Urządzenia zabezpieczające SENTRON z funkcjami pomiarowymi i komunikacyjnymi

Większa przejrzystość w dystrybucji dzięki cyfrowemu pozyskiwaniu i analizie danych

Instalacja elektryczna musi być zabezpieczona przed zwarciami, przeciążeniami i awarią funkcjonalności. Cyfryzacja budynków i systemów niesie nowe wyzwania związanie z efektywnością kosztów ale jednocześnie zapewnia nowe możliwości sprawności energetycznej. Wyłączniki nadmiarowoprądowe SENTRON z możliwością pomiaru i komunikacji oraz łatwym montażem zostały opracowane właśnie dla tych wymagań. Oferują inteligentne rozwiązania do kompleksowej ochrony ludzi, instalacji i systemów, a jednocześnie skuteczne podejście do unikania przestojów w zakładach, w oparciu o przejrzystość dystrybucji energii. Mogą być rozbudowywane o wiele dodatkowych funkcji dzięki szerokiej ofercie akcesoriów.

Głownym zadaniem wyłączników nadmiarowoprądowych SENTRON serii 5SL, takich jak 5SL6 COM jest monitowowanie i zabezpieczenie kabli i przewodów sieciowych przed przegrzewaniem i zwarciamy. Rosnąca liczba urządzeń elektrycznych również przyczynia się do tego problemu. Dzięki pomiarom i komunikacji wyłączniki SENTRON podnoszą bezpieczeństwo instalacji, a także umożliwia konserwację zapobiegawczą.

Stosowane w kombinacji z wyłącznikami różnicowoprądowymi  np. 5SV6 COM AFDD/LS zapewniają ochronę przed porażeniem prądem. Zbierają dane, takie jak pozycja przełączania, cykle pracy, liczbę godzin eksploatacji, celowe zadziałania i zadziałania z powodu usterek, a także  natężenie prądu, napięcie, energię i moc, częstotliwość zasilania i temperaturę.

Wyłączniki SENTRON w celu zbierania danych stosowane są z nadajnikiem 7KN Powercenter 1000, który może zbierać dane z maksymalnie 24 urządzeń SENTRON i zapisywać je przez okres do 30 dni. Co więcej, dane można przekazywać do systemów nadrzędnych – również do małej jednostki sterującej logo! 

W przypadku modernizacji, standardowe wyłączniki miniaturowe 5SY, 5SP4 i 5SL oraz wyłączniki różnicowoprądowe SV3 i 5SU1/5SV1 mogą być  bardzo łatwo rozszerzone o funkcje pomiarowe i komunikacyjne, dzięki wyłącznikom pomocniczym 5ST3 COM o całkowitej szerokości 0,5 HP.

Najważniejsze cechy nowych wyłączników z funkcjami pomiarowymi i komunikacyjnymi:

  • Niezawodność i dodatkowe funkcje 
  • Pozyskiwanie, przesyłanie i analiza danych w zasilaniu
  • Komunikaty ostrzegawcze w przypadku przekroczenia wartości granicznych lub osiągnięcia żywotności urządzenia w celu konserwacji predykcyjnej, a tym samym wysokiej niezawodności systemu. 
  • Podział zużycia energii w budynku na obiegi końcowe
  • Wygodna i szybka integracja z nowymi i istniejącymi systemami, dzięki małym szerokościom montażowym 1HP i prostej możliwości rozbudowy standardowych urządzeń
  • Bezprzewodowa transmisja danych pomiarowych z maks. 24 urządzeń zdolnych do komunikacji do nadajników danych 7KN Powercenter 1000

 

Filmy dotyczące uruchamiania wyłączników SENTRON COM

Przekazanie do eksploatacji urządzeń zabezpieczających z możliwością komunikacji jest szybkie i łatwe dzięki SENTRON powerconfig, zarówno w postaci aplikacji mobilnej, jak i oprogramowania konfiguracyjnego. Jak działa aplikacja i integracja urządzeń, wyjaśniają poniższe filmy:

 

 

Jak działa aplikacja powerconfig?

Jak sparować 7KN Powercenter 1000?

Jak wizualizować dane za pomocą aplikacji?