Lista
Kafelki
Wolisz widok listy? Wystarczy zmienić tutaj.
Wolisz widok kafelków? Wystarczy zmienić tutaj.

Porady

Szeroki wybór urządzeń multimedialnych. Wśród nich znajdziesz telefony, aparaty oraz kamery sportowe, samochodowe, do fotopułapek, telewizory stacjonarne i przenośne oraz urządzenia studyjne i sprzęt dla DJ-ów i wiele innych produktów. Wysokiej jakości zestawy głośnikowe o różnych zastosowaniach pozwolą uzyskać doskonały odbiór dźwięku.

Multimedia to niemal nieograniczone możliwości

Aż do tej pory nie udało się zdefiniować pojęcia „multimedia” z naukową precyzją. Jest to tym bardziej zaskakujące, że już w 1995 roku termin ten otrzymał tytuł Słowa Roku. Jednak czy szczegółowa definicja w tym przypadku w ogóle jest potrzebna?

W sposób dosłowny, „multimedia” mogą być rozumiane jako różnorodne środki przekazu, współdziałające ze sobą. „Mediator” to w gruncie rzeczy „pośrednik”. Mediami mogą więc być gazety, książki i tablice, a także urządzenia elektroniczne – projektory, odtwarzacze DVD, telefony, czy nawet telewizory i komputery.

Wiadomości są przekazywane w postaci słów, obrazów, a nawet liczb i dźwięków. Aplikacje multimedialne wykorzystują kilka form transmisji jednocześnie.

W ten sposób nasze zmysły pracują jednocześnie. Oko widzi obraz, a ucho słyszy dźwięki.

Nawet wrażenia dotykowe, które są rejestrowane poprzez wrażliwość powierzchniową skóry, uznawane są obecnie za postrzeganie multimedialne.

Dzięki temu, za pomocą przetworników dźwięku, muzyka jest nie tylko słyszalna, ale i odczuwalna na całym ciele.

Kolejną właściwością multimediów jest kierunkowość. Jeśli informacja jest przekazywana tylko jednokierunkowo od nadawcy do odbiorcy, to działanie pozostaje jednokierunkowe. Jeśli jednak odbiorca ma możliwość zareagowania na otrzymaną informację, to mamy do czynienia z interakcją. Interaktywność może posunąć się do tego stopnia, że gotowe aplikacje mogą zostać zaprojektowane indywidualnie, zgodnie z życzeniami ich użytkowników.

Aplikacje wirtualnej rzeczywistości działają na wiele zmysłów jednocześnie..

Multimedia w szkole i w pracy

Multimedialne treści edukacyjne są łatwiejsze do uchwycenia i lepiej zapamiętywane.

Dzięki stale postępującej cyfryzacji, aplikacje multimedialne stały się integralną częścią niemal każdej dziedziny życia.

Poza rozrywką i rekreacją, multimedia są coraz częściej wykorzystywane w szkołach i zakładach pracy. Ich zaletą jest dostęp do informacji i usług edukacyjnych.

Nie dziwi więc, że w Conrad Electronic łączymy tak wiele różnorodnych grup artykułów w jedną kategorię zwaną „Multimedia”. Z drugiej strony termin ten, po ponad 20 latach intensywnego użytkowania, trwale zakorzenił się w powszechnym rozumieniu.

 

I choć bez precyzyjnej definicji, ostatecznie każdy wie, czym są multimedia.