Systematyczna konserwacja – przedłuż życie maszyn i urządzeń przemysłowych

Maszyny, technika budowlana i urządzenia produkcyjne to dla firm inwestycje o często wysokich kosztach. Dlatego konserwacja, naprawy i diagnostyka urządzeń oraz systemów mają ważne znaczenie ekonomiczne, ale także prawne, higieniczne i ekologiczne. Regularny serwis zapewnia niezawodne i bezawaryjne działania zakupionego sprzętu przez cały planowany okres użytkowania. Istotna jest również diagnostyka serwisowa. Rutynowa wymiana części zużywających się utrzymuje koszty napraw na niskim poziomie i pomaga wyeliminować kosztowne przestoje produkcyjne. Konserwacja predykcyjna jest także niezbędna dla bezpieczeństwa eksploatacji i ruchu maszyn.

Harmonogram konserwacji - do czego jest potrzebny?

Harmonogram konserwacji i serwisu maszyn oraz urządzeń technicznych wszelkiego rodzaju pozwala na przeprowadzenie na czas i we właściwym zakresie odpowiednich prac w firmie. Służy jako lista kontrolna dla pracowników serwisu, inżynierów zakładowych, inżynierów utrzymania ruchu, kierowników produkcji, elektryków i wszystkich pracowników zaangażowanych w konserwację i naprawy. 

Jako część strategii konserwacji i napraw operacyjnych, harmonogramy umożliwiają przedsiębiorstwom planowanie i realizację procesów. Skracają one czas obsługi i pomagają w bezbłędnym przeprowadzaniu kontroli. Plany serwisowe i konserwacyjne zapewniają również szybką reakcję na usterki i pomagają pracownikom w przypadku przebudowy sprzętu lub zmiany konfiguracji zakładu. Jako narzędzie szkoleniowe skracają fazę zapoznawczą dla nowych pracowników serwisu i zewnętrznych dostawców usług serwisowych.

Wewnętrznie plany służą jako dowód sumiennego utrzymania instalacji wobec kierownictwa, przełożonych i innych działów. Zewnętrznie, plany pomagają w egzekwowaniu gwarancji i roszczeń wobec producentów, zewnętrznych dostawców usług lub firm ubezpieczeniowych.

Co powinien zawierać dobry plan konserwacji?

Harmonogram konserwacji lub plan serwisowy powinien zawierać wykaz wszystkich zaplanowanych czynności konserwacyjnych urządzenia lub systemu zgodnie ze specyfikacją danego producenta lub Twojej firmy. Ponadto powinien się w nim znaleźć wykaz urządzeń, systemów i zespołów, dla których wymagana jest regularna kontrola.  W planie należy uwzględnić datę ostatniej konserwacji i docelowy termin następnej, zakres odpowiedzialności, osoby do kontaktu z serwisem oraz dalsze szczegóły dostosowane do indywidualnej struktury organizacyjnej firmy.

Szczególne znaczenie dla planu serwisowego mają szczegółowe informacje dotyczące planowanych prac konserwacyjnych oraz punktów kontrolnych, które należy uwzględnić. Wynikają one z konstrukcji urządzenia, rodzaju użytkowania i rzeczywistych obciążeń spowodowanych użytkowaniem, zużyciem i wiekiem maszyny. W ramach rejestracji i diagnozy stanu technicznego kontrola polega przede wszystkim na sprawdzeniu, czyszczeniu i w razie potrzeby wymianie tych elementów, które wykazują zużycie i pogorszenie jakości materiału. Części, które wymagają materiałów pomocniczych, takich jak smary lub są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, są również częścią kontroli.

W planie powinny znaleźć się dokładne instrukcje dotyczące konserwacji, np. jakich narzędzi i urządzeń należy użyć do kontroli, jaka kalibracja jest wymagana i jakie części należy wymienić. Dzięki temu pracownikom lub serwisantom łatwiej jest dobrać odpowiednie części zamienne oraz właściwe skontrolować maszyny lub instalacje. 

Serwisant dokumentuje przeprowadzoną kontrolę, wynik pomiaru i wymienione części. Dokumentem potwierdzającym wykonanie tych czynności może być dziennik pracy, również dziennik konserwacji, założony zeszyt, czy raport przeglądu. Zależy od wymagań producenta lub ustaleń pracodawcy. W razie potrzeby przydatna może być kontrola wykonanych czynności konserwacyjnych przez innego pracownika. 

Zmniejsz koszty konserwacji dzięki planom serwisowym

Koszty utrzymania ruchu w planowanym okresie eksploatacji maszyn i urządzeń są istotnym czynnikiem ekonomicznym o potencjale optymalizacyjnym. Części typu C wymagane w kontekście utrzymania produkcji obejmują części zamienne właściwe dla danej maszyny lub instalacji, części zużywające się, środki czyszczące, smary oraz narzędzia. 
Ze względów ekonomicznych coraz więcej firm rezygnuje z kosztownego magazynowania części zamiennych. Zamiast tego, części są zamawiane tylko wtedy, gdy są potrzebne, zazwyczaj z nieregularną częstotliwością i od różnych dostawców. Same części typu C mają zwykle niewielką wartość materialną, jednak koszty transakcyjne i logistyczne związane z zamawianiem często powodują znaczny wzrost rzeczywistych kosztów części. 
Minimalne nakłady utrzymania wymagają ekonomicznego, niezawodnego i szybkiego źródła zaopatrzenia w potrzebne części. Plany serwisowe i harmonogramy konserwacji stanowią podstawę do bardziej efektywnego zamawiania części zamiennych.

Conrad, jako partner biznesowy i niezawodny dostawca oferuje zindywidualizowane usługi i rozwiązania w zakresie zaopatrzenie w wysokiej jakości produkty od najlepszych producentów. Dzięki produktom do konserwacji, przeglądów i napraw z jednego źródła uprościsz obsługę i administrację, a co za tym idzie znacząco obniżysz koszty ogólne w dłuższej perspektywie. Firmy oraz ich pracownicy mogą zamawiać materiały eksploatacyjne i elementy elektroniczne, szybko i wygodnie, w określonym czasie dostawy, dostosowanym do indywidualnych procesów w firmie.  

Rozwiązania zakupowe Conrad wspierające regularną konserwację

Tworzenie planów konserwacji i przestrzeganie standardów kontroli zalecanych przez producentów to odpowiedzialne zadania. Skoncentrowanie i uproszczenie procesu zkupowego za pośrednictwem rozwiązań Conrada znacznie przyśpieszy pracę. Zapewniamy szeroką gamę produktów optymalnie dostosowanych do Twoich potrzeb i wybór między znanymi markami o certyfikowanych standardach jakości. Wysoka dostępność produktów i dostawa bezpośrednio do miejsca, w którym części są potrzebne, minimalizuje nakłady logistyczne w przedsiębiorstwie. 

Zakup części może odbywać się w sposób kontrolowany i w wysokim stopniu zautomatyzowany. Dzięki zamówieniom terminowym można zaplanować dostawy z wyprzedzeniem lub na wywołanie i zgodnie z aktualnymi potrzebami. Darmowe w pełni funkcjonalne środowisko zakupowe Conrad Smart Procure eliminuje ograniczenia i trudności w codziennej pracy działów zaopatrzeniowych, bez potrzeby tworzenia własnych systemów zakupowych. Oferujemy także rozwiązania eProcurement przystosowanych do potrzeb przedsiębiorstw korzystających z własnych systemów zamówień, które zapewniają kontrolę nad wydatkami, eliminują błędy przy wprowadzaniu zamówień oraz  pozwakają oszczędzić czas i pieniądze. 

Niezależnie od wybranej opcji zamówienia: Conrad jako Twój partner biznesowy zmniejsza nakłady na koordynację i koszty procesów związanych z zakupem towarów. Możesz dokładnie przestrzegać swoich planów konserwacji i oszczędzać na produktach w dłuższej perspektywie.

Polecane kategorie