia na dwóch poziomach. W obszarze granicznym ze wskazówka „CHK”  lub w przypadku bardzo dużych różnic poprzez zmianę podświetlenia wyświetlacza na kolor  niebieski lub czerwony.

Tryb maksymalnej , minimalnej i średniej temperatury podczerwieni

Na żądanie wyświetlana jest najmniejsza, największa lub średnia zmierzona wartość w podczerwieni.

Tryb różnicy temperatury podczerwieni

Tryb różnicowy dIF oblicza różnicę między temperaturą maksymalną a minimalną podczerwieni w trwającym pomiarze. 

Cechy miernika LaserLiner Condense Spot XP: 

  • Odporna, wytrzymała konstrukcja
  • Możliwość pracy do 20h
  • Posiada wbudowany Bluetooth
  • Wyświetlanie: minimalnej, maksymalnej, średniej oraz różnicy wartości mierzonej w podczerwieni
  • Złącze czujnika temperatury typu K
  • Regulowana emisyjność (0,01 - 1,0) z szybkim wyborem 5 lokalizacji pamięci
  • Funkcja pamięci: 50 miejsc