Mierniki temperatury - dobierz odpowiednie urządzenie!

Pomiar temperatury jest obecnie powszechnie używany zarówno w życiu codziennym, jak i w działaniach zakładów przemysłowych czy specjalistycznych laboratoriów badawczych. Uzyskanie informacji o temperaturze ułatwia podjęcie decyzji np. w przypadku działań prewencyjnych. Asortyment urządzeń do pomiaru temperatury jest bogaty i zróżnicowany. Kamery termowizyjne, pirometry, termometry przemysłowe czy gastronomiczne to urządzenia służące do pomiaru temperatury zarówno w sposób bezdotykowy, jak i przy użyciu metody kontaktowej. Sprawdź, jakich mierników temperatury używać do pomiaru temperatury w warunkach przemysłowych oraz domowych, by zapewnić precyzyjne pomiary dopasowane do zastosowań.

Bezdotykowy pomiar temperatury

Kamery termowizyjne

Działanie kamer termowizyjnych opiera się na zjawisku emisji niewidzialnego promieniowania podczerwonego - co pozwala na bezkontaktowy pomiar temperatury dowolnego obiektu. Wyniki wyświetlane są na ekranie urządzenia, dzięki czemu możliwa jest szybka analiza obrazu termograficznego. Detektor promieniowania podczerwonego (CMOS lub CCD) to podstawowy element budowy urządzenia pozwalający na dokładną ocenę badanego urządzenia lub obszaru. Ze względu na zastosowania kamery dzielą się na:

  • obserwacyjne - wykorzystywane do zobrazowania terenu w ciemności lub w warunkach utrudnionej widoczności,
  • pomiarowe - służą do dokładnego pomiaru temperatury obiektów.

Termowizory znajdują zastosowanie w różnych branżach m.in. w budownictwie, ciepłownictwie czy energetyce.

Bez tych nowoczesnych urządzeń nie byłoby możliwe precyzyjne ocenienie stanu izolacji budynków, rurociągów, elementów instalacji, wymienników ciepła.

Pirometry

To wyjątkowy termometr na podczerwień mierzący natężenie promieniowania podczerwonego dochodzące od przedmiotu do czujnika umieszczonego w urządzeniu. Najlepsze pirometry wyposażone są w celownik laserowy, który można nakierować na konkretny punkt obiektu.

Charakterystyczną cechą każdego pirometru jest jego optyka. Określa zależność odległości od mierzonego obiektu z jego rozmiarem. Pirometr posiada tzw. plamkę pomiarową (zwaną też polem widzenia pirometru), w kształcie koła. Aby pomiar był przeprowadzony prawidłowo, plamka w całości musi znajdować się w obrębie mierzonego obiektu. Plamka pomiarowa jest niewidoczna dla oka ludzkiego, natomiast można w przybliżeniu określić jej średnicę, w oparciu o optykę.

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów pirometrów, różniących się głównie zakresem dokonywania pomiarów:

  • radiacyjne - mierzą całe widmo promieniowania,
  • dwubarwne - porównują natężenie promieniowania dla dwóch badanych długości fal,
  • fotoelektryczne - mierzące określone pasmo,
  • monochromatyczne - dokonują pomiaru jednej fali.

Pirometry doskonale sprawdzają się do pomiaru temperatury obiektów trudnodostępnych i niebezpiecznych. Stosowane są do monitorowania temperatury podzespołów maszyn przemysłowych, kontroli urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W przemyśle budowniczym pozwalają zlokalizować miejsca wilgotne i narażone na powstanie pleśni.

Polecane marki pirometrów:

>> Zobacz wszystkie pirometry >>

Termometry przemysłowe

Zapewniają dokładne i stabilne wskazania w wymagających warunkach przemysłowych. Dostępne są zarówno w kompaktowej tablicowej obudowie z wyświetlaczem LED i jako termometry przenośne z możliwością rozbudowania o dodatkowe czujniki. Mierniki tego typu badają temperaturę otoczenia, płynów, gazów i ciał stałych w zakresie od -270°C do nawet 1767°C. Termometry przemysłowe znajdują zastosowanie jako urządzenie wspomagające sterowanie klimatyzatorami oraz piecami grzewczymi. W przemyśle spożywczym pozwalają na utrzymanie odpowiedniej temperatury do obróbki i przechowywania żywności.

Modelami zapewniającymi komfortową obsługę są termometry przemysłowe z sondą, które dają możliwość podłączenia zróżnicowanych czujników temperatury.

Termometry przemysłowe z czujnikiem typu:

>> Zobacz wszystkie termometry przemysłowe >>

Rejestratory temperatury

Przeznaczone do pomiaru, monitoringu i rejestracji temperatury oraz wilgotności. Dostępne są w formie stacjonarnych urządzeń z czujnikami temperatury i wilgotności oraz jako urządzenia przenośne z czujnikami wbudowanymi lub zewnętrznymi umieszczonymi na przewodzie.

Odczyt danych możliwy jest na urządzeniach mobilnych, bezprzewodowo za pośrednictwem Wi-Fi lub Bluetooth albo poprzez kartę SD.

Dodatkowo rejestratory temperatury mają możliwość włączania alarmu po przekroczeniu ustalonych wartości dopuszczalnych. To idealne urządzenie dla obiektów, w których monitoring i archiwizacja temperatury oraz wilgotności ma istotne znaczenie np. w magazynach, laboratoriach, muzeach, ale także w rolnictwie, hotelarstwie czy do zastosowań domowych.

>> Zobacz wszystkie rejestratory danych temperatury >>

Paski temperaturowe

Transport i przechowywanie wielu produktów spożywczych, farmaceutycznych czy kosmetycznych wymaga odpowiedniej temperatury. Aby zapobiec wzrostom lub spadkom temperatury stosowane są dwa rodzaje pasków temperaturowych: odwracalne, które zmieniają kolor w zależności od aktualnej temperatury i nieodwracalne, po przekroczeniu danej temperatury następuje nieodwracalna zmiana barwy.

>> Zobacz wszystkie paski temperaturowe >>

Kontaktowy pomiar temperatury

Sondy i czujniki temperaturowe

Uniwersalne sondy do pomiaru temperatury cieczy, gazów i powierzchni, wyposażone w dwa rodzaje czujników:

  • czujniki rezystancyjne
  • czujniki termoparowe

Podstawowym materiałem czujników rezystancyjnych jest platyna. Sondy te nazywane są popularnie czujnikami typu PT-100 lub PT-1000 i przeznaczone są do pomiarów temperatury w zakresie od -200 do +800°C.

Z powodu dużego zakresu temperatury pracy (do 1100°C) powszechnie używane są sondy termoparowe typu K dodawane do mierników temperatury i multimetrów. Konstrukcja sondy zależy od jej przeznaczenia, inną budową cechują się urządzenie przeznaczone do pomiaru temperatury powierzchni płaskich, ruchomych, wody, gazów czy materiałów sypkich. Sondy przeznaczone do pracy w trudnych warunkach mają odpowiednio wzmocnione zakończenia pomiarowe.

>> Zobacz wszystkie czujniki temperatury >>

Termometry gastronomiczne

Termometr bagnetowy przeznaczony jest do mierzenia temperatury potraw i produktów spożywczych. Pomiar dokonywany jest przez sondę ze stali nierdzewnej, którą należy wkłuć w badaną substancję lub zanurzyć w cieczy. Termometry spożywcze wykorzystywane są najczęściej w zakładach przetwórstwa żywności, placówkach gastronomicznych i laboratoriach. Ze względu na sposób odczytu można podzielić je na:

  • cyfrowe wyposażone w elektroniczny wyświetlacz oraz
  • analogowe z tarczą i wskazówkami.

W modelach profesjonalnych zakres temperatury to nawet od -60°C do 1200°C.

>> Zobacz wszystkie termometry gastronomiczne >>