https://www.conrad.pl/binaries/content/gallery/ccpjunior/banners/landing-pages/testo/baner-1280x300-testo.jpg

Firma Testo  jest jednym z wiodących na świecie producentów przenośnych i stacjonarnych  przyrządów pomiarowych. Oferuje kompleksowe rozwiązania pomiarowe dla chłodnictwa, klimatyzacji i technologii środowiska, do zastosowań przemysłowych, analiz spalin i kontroli jakości powietrza w pomieszczeniach oraz kontroli żywności. Od ponad 60 lat testo specjalizuje się w przyrządach pomiarowych do rejestrowania i dokumentowania temperatury, wilgotności i przepływu  powietrza.