Pirometry Volcraft do kontroli urządzeń elektrycznych, systemów klimatyzacyjnych i grzewczych

Pirometry mierzą temperaturę powierzchni obiektów, czujnik wykrywa wysyłane, odbite i przesyłane promieniowanie cieplne obiektu, a następnie przekształca tę informację w wartość temperatury. 

Termometry na podczerwień Voltcraft z uchwytem pistoletowym i podświetlanym wyświetlaczem LCD przeznaczone są do pomiaru temperatury obiektów będących w ruchu, przewodów pod napięciem oraz obiektów, do których utrudniony jest dostęp. Wiązka lasera wytwarzana jest wyłącznie wtedy, gdy wciśnięty jest przycisk pomiaru. Krótki czas reakcji zapewnia możliwość szybkiego przeprowadzenia krótkotrwałych pomiarów punktowych. 

Stosunek odległości pomiarowej do powierzchni pomiarowej

Aby pomiar był dokładny, obiektyw pomiarowy musi być co najmniej dwukrotnie większy niż podczerwona plamka pomiarowa. W pirometrze IRF 500-12D stosunek odległości do powierzchni pomiarowej wynosi 12:1, co oznacza, że w przypadku odległości wynoszącej 12 cm wielkość plamki pomiarowej wynosi 1 cm. W modelu IR 1201-50D stosunek ten wynosi 50:1, wyposażony jest on w podwajany wskaźnik laserowy, który wyznacza wewnętrzny, przybliżony obszar graniczny powierzchni pomiarowej.  W sytuacji, gdy oba punkty pomiarowe pokrywają się, osiągnięta jest najmniejsza powierzchnia pomiarowa o średnicy 18 mm.

Współczynnik emisyjności

Organiczne materiały charakteryzują się stopniem emisyjności na poziomie 0.95, dlatego pirometr Voltcraft IR-SCAN-350RH/2  oraz Voltcraft IRF 260-10S mają stopień emisyjności na stałe ustawiony właśnie na tę wartość. Stopień emisyjności widoczny jest w prawym dolnym rogu wyświetlacza. W pirometrze  IR 1201-50D   użytkownik może sam ustawić stopień emisyjności, co pozwala na uzyskanie dokładnych pomiarów w przypadku różnych materiałów i powierzchni.

Funkcje pirometrów Voltcraft:

  • Pamięć min/max

Pirometry w lewym dolnym rogu ekranu wyświetla minimalną lub maksymalną  wartość pomiarową uzyskaną podczas ostatniego pomiaru. Dodatkowo pirometry wyświetlają średnią wartość ostatniego pomiaru (AVG) oraz różnicę między najwyższą i najniższą wartością ostatniego pomiaru (DIF). Wykres słupkowy pozwala na graficzne przedstawienie relacji między aktualną wartością pomiarową oraz wartościami minimalnymi lub maksymalnymi. 

  • Funkcja rejestratora danych przez złącze USB

Pirometr Voltcraft IR 1201-50D posiada dodatkowo wewnętrzną pamięć umożliwiającą zapisanie maksymalnie 30 wartości pomiarowych. Wartości te można odczytać na wyświetlaczu urządzenia pomiarowego lub poprzez wbudowane interfejs USB przenieśc na komputer w celu poddania analizie. 

  • Wytrzymałość 

Obudowa 2-komponentowa z systemem ochronnym z miękkiej gumy, chroni urządzenia pomiarowe ze wszystkich stron, jak również zabezpiecza wyświetlacz przed uszkodzeniem podczas upadku na twarde podłogi. Gumowana obudowa ułatwia także trzymanie pirometrów Voltcraft. 

  • Automatyczne wyłączanie

W celu zapewnienia lepszej czytelności, po zwolnieniu przycisku pomiarowego, ostatnio zmierzona wartość będzie widoczna jeszcze przez kilka sekund. Potym czasie urządzenie wyłączy się automatycznie. 

  • Alarm 

Modele IR 1201-50D, IRF 650-12DIP oraz IRF 260-10S wyposażone są w alarm dźwiękowy i wizualny (wyświetlacz podświetla się na czerwono) informujący o przekroczeniu ustawionej wartości temperatury. Można ustawić dwie wartości graniczne temperatury: górną i dolną. 

  • Dotykowy pomiar temperatury za pomocą czujnika typu K

Pirometr Voltcraft IR 1201-50D umożliwia dotykowy pomiar temperatury obiektów nieruchomych i niebędących pod napięciem elektrycznym. Do urządzenia można podłączyć wszystkie zwykłe sondy termoelektryczne typu K z miniaturowymi wtyczkami. Kontaktowy pomiar temperatury jest niezależny od materiału i emisyjności obiektu.

 

Voltcraft IR-SCAN-350RH/2 

Voltcraft IR 1201-50D Voltcraft IRF 260-10S
Zakres pomiarowy -50°C do 380°C -50°C do 1200°C -50°C do 260°C
Dokładność 2°C 0,5°C 3°C
Czas reakcji 0,1°C 150 ms  0,5 ms
Stosunek odległości do powierzchni pomiarowej 20:1 50:1 10:1
Stopień emisyjności 0,95 (stała) 0,1 - 1,0 (regulowana) 0,95 (stała)
Klasa lasera 2 2 2
Długość fali lasera  630 - 670 nm 630 - 670 nm 630 - 670 nm
Moc lasera <1 mW <1 mW <1 mW