Elektromechanika

Elektromechanika zajmuje się współdziałaniem procesów elektrycznych i mechanicznych.Jest ona podstawą funkcjonowania wielu układów i urządzeń sterowanych elektrycznie. W szczególności napędy elektromechaniczne posiadają wiele zalet w porównaniu z ich hydraulicznymi i pneumatycznymi odpowiednikami. W naszym poradniku można dowiedzieć się więcej o strukturze i obszarach zastosowania komponentów elektromechanicznych.

Dowiedz się więcej