Pomiar pola elektromagnetycznego

Co to jest elektrosmog?

Pojęcie elektrosmogu odnosi się do wszelkiego promieniowania elektromagnetycznego wytworzonego przez człowieka i obecnego w otaczającym nas środowisku. Stworzenie bezpiecznego środowiska życia lub pracy wymaga kontrolowania pola elektromagnetycznego, które jest generowane przez prądy przemienne (AC) i stałe (DC). W środowisku dzieli się ono na pola elektryczne i magnetyczne oraz pola o niskiej i wysokiej częstotliwości.

Podłączenie przewodu do gniazdka powoduje powstanie pola elektrycznego w powietrzu otaczającym urządzenie. Im wyższe napięcie, tym silniejsze wytwarzane pole elektryczne. Ponieważ napięcie może istnieć nawet wtedy, gdy nie płynie prąd, urządzenie nie musi być włączane, aby zaistniało pole elektryczne. Wysokie napięcia są używane do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, podczas gdy w budynkach stosowane są stosunkowo niskie napięcia emitowane przez przewodowe systemy elektryczne, takie jak linie energetyczne, transformatory i uszkodzone instalacje elektryczne. 
Pola magnetyczne powstają w wyniku przepływu prądów i aktywują się zaraz po włączeniu urządzenia. W środowisku występują wówczas razem pola magnetyczne i elektryczne. Im większy prąd, tym silniejsze pole magnetyczne. Typowe źródła to linie energetyczne, transformatory, silniki, budziki elektryczne i okablowanie budynku.

Liczba używanych w przemyśle urządzeń bezprzewodowych stale rośnie. Pola częstotliwości radiowej (RF) to pola o wysokiej częstotliwości, które są emitowane przez systemy bezprzewodowe, takie jak wieże komórkowe, routery Wi-Fi i telefony komórkowe.

Według niektórych źródeł, wartość zmiennego pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez człowieka, zwłaszcza w dużych miastach i innych skupiskach ludzi, może być o 100 000 wyższa niż wartość pola naturalnego Ziemi.

Pomiar pola elektromagentycznego w przemyśle

Prawie wszystkie instrumenty lub urządzenia używane w przemyśle są oparte na elektromagnetyzmie. Materiały użyte do budowy takich urządzeń, takie jak żelazo, kobalt, nikiel itp., w naturalny sposób reagują na pola magnetyczne.
Począwszy od małych przyrządów sterujących po urządzenia dużej mocy, elektromagnetyzm jest używany przynajmniej na jednym etapie ich pracy.

 • Generatory i silniki dominują w większości branż, są odpowiednio podstawowym źródłem zasilania i układami napędowymi. Generatory przekształcają energię mechaniczną w energię elektryczną, podczas gdy silniki przekształcają energię elektryczną w energię mechaniczną.
 • Generatory dostarczają energię elektryczną w czasie przerwy w zasilaniu sieciowym i w większości przypadków są one napędzane przez silniki spalinowe. Istnieją różne klasy silników, które są wykorzystywane w przemyśle. Są one używane do dźwigów, wciągników, wind, systemów przenośnikowych itp.
 • Różne czujniki i urządzenia uruchamiające działają na zasadzie elektromagnetyzmu. Czujniki elektromagnetyczne obejmują czujniki typu Halla, czujniki magnetorezystancyjne, czujniki fluxgate, itp. Urządzenia te przekształcają wielkość fizyczną, taką jak przepływ, ciśnienie, poziom, bliskość itp. na sygnał elektryczny.
 • Siłowniki to końcowe elementy sterujące, które sterują obciążeniem w określonych warunkach. Te urządzenia wykonawcze obejmują zawory elektromagnetyczne, przekaźniki, silniki itp., a wszystko to działa na zasadzie elektromagnetyzmu.

Zestaw mierników pola elektromagnetycznego Gigahertz Solutions MK30

W skład zestawu Gigahertz Solutions MK30 wchodzą miernik wysokich częstotliwości HF38B i miernik niskich częstotliwości HF ME3840B. Oba urządzenia dostarczane są w solidnej, plastikowej walizce K2 wypełnionej pianką dla zapewnienia bezpiecznego transportu urządzeń pomiarowych oraz anten. Urządzenie Gigahertz Solutions zawsze pokazuje sumę całego istniejącego promieniowania w miejscu pomiaru, a nie tylko najsilniejszy sygnał.

Miernik wysokich częstotliwości HF38B o zakresie od 700 MHz do 2.7 GHz obejmuje wszystkie częstotliwości technologii 5G (poniżej 6 GHz), a także częstotliwości pozostałych usług mobilnych (GSM, UMTS, LTE, 2G, 3G, 4G), DECT, WLAN/WiFi, WiMAX oraz częstotliwości radarowe. Modele HF38B oraz ME3840B łączą w sobie prostą obsługę z dodatkowymi możliwościami analizy profesjonalnych instrumentów. Analizator HF38B wyposażony jest w zoptymalizowaną antenę logarytmiczno-periodyczną o bardzo wysokiej dokładności, dzięki której można wykryć i zmierzyć nawet ukryte źródła promieniowania. Analiza akustyczna oraz stosowanie współczynników korekcyjnych pozwala na przeprowadzania dokładniejszych pomiarów sygnałów o silnym charakterze impulsowym (Crest Factor). Miernik HF38B  oferuje pomiar do maks. 0,01 µW/m² z dokładnością pomiaru i rozdzielczości wyświetlenie 0,01 µW/m². Funkcja Peak Hold ułatwia porównanie wyników pomiarów z referencyjnymi wartościami.

Miernik niskich częstotliwości ME3840B stosowany jest w celu okreśnia ekspozycji w zakresie pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości od  5 Hz - 100 kHz oraz do doboru i oceny skuteczności działań redukujących ekspozycję (ekranowanie, działania wyłączników poborowych itp.) Wewnętrzny, włączany filtr pozwala na rozróżnienie pomiędzy różnymi źródłami pola elektromagnetycznego, takimi jak zasilacze, linie wysokiego napięcia. Wykonuje pomiar składowych magnetycznych i elektrycznych z dokładności 1 nT dla pól magnetycznych oraz 1 V/m dla pól elektrycznych. Wartości mierzone są bezpośrednio w jednostkach limitów biologicznych, co eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych obliczeń.

Specyfikacja techniczna HF38B Specyfikacja techniczna ME3840B  

 

 • Pasmo częstotliwości: 700 MHz - 2.7 (3.3 GHz przy zwiększonej tolerancji);
 • Zakres pomiarowy: 0.01 - 19.990 mW/m² (gęstość mocy promieniowania);
 • Wartość mierzona: pomiar wartości szczytowej, wartości szczytowej z "peak hold" lub wartości średniej 
 • Analiza akustyczna: identyfikacja źródeł promieniowania pulsującego (GSM, UMTS/G3), telefonów bezprzewodowych (DECT), WLAN (Bluetooth), radarów kontroli lotów za pomocą sygnału akustycznego proporcjonalnego do częstotliwości modulacji;
 • Zasilanie: 9V bateria alkaiczna (w zestawie), średni czas działania 6-7h, wskaźnik wyczerpania baterii, funkcja auto-power-off.

 

 • Pasmo częstotliwości: 5 Hz - 100 kHz 
 • Zakres pomiarowy: składowa magnetyczna 1 - 1999 nT (gęstość mocy promieniowania),
 • Zakres pomiarowy: składowa elektryczna: 1 - 1999 V/m
 • Precyzja: +/- 2 %, +/- 14 cyfr przy 50/60 Hz
 • Dwa osobne przetworniki - dla składowej magnetycznej i dla składowej elektrycznej pól niskiej częstotliwości;
 • Wartość mierzona: pomiar wartości skutecznej
 • Analiza akustyczna: sygnał akustyczny o natężeniu proporcjonalnym do natężenia mierzonej składowej pola;
 • Zasilanie: 9V bateria alkaiczna (w zestawie), średni czas działania 24-36h, wskaźnik wyczerpania baterii, funkcja auto-power-off.