Bezpieczniki ESKA – szeroki asortyment elementów zabezpieczających

ESKA oferuje wkładki bezpiecznikowe, bezpieczniki subminiaturowe, bezpieczniki SMD i bezpieczniki chipowe, termiczne, a także specjalne bezpieczniki o obciążalności od 24 V do 1000 V i zdolności wyłączania do 30 kA (testowane), a także gniazda i uchwyty do bezpieczników. Produkty te wytwarzane są zgodnie z przepisami VDE, UL i Semko.

Szeroki asortyment znanego niemieckiego producenta, tworzącego i dostarczającego bezpieczniki zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. System zarządzania jakością posiada certyfikat DIN EN ISO 9001:2008.

Zastosowanie bezpieczników ESKA:

 • Przemysł motoryzacyjny
 • Technologia komunikacyjna
 • Elektronika samochodowa
 • Elektronika użytkowa: artykuły gospodarstwa domowego
 • EMS (Electronics Manufacturing Services)
 • Elektronika użytkowa: produkty rozrywkowe
 • Technologia instalacji
 • Technologia HVAC
 • Technologia medyczna
 • Technologia pomiarowa i sterowania
 • Produkcja sprzętu
 • Energia odnawialna

Bezpieczniki będące zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym wymagają wysokiej jakości wykonania oraz dopasowania odpowiednich parametrów pozwalających na najlepsze zabezpieczenie instalacji elektrycznej przed nadmiernym natężeniem prądu. Dobór odpowiedniego modelu bezpiecznika elektrycznego pozwala zapewnić bezpieczeństwo instalacji, ochronić przed pożarem lub wybuchem związanym z nadmiarowymi wartościami prądu.

Bezpieczniki automatyczne będące wyłącznikami nadmiarowymi, często funkcjonują jako nazwa również dla wyłączników różnicowoprądowych. Są zamiennikami bezpieczników topikowych, pozwalają na łatwiejszą obsługę, dzięki prostszej budowie i możliwości wciśnięcia przycisku, zapewniają również większą żywotność (prąd znamionowy jest zachowywany na tym samym poziomie nawet w przypadku kilkukrotnego zadziałania).

Rodzaje bezpieczników

Bezpieczniki topikowe

Bezpiecznik topikowy zapobiega zniszczeniu instalacji elektrycznej dzięki przerwaniu ciągłości obwodu elektrycznego  poprzez stopienie się z jednego z elementów budowy. Wkładka topikowa topi się po nagrzaniu spowodowanym pojawieniem się zwarcia lub przepięcia,  także przekroczeniem maksymalnej wartości prądu. Wkładki topikowe wymagają wymiany po każdorazowym zadziałaniu.

Wybierz bezpieczniki topikowe ESKA!

Źródło: www.eska-fuses.de

Bezpieczniki termiczne

Bezpiecznik reagujący na wzrost temperatury otoczenia wyłączeniem obwodu elektrycznego nazywany jest bezpiecznikiem termicznym. Dzięki niskiej rezystancji może przewodzić duże prądy zmienne do 20 A. Bezpieczniki termiczne ESKA są w stanie zadziałać nawet w temperaturze 240°C, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w zastosowaniach  związanych np. z kontrolą temperatury wewnątrz urządzenia. Wybór bezpiecznika termicznego zależy od temperatury zadziałania, czyli takiej, która uznana jest za niebezpieczną dla danego obwodu. Są elementami jednorazowymi.

Źródło: www.eska-fuses.de

Bezpieczniki termiczne ESKA pozwalają na wybór modelu z przyłączem:

Dzięki szerokiemu zakresowi nominalnej temperatury zadziałania bezpieczniki termiczne ESKA umożliwią wykorzystanie w wielu zastosowaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa działania zróżnicowanych urządzeń.

Bezpieczniki termiczne ESKA o temperaturze zadziałania:

Bezpieczniki przepięciowe

Bezpieczniki przepięciowe inaczej zwane ochronnikami przepięciowymi instalowane w budynkach mieszkalnych, dają pewność, że urządzenia podpięte do instalacji elektrycznej nie zostaną zniszczone w przypadku zwarcia spowodowanego szkodliwym działaniem napięć wewnętrznych oraz przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Ochronniki przepięciowe dzielą się na modele klasy

A - do zabezpieczania napowietrznych linii energetycznych

B - do zabezpieczania przed wysokimi wartościami napięcia

C - do ochrony przed niższymi wartościami napięcia

Ograniczniki przepięciowe ESKA TEC zostały opracowane specjalnie w celu ochrony przed bezpośrednim i pośrednim wyładowaniem atmosferycznym w celu ochrony instalacji fotowoltaicznych. Obwód jest oparty na dwóch warystorach, z których każdy jest chroniony przez bezpiecznik termiczny. Ograniczniki przepięciowe ESKA należą do serii TEC B-PV.

Bezpieczniki różnicowo-prądowe

Elementy zabezpieczające osoby mające kontakt z instalacja elektryczną przed porażeniem prądem elektrycznym to wyłączniki różnicowo-prądowe, inaczej zwane bezpiecznikami różnicowo-prądowymi. Dzięki odpowiedniej czułości, reagują w momencie, gdy prąd różnicowy przekroczy przypisaną mu granicę.

Bezpieczniki różnicowo-prądowe ESKA do zabudowy w szafach rozdzielczych to modele cechujące się prądem znamionowym w zakresie  30 – 630 A.

Bezpieczniki samochodowe

Jedne z najmniejszych elementów układu elektrycznego samochodu, chroniące przed przeciążeniem zbyt wysokim prądem. Bezpieczniki samochodowe ESKA, dostępne również z dowolnymi wskaźnikami LED i odpowiednimi oprawkami bezpieczników do montażu na płytce drukowanej, wyłącznikami i złączami mogą być stosowane w róznych sektorach przemysłu motoryzacyjnego, w pojazdach specjalnych i do użytku ogólnego, a także dla pojazdów eMobility. Wartości maksymalnego prądu, jakimi bezpiecznik samochodowy może zostać obciążony, dla ułatwienia  oznaczone są kolorami oznaczającymi przypisaną im wartość prądu.

Źródło: www.eska-fuses.de

Bezpieczniki  w wersji mini i normal: Bezpieczniki w wersji maxi:

- szary – 2 A
- fioletowy – 3 A
- beżowy lub jasnobrązowy – 5 A
- ciemnobrązowy – 7,5 A
- czerwony – 10 A
- niebieski – 15 A
- żółty – 20 A
- biały lub przezroczysty – 25 A
- zielony – 30 A
- pomarańczowy – 40 A

- zielony – 30 A
- pomarańczowy – 40 A
- czerwony – 50 A
- niebieski – 60 A
- brązowy – 70 A
- biały lub przezroczysty – 80 A
- fioletowy – 100 A

Bezpieczniki DC – bezpieczniki specjalne

Wiele urządzeń takich jak telefon komórkowy, notebook  i inne "zbiorniki" prądu stałego wymagają specjalnych bezpieczników, takich jak bezpieczniki ESKA. Zapewniają one znacznie mniejszą stratę prądu niż przy konwersji prądu przemiennego na prąd stały. W związku ze zwiększającą się tendencją do tworzenia sieci prądu stałego, wzrastają również wymogi bezpieczeństwa w zakresie pojawienia się przeciążenia prądem: najlepszym wyborem dla bezpiecznej ochrony są specjalne bezpieczniki DC.

Jeżeli bezpiecznik odłącza przeciążenie, powstaje łuk między dwiema elektrodami. W zastosowaniach prądu przemiennego, łuk, powstający pod wpływem stopienia się środków wygaszających zawartych w bezpieczniku topikowym i innych parametrów bezpiecznika, w sposób naturalny zostaje dezaktywowany w momencie spadku natężenia prądu do zera. Może to spowodować  ponowne powstanie nowego łuku elektrycznego. Dzięki krzywej sinusoidalnej, przejście przez zero jest powtarzane, co wspiera ciągłe gaszenie łuku. Inaczej jest w sieciach DC: jeżeli  stosowany jest ten sam bezpiecznik, przejścia zerowe nie są dostępne przy przeciążeniu.

Łuk można wygasić tylko przy zastosowaniu elementów o dokładnie dobranych parametrach technicznych.  Jeżeli zastosowano bezpieczniki prądu przemiennego w instalacji DC, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo bezpiecznego odłączenia łuku. Ekstremalne ciepło i ciśnienie podczas płonącego łuku elektrycznego doprowadziłoby wówczas do wybuchu bezpiecznika. Powstaje wysokie ryzyko nie tylko zniszczenia części i materiałów, ale także pojawienia się niebezpieczeństwa pożarów, które mogłyby zagrozić ludzkiemu życiu. Bezpieczniki DC wykluczają to ryzyko. Są one przeznaczone do bezpiecznego odłączania prądu przy przeciążeniu w obwodzie prądu stałego. Zapewnij większą ochronę dzięki bezpiecznikom DC!

Do tej pory bezpieczniki o wymiarach 5 x 20 mm zawsze były zaprojektowane lub standaryzowane do użycia z prądem przemiennym. ESKA z powodzeniem opracowała i przetestowała nową serię: ESKA 522.600. Przyczynia się ona do ulepszenia instalacji pojawiających się w sieciach DC - oraz świadomości, że linie DC muszą być zawsze częściej chronione. Bezpieczniki mają zdolność wyłączania 200 A - dostępne w znamionowych poziomach prądu od 100 mA do 10 A. Bezpieczniki DC są najlepszym sposobem niezawodnego zabezpieczenia aplikacji DC przed przeciążeniami lub zwarciami.

Zastosowanie bezpieczników DC

 

Minimalizacja ryzyka: sieci prądu stałego wymagają specjalnych bezpieczników, aby chronić przed zwarciem lub przeciążeniem!

Systemy fotowoltaiczne generują prąd stały, który najlepiej magazynować w sieciach DC.

 

Bezpieczniki DC minimalizują ryzyko, takie jak zwarcia, przeciążenia i wynikające z tego zagrożenia pożarowe.

Falowniki powodują utratę prądu - lepiej używać sieci DC, oczywiście z bezpiecznikami DC.